Greenhouse gas emissions in The Netherlands 1990-2012 : National Inventory Report 2014

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/557110
Title:
Greenhouse gas emissions in The Netherlands 1990-2012 : National Inventory Report 2014
Authors:
Coenen PWHG; van der Maas CWM; Zijlema PJ; Arets EJMM; Baas K; van den Berghe ACWM; te Biesebeek JD; Nijkamp MM; van Huis EP; Geilenkirchen GP; van der Hoek KW; Versluijs CW; te Molder R; Dröge R; Montfoort JA; Peek CJ; Vonk J
Abstract:
In 2012 is de totale uitstoot van broeikasgassen van Nederland, zoals CO2, methaan en lachgas, met ongeveer 1,7 procent gedaald ten opzichte van 2011. Deze daling komt vooral door een lager brandstofgebruik in de energie- en transportsector. Dit lijkt een gevolg van de economische recessie, waardoor emissies door elektriciteitsproductie en het wegtransport in Nederland zijn afgenomen.<br> <br>Cijfers<br> De totale broeikasgasemissie wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten en bedraagt in 2012 191,7 teragram (megaton of miljard kilogram) . Ten opzichte van de uitstoot in het Kyoto-basisjaar (213,2 Tg CO2-equivalenten) is dit een afname van ongeveer 10 procent. Het basisjaar, dat afhankelijk van het broeikasgas 1990 of 1995 is, dient voor het Kyoto-protocol als referentie voor de uitstoot van broeikasgassen. De uitstoot van de overige broeikasgassen zoals lachgas en methaan is sinds het basisjaar met 51 procent afgenomen. De CO2-uitstoot daarentegen is in deze periode met 4 procent gestegen. <br> <br>Landen zijn voor het Kyoto-protocol verplicht om de totale uitstoot van broeikasgassen op twee manieren te rapporteren: met en zonder het soort landgebruik en de verandering daarin. Dit is namelijk van invloed op de uitstoot van broeikasgassen. Voorbeelden zijn natuurontwikkeling (dat CO2 bindt) of ontbossing (waardoor CO2 wordt uitgestoten). In bovengenoemde getallen zijn deze zogeheten LULUCF-emissies (Land Use, Land Use Change and Forestry) niet meegenomen.<br> <br>Overige onderdelen inventarisatie<br> Het RIVM stelt jaarlijks op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) de inventarisatie van broeikasgasemissies op. De inventarisatie bevat trendanalyses om ontwikkelingen in de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2012 te verklaren, en een analyse van de onzekerheid in deze getallen. Ook is aangegeven welke bronnen het meest aan deze onzekerheid bijdragen. Daarnaast biedt de inventarisatie documentatie van de gebruikte berekeningsmethoden, databronnen en toegepaste emissiefactoren.<br> <br>Met deze inventarisatie voldoet Nederland aan de nationale rapportageverplichtingen voor 2012 van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC), van het Kyoto-Protocol en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie.<br>

Total greenhouse gas emissions from the Netherlands in 2012 decreased by approximately 1.7 per cent, compared with 2011 emissions. This decrease is mainly the result of decreased fuel combustion in the Energy sector (increased electricity import) and in road transport. In 2012, total direct greenhouse gas emissions (excluding emissions from LULUCF - land use, land use change and forestry) in the Netherlands amounted to 191.7 Tg CO2 eq. This is approximately 10 per cent below the emissions in the base year (213.2 Tg CO2 eq.). The 51% reduction in the non-CO2 emissions in this period is counterbalanced by 4 per cent increase in CO2 emissions since 1990.<br> <br>This report documents the Netherlands' 2014 annual submission of its greenhouse gas emissions inventory in accordance with the guidelines provided by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Kyoto Protocol and the European Union's Greenhouse Gas Monitoring Mechanism.<br> <br>The report comprises explanations of observed trends in emissions; a description of an assessment of key sources and their uncertainty; documentation of methods, data sources and emission factors applied; and a description of the quality assurance system and the verification activities performed on the data.<br>
Affiliation:
L&E
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM; Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO); Netherlands Enterprise Agency; Statistics Netherlands (CBS); Dutch Emissions Authority (NEa); PBL Netherlands Environmental Assessment Agency; Alterra Wageningen UR; Rijkswaterstaat
Issue Date:
1-Jun-2014
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680355016.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680355016.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM report 680355016
Sponsors:
Ministerie van I&M
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorCoenen PWHG-
dc.contributor.authorvan der Maas CWM-
dc.contributor.authorZijlema PJ-
dc.contributor.authorArets EJMM-
dc.contributor.authorBaas K-
dc.contributor.authorvan den Berghe ACWM-
dc.contributor.authorte Biesebeek JD-
dc.contributor.authorNijkamp MM-
dc.contributor.authorvan Huis EP-
dc.contributor.authorGeilenkirchen GP-
dc.contributor.authorvan der Hoek KW-
dc.contributor.authorVersluijs CW-
dc.contributor.authorte Molder R-
dc.contributor.authorDröge R-
dc.contributor.authorMontfoort JA-
dc.contributor.authorPeek CJ-
dc.contributor.authorVonk J-
dc.date.accessioned2017-02-20T08:09:24-
dc.date.issued2014-06-01-
dc.identifier680355016-
dc.description.abstractIn 2012 is de totale uitstoot van broeikasgassen van Nederland, zoals CO2, methaan en lachgas, met ongeveer 1,7 procent gedaald ten opzichte van 2011. Deze daling komt vooral door een lager brandstofgebruik in de energie- en transportsector. Dit lijkt een gevolg van de economische recessie, waardoor emissies door elektriciteitsproductie en het wegtransport in Nederland zijn afgenomen.<br> <br>Cijfers<br> De totale broeikasgasemissie wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten en bedraagt in 2012 191,7 teragram (megaton of miljard kilogram) . Ten opzichte van de uitstoot in het Kyoto-basisjaar (213,2 Tg CO2-equivalenten) is dit een afname van ongeveer 10 procent. Het basisjaar, dat afhankelijk van het broeikasgas 1990 of 1995 is, dient voor het Kyoto-protocol als referentie voor de uitstoot van broeikasgassen. De uitstoot van de overige broeikasgassen zoals lachgas en methaan is sinds het basisjaar met 51 procent afgenomen. De CO2-uitstoot daarentegen is in deze periode met 4 procent gestegen. <br> <br>Landen zijn voor het Kyoto-protocol verplicht om de totale uitstoot van broeikasgassen op twee manieren te rapporteren: met en zonder het soort landgebruik en de verandering daarin. Dit is namelijk van invloed op de uitstoot van broeikasgassen. Voorbeelden zijn natuurontwikkeling (dat CO2 bindt) of ontbossing (waardoor CO2 wordt uitgestoten). In bovengenoemde getallen zijn deze zogeheten LULUCF-emissies (Land Use, Land Use Change and Forestry) niet meegenomen.<br> <br>Overige onderdelen inventarisatie<br> Het RIVM stelt jaarlijks op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) de inventarisatie van broeikasgasemissies op. De inventarisatie bevat trendanalyses om ontwikkelingen in de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2012 te verklaren, en een analyse van de onzekerheid in deze getallen. Ook is aangegeven welke bronnen het meest aan deze onzekerheid bijdragen. Daarnaast biedt de inventarisatie documentatie van de gebruikte berekeningsmethoden, databronnen en toegepaste emissiefactoren.<br> <br>Met deze inventarisatie voldoet Nederland aan de nationale rapportageverplichtingen voor 2012 van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC), van het Kyoto-Protocol en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie.<br>nl
dc.description.abstractTotal greenhouse gas emissions from the Netherlands in 2012 decreased by approximately 1.7 per cent, compared with 2011 emissions. This decrease is mainly the result of decreased fuel combustion in the Energy sector (increased electricity import) and in road transport. In 2012, total direct greenhouse gas emissions (excluding emissions from LULUCF - land use, land use change and forestry) in the Netherlands amounted to 191.7 Tg CO2 eq. This is approximately 10 per cent below the emissions in the base year (213.2 Tg CO2 eq.). The 51% reduction in the non-CO2 emissions in this period is counterbalanced by 4 per cent increase in CO2 emissions since 1990.<br> <br>This report documents the Netherlands' 2014 annual submission of its greenhouse gas emissions inventory in accordance with the guidelines provided by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Kyoto Protocol and the European Union's Greenhouse Gas Monitoring Mechanism.<br> <br>The report comprises explanations of observed trends in emissions; a description of an assessment of key sources and their uncertainty; documentation of methods, data sources and emission factors applied; and a description of the quality assurance system and the verification activities performed on the data.<br>en
dc.description.sponsorshipMinisterie van I&M-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent278 p-
dc.format.extent6679 kb-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.publisherNetherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO)-
dc.publisherNetherlands Enterprise Agency-
dc.publisherStatistics Netherlands (CBS)-
dc.publisherDutch Emissions Authority (NEa)-
dc.publisherPBL Netherlands Environmental Assessment Agency-
dc.publisherAlterra Wageningen UR-
dc.publisherRijkswaterstaat-
dc.relation.ispartofseriesRIVM report 680355016-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680355016.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680355016.pdf-
dc.subjectbroeikasgassennl
dc.subjectemissiesnl
dc.subjecttrendsnl
dc.subjectmethodieknl
dc.subjectklimaatnl
dc.subjectgreenhouse gasesen
dc.subjectemissionsen
dc.subjecttrendsen
dc.subjectmethodologyen
dc.subjectclimateen
dc.titleGreenhouse gas emissions in The Netherlands 1990-2012 : National Inventory Report 2014en
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentL&E-
dc.date.updated2017-02-20T07:09:25Z-
dc.contributor.divisionM&V-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.