Nanotechnology in perspective. Risks to man and the environment

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/259300
Title:
Nanotechnology in perspective. Risks to man and the environment
Authors:
van Zijverden M; Sips AJAM
Other Titles:
Nanotechnologie in perspectief. Risico's voor mens en milieu
Abstract:
Het Kennis- en Informatiepunt Risico's van Nanotechnologie (KIR-nano) van het RIVM heeft de potentiele risico's van blootstelling van gefabriceerde, vrije, onafbreekbare en onoplosbare nanodeeltjes in kaart gebracht. In dit rapport worden de risico's voor de mens als werknemer, patient en consument behandeld, evenals risico's voor het milieu. Drie toepassingsgebieden zijn daarbij relevant: geneesmiddelen en medische technologie, voedselproductie en consumentenproducten.<br>De huidige stand van zaken van de wetenschap laat zien dat risico's niet uit te sluiten zijn. Er ontbreekt echter nog veel kennis om de risico's even goed in te kunnen schatten als voor 'chemische stoffen niet in nanovorm'. Toch zijn er al vele honderden producten waarin nanomaterialen zijn verwerkt op de markt. Dit vereist op korte termijn veel onderzoek naar de blootstelling en toxiciteit van deze materialen. Helaas is het aantal onderzoeksvragen dusdanig groot en fundamenteel van aard dat het nog jaren zal duren voordat alle informatie is vergaard.<br>KIR-nano adviseert daarom het onderzoek vooral te richten op die vragen die cruciale informatie voor de risicobeoordeling voor mens en milieu bieden. Afhankelijk van het perspectief van werknemer, consument, patient of milieu zijn oplossingsrichtingen gedefinieerd voor het beheersen van de risico's. Informatie die in de streng gereguleerde wereld van medische toepassingen wordt gegenereerd kan met name vanuit methodologisch oogpunt zeer waardevol zijn voor andere toepassingsgebieden, waar de dossiervereisten en dus veelal ook de informatievergaring (veel) beperkter voor zijn.<br>Kernbegrippen voor de komende jaren zijn samen te vatten onder KOKOS: Kennis vergroten en uitwisselen om dubbeling van onderzoek te voorkomen, Oplossingsrichtingen en risicomanagement, Keuzes maken in bijdragen vanuit Nederland aan dit onderzoeksveld, Onderzoek & Ontwikkeling, en Samenwerking bevorderen tussen wet- en regelgevende kaders, wetenschap en bedrijfsleven.<br>

The Risks of Nanotechnology Knowledge and Information Centre (KIR nano), a Dutch government-supported observation organisation based at RIVM, has provided an overview of the potential risks to both man and the environment of exposure to nanoparticles. The focus is on free, non-degradable and insoluble nanoparticles found in medical applications, food, consumer products and the environment.<br>Scientific data compiled to date demonstrate that adverse effects due to exposure to nanoparticles cannot be ruled out. However, much more information is required to be able to estimate the risks of nanoparticles equally as well as those of other non-nano chemicals. Nevertheless, hundreds of products containing nanomaterials are currently available commercially, a situation which clearly necessitates investigation of the exposure and toxicity of these materials in the near future. unfortunately, the research questions to be answered are so numerous that it will take years to compile the relevant data.<br>KIR nano recommends that research be focused primarily on those questions that provide information critical to the assessment of risks to man and the environment. Depending on the perspective - worker, consumer, patient, or the environment - the starting points can then be defined for controlling or limiting the risks. Information generated in the strictly regulated world of medical applications (e.g., on methodology) could constitute a valuable asset in other areas of research and application, where the data and dossier requirements are not as exacting.<br>Key concepts in the coming years include expanding our knowledge of nanoparticles and making this knowledge readily available to avoid duplication of research; identifying and where necessary taking appropriate risk management measures, deciding on which areas of research the Netherlands wishes to contribute to this field, supporting research & development and promoting cooperation between government bodies and agencies, the scientific community and trade and industry.<br>
Affiliation:
GBO; MMG; LER; SEC; SIR; BMT
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM; TNO; VWA; WUR
Issue Date:
28-Aug-2009
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601785003.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601785003.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Description:
Summary van dit rapport verschenen onder nummer 601785004<br>
Series/Report no.:
RIVM report 601785003
Sponsors:
VROM; VWS; SZW
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorvan Zijverden M-
dc.contributor.authorSips AJAM-
dc.date.accessioned2013-06-13T23:56:34-
dc.date.issued2009-08-28-
dc.identifier601785003-
dc.descriptionSummary van dit rapport verschenen onder nummer 601785004<br>en
dc.description.abstractHet Kennis- en Informatiepunt Risico's van Nanotechnologie (KIR-nano) van het RIVM heeft de potentiele risico's van blootstelling van gefabriceerde, vrije, onafbreekbare en onoplosbare nanodeeltjes in kaart gebracht. In dit rapport worden de risico's voor de mens als werknemer, patient en consument behandeld, evenals risico's voor het milieu. Drie toepassingsgebieden zijn daarbij relevant: geneesmiddelen en medische technologie, voedselproductie en consumentenproducten.<br>De huidige stand van zaken van de wetenschap laat zien dat risico's niet uit te sluiten zijn. Er ontbreekt echter nog veel kennis om de risico's even goed in te kunnen schatten als voor 'chemische stoffen niet in nanovorm'. Toch zijn er al vele honderden producten waarin nanomaterialen zijn verwerkt op de markt. Dit vereist op korte termijn veel onderzoek naar de blootstelling en toxiciteit van deze materialen. Helaas is het aantal onderzoeksvragen dusdanig groot en fundamenteel van aard dat het nog jaren zal duren voordat alle informatie is vergaard.<br>KIR-nano adviseert daarom het onderzoek vooral te richten op die vragen die cruciale informatie voor de risicobeoordeling voor mens en milieu bieden. Afhankelijk van het perspectief van werknemer, consument, patient of milieu zijn oplossingsrichtingen gedefinieerd voor het beheersen van de risico's. Informatie die in de streng gereguleerde wereld van medische toepassingen wordt gegenereerd kan met name vanuit methodologisch oogpunt zeer waardevol zijn voor andere toepassingsgebieden, waar de dossiervereisten en dus veelal ook de informatievergaring (veel) beperkter voor zijn.<br>Kernbegrippen voor de komende jaren zijn samen te vatten onder KOKOS: Kennis vergroten en uitwisselen om dubbeling van onderzoek te voorkomen, Oplossingsrichtingen en risicomanagement, Keuzes maken in bijdragen vanuit Nederland aan dit onderzoeksveld, Onderzoek & Ontwikkeling, en Samenwerking bevorderen tussen wet- en regelgevende kaders, wetenschap en bedrijfsleven.<br>nl
dc.description.abstractThe Risks of Nanotechnology Knowledge and Information Centre (KIR nano), a Dutch government-supported observation organisation based at RIVM, has provided an overview of the potential risks to both man and the environment of exposure to nanoparticles. The focus is on free, non-degradable and insoluble nanoparticles found in medical applications, food, consumer products and the environment.<br>Scientific data compiled to date demonstrate that adverse effects due to exposure to nanoparticles cannot be ruled out. However, much more information is required to be able to estimate the risks of nanoparticles equally as well as those of other non-nano chemicals. Nevertheless, hundreds of products containing nanomaterials are currently available commercially, a situation which clearly necessitates investigation of the exposure and toxicity of these materials in the near future. unfortunately, the research questions to be answered are so numerous that it will take years to compile the relevant data.<br>KIR nano recommends that research be focused primarily on those questions that provide information critical to the assessment of risks to man and the environment. Depending on the perspective - worker, consumer, patient, or the environment - the starting points can then be defined for controlling or limiting the risks. Information generated in the strictly regulated world of medical applications (e.g., on methodology) could constitute a valuable asset in other areas of research and application, where the data and dossier requirements are not as exacting.<br>Key concepts in the coming years include expanding our knowledge of nanoparticles and making this knowledge readily available to avoid duplication of research; identifying and where necessary taking appropriate risk management measures, deciding on which areas of research the Netherlands wishes to contribute to this field, supporting research & development and promoting cooperation between government bodies and agencies, the scientific community and trade and industry.<br>en
dc.description.sponsorshipVROM-
dc.description.sponsorshipVWS-
dc.description.sponsorshipSZW-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent138 p-
dc.format.extent1549 kb-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.publisherTNO-
dc.publisherVWA-
dc.publisherWUR-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 601785003-
dc.relation.ispartofseriesRIVM report 601785003-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601785003.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601785003.pdf-
dc.subjectVEILIGHEIDnl
dc.subjectTOXICOLOGIEnl
dc.subjectnanotechnologienl
dc.subjectrisico'snl
dc.subjectgezondheidnl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectconsumentenproductennl
dc.subjectmedische toepassingennl
dc.subjectvoedingnl
dc.subjectarbeidsveiligheidnl
dc.subjectnanotechnologyen
dc.subjectrisksen
dc.subjecthealthen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectconsumer productsen
dc.subjectmedical applicationsen
dc.subjectfooden
dc.subjectworker safetyen
dc.titleNanotechnology in perspective. Risks to man and the environmenten
dc.title.alternativeNanotechnologie in perspectief. Risico's voor mens en milieunl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentGBO-
dc.contributor.departmentMMG-
dc.contributor.departmentLER-
dc.contributor.departmentSEC-
dc.contributor.departmentSIR-
dc.contributor.departmentBMT-
dc.date.updated2013-06-13T21:56:37Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.