Risicogrenzen voor MTBE (Methyl tertiair-Butyl Ether) in bodem, sediment, grondwater, oppervlaktewater en voor drinkwaterbereiding

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/262313
Title:
Risicogrenzen voor MTBE (Methyl tertiair-Butyl Ether) in bodem, sediment, grondwater, oppervlaktewater en voor drinkwaterbereiding
Authors:
Swartjes FA; Baars AJ; Fleuren RHLJ; Otte PF
Other Titles:
Risk limits for MTBE (Methyl tertiary-Butyl Ether) in soil, sediment, groundwater, surface water and for drinking water preparation
Abstract:
Recentelijk is politieke commotie ontstaan ten gevolge van de mogelijke schadelijke gezondheidseffecten van Methyl tertiair-Butyl Ether (MTBE). Dit was reden voor het ministerie van VROM om het RIVM te verzoeken risicogrenzen voor MTBE in bodem, sediment, grondwater, oppervlaktewater, drinkwater en ten behoeve van drinkwaterbereiding af te leiden. Bij de afleiding van deze risicogrenzen werd afgestemd met de "Risk Assessment Report" van de EU (EU-RAR) uit 2002. Vanwege gebrek aan terrestrische data en de dominantie van de relatief onzekere inhalatieve blootstellingsroute voor de mens is de betrouwbaarheid van de risicogrenzen in het algemeen "beperkt".<br>

Recently, possible unacceptable harmful effects from Methyl tertiary-Butyl Ether (MTBE) to humans raised political consternation. For this reason the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment ("VROM") ordered the RIVM to derive solid risk limits for soil, sediment, groundwater, surface water, drinking water and for drinking water preparation. When deriving this risk limits co-ordination with "Risk Assessment Report" from the EU (EU-RAR) from 2002 took place. In general the accuracy of the risk limits is "restricted", because of lack of data on terrestrial organisms and the dominance of the relatively uncertain inhalation exposure pathway to humans.<br>
Affiliation:
LER
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
10-Dec-2004
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701039.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701039.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
VROM-DGM-LMV
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSwartjes FA-
dc.contributor.authorBaars AJ-
dc.contributor.authorFleuren RHLJ-
dc.contributor.authorOtte PF-
dc.date.accessioned2017-02-20T07:12:25-
dc.date.issued2004-12-10-
dc.identifier711701039-
dc.description.abstractRecentelijk is politieke commotie ontstaan ten gevolge van de mogelijke schadelijke gezondheidseffecten van Methyl tertiair-Butyl Ether (MTBE). Dit was reden voor het ministerie van VROM om het RIVM te verzoeken risicogrenzen voor MTBE in bodem, sediment, grondwater, oppervlaktewater, drinkwater en ten behoeve van drinkwaterbereiding af te leiden. Bij de afleiding van deze risicogrenzen werd afgestemd met de "Risk Assessment Report" van de EU (EU-RAR) uit 2002. Vanwege gebrek aan terrestrische data en de dominantie van de relatief onzekere inhalatieve blootstellingsroute voor de mens is de betrouwbaarheid van de risicogrenzen in het algemeen "beperkt".<br>nl
dc.description.abstractRecently, possible unacceptable harmful effects from Methyl tertiary-Butyl Ether (MTBE) to humans raised political consternation. For this reason the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment ("VROM") ordered the RIVM to derive solid risk limits for soil, sediment, groundwater, surface water, drinking water and for drinking water preparation. When deriving this risk limits co-ordination with "Risk Assessment Report" from the EU (EU-RAR) from 2002 took place. In general the accuracy of the risk limits is "restricted", because of lack of data on terrestrial organisms and the dominance of the relatively uncertain inhalation exposure pathway to humans.<br>en
dc.description.sponsorshipVROM-DGM-LMV-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent76 p-
dc.format.extent320 kb-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 711701039-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701039.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701039.pdf-
dc.subject06nl
dc.subjectmtbenl
dc.subjectmethyl tertiair-butyl ethernl
dc.subjectbodemverontreinigingnl
dc.subjectstreefwaardennl
dc.subjectinterventiewaardennl
dc.subjectmtbeen
dc.subjectmethyl tertiary-butyl etheren
dc.subjectsoil contaminationen
dc.subjecttarget valuesen
dc.subjectintervention valuesen
dc.titleRisicogrenzen voor MTBE (Methyl tertiair-Butyl Ether) in bodem, sediment, grondwater, oppervlaktewater en voor drinkwaterbereidingnl
dc.title.alternativeRisk limits for MTBE (Methyl tertiary-Butyl Ether) in soil, sediment, groundwater, surface water and for drinking water preparationen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLER-
dc.date.updated2017-02-20T06:12:26Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.