Pesticides amenable to liquid chromatography: Multi Residue Method 2

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/262436
Title:
Pesticides amenable to liquid chromatography: Multi Residue Method 2
Authors:
Baumann RA; Hogendoorn EA; van Zoonen P
Other Titles:
Bepaling van bestrijdingsmiddelen met behulp van vloeistof-chromatografie : Multi Residue Methode 2
Abstract:
In dit rapport wordt een multiresidue methode voor de bepaling van bestrijdingsmiddelen met behulp van vloeistof-chromatografie in een grote verscheidenheid aan voedingsprodukten beschreven. De methode omvat N-methylcarbamaat pesticiden, fenylureum herbiciden en chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden. Het betreft een gemoderniseerde versie en omvat multiresidu methoden voor genoemde groepen bestrijdingsmiddelen zoals beschreven in het handboek 'Analytical Methods for Residues of Pesticides in Foodstuffs', vijfde editie (1988), onder supervisie van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, gepubliceerd door SDU uitgeverij (ISBN 90 12 06172 5). Dit handboek is tot stand gekomen onder redaktie van de Werkgroep 'Ontwikkeling en Verbetering van Residu-analyse methoden' (OVR), waarin experts op het gebied van de residu- analyse van bestrijdingsmiddelen werkzaam bij de Inspecties Gezondheidsbescherming en Nederlandse onderzoeksinstituten deelnemen. De methode, zoals in dit rapport beschreven, zal in de zesde editie (1996) van boven genoemd handboek worden opgenomen. Dit rapport bevat informatie verzameld op basis van gegevens uit de praktische ervaringen van de leden van de Werkgroep OVR, en geeft een beeld van de hedendaagse praktijk van de residu-analyse van bestrijdingsmiddelen in Nederland.<br>

A multi residue method for the determination of pesticides amenable to liquid chromatography in a wide variety of food items is described. The scope of the described method includes N-methylcarbamate pesticides, phenylurea herbicides and chlorophenoxy acid herbicides. It updates and incorporates multi residue methods given for the separate groups of pesticides, mentioned as described in the manual 'Analytical Methods for Residues of Pesticides in Foodstuffs', 5th edition (1988), supervised by the Ministry of Welfare, Public Health and Culture and published by SDU publishers (ISBN 90 12 06172 5). This manual was edited by the Working Group 'Development and Improvement of Residue-analytical Methods', in which experts on pesticides analysis from regional laboratories of the Inspectorate for Health Protection and other Dutch Institutes participate. The method as presented in this report will be incorporated in the 6th edition (1996) of the mentioned manual. This report contains information gathered from practical experience of the members of the Working Group and reflects today practice of pesticide residue analysis in The Netherlands.<br>
Affiliation:
LOC
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
29-Feb-1996
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/638817015.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Sponsors:
HIGB
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBaumann RA-
dc.contributor.authorHogendoorn EA-
dc.contributor.authorvan Zoonen P-
dc.date.accessioned2017-02-20T08:09:24-
dc.date.issued1996-02-29-
dc.identifier638817015-
dc.description.abstractIn dit rapport wordt een multiresidue methode voor de bepaling van bestrijdingsmiddelen met behulp van vloeistof-chromatografie in een grote verscheidenheid aan voedingsprodukten beschreven. De methode omvat N-methylcarbamaat pesticiden, fenylureum herbiciden en chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden. Het betreft een gemoderniseerde versie en omvat multiresidu methoden voor genoemde groepen bestrijdingsmiddelen zoals beschreven in het handboek 'Analytical Methods for Residues of Pesticides in Foodstuffs', vijfde editie (1988), onder supervisie van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, gepubliceerd door SDU uitgeverij (ISBN 90 12 06172 5). Dit handboek is tot stand gekomen onder redaktie van de Werkgroep 'Ontwikkeling en Verbetering van Residu-analyse methoden' (OVR), waarin experts op het gebied van de residu- analyse van bestrijdingsmiddelen werkzaam bij de Inspecties Gezondheidsbescherming en Nederlandse onderzoeksinstituten deelnemen. De methode, zoals in dit rapport beschreven, zal in de zesde editie (1996) van boven genoemd handboek worden opgenomen. Dit rapport bevat informatie verzameld op basis van gegevens uit de praktische ervaringen van de leden van de Werkgroep OVR, en geeft een beeld van de hedendaagse praktijk van de residu-analyse van bestrijdingsmiddelen in Nederland.<br>nl
dc.description.abstractA multi residue method for the determination of pesticides amenable to liquid chromatography in a wide variety of food items is described. The scope of the described method includes N-methylcarbamate pesticides, phenylurea herbicides and chlorophenoxy acid herbicides. It updates and incorporates multi residue methods given for the separate groups of pesticides, mentioned as described in the manual 'Analytical Methods for Residues of Pesticides in Foodstuffs', 5th edition (1988), supervised by the Ministry of Welfare, Public Health and Culture and published by SDU publishers (ISBN 90 12 06172 5). This manual was edited by the Working Group 'Development and Improvement of Residue-analytical Methods', in which experts on pesticides analysis from regional laboratories of the Inspectorate for Health Protection and other Dutch Institutes participate. The method as presented in this report will be incorporated in the 6th edition (1996) of the mentioned manual. This report contains information gathered from practical experience of the members of the Working Group and reflects today practice of pesticide residue analysis in The Netherlands.<br>en
dc.description.sponsorshipHIGB-
dc.format.extent22 p-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 638817015-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/638817015.html-
dc.subject10nl
dc.subjectvloeistofchromatografienl
dc.subjectbestrijdingsmiddelnl
dc.subjectherbicidenl
dc.subjectanalysemethodenl
dc.subjectvoedingsmiddelnl
dc.subjectmultiresiduenl
dc.subjectn-methylcarbamaat pesticidennl
dc.subjectfenylureum herbicidennl
dc.subjectchloorfenoxy-azijnzuur herbicidennl
dc.subjectliquid chromatographyen
dc.subjectpesticidesen
dc.subjectherbicidesen
dc.subjectanalytical methodsen
dc.subjectfooden
dc.subjectmulti residueen
dc.subjectn-methylcarbamate pesticidesen
dc.subjectphenylurea herbicides ;chlorophenoxy acid herbicidesen
dc.titlePesticides amenable to liquid chromatography: Multi Residue Method 2en
dc.title.alternativeBepaling van bestrijdingsmiddelen met behulp van vloeistof-chromatografie : Multi Residue Methode 2nl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLOC-
dc.date.updated2017-02-20T07:09:25Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.