Risicoduiding en vóórkomen van FRD-903 in drinkwater en drinkwaterbronnen bij een selectie van drinkwaterwinningen in Nederland

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/620943
Title:
Risicoduiding en vóórkomen van FRD-903 in drinkwater en drinkwaterbronnen bij een selectie van drinkwaterwinningen in Nederland
Authors:
Versteegh JFM; de Voogt P
Other Titles:
Risk assessment and presence of FRD-903 in drinking water and drinking water sources for a selection of drinking water production locations in the Netherlands.
Abstract:
Omdat metingen de aanwezigheid van de stof FRD-903 (een onderdeel van GenX), in oevergrondwater en drinkwater aantoonden, heeft het ministerie van IenM het RIVM gevraagd om meer inzicht te geven in de aanwezigheid en verspreiding van deze stof in drinkwater en haar bronnen. Hiervoor leverden de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven analyseresultaten van drinkwater, en werkte het RIVM samen met het wateronderzoekinstituut KWR. In een deel van het drinkwater en de bronnen van waterbedrijf Oasen is FRD-903 aangetoond, in het gebied van de Beneden-Merwede. De stof is in lagere concentraties gevonden in drinkwater van Evides en Dunea, die water uit de Maas innemen. De gevonden waarden liggen in alle gevallen een factor 5 tot 15 onder de richtwaarde voor FDR-903 in drinkwater. Deze richtwaarde geeft aan hoeveel een mens van de stof gedurende lange tijd mag binnenkrijgen zonder de gezondheid te schaden. Conclusie van het onderzoek is dat het nu overal veilig is om het drinkwater te drinken. In het drinkwater van de overige zeven onderzochte drinkwaterbedrijven is de stof niet gevonden. GenX komt niet wijdverbreid voor in het Nederlands drinkwater.

As measurements indicated the presence of the compound FRD-903 (a component of GenX) in groundwater located near surface water and in drinking water, the Ministry of Infrastructure and the Environment asked RIVM to provide more insight into the presence and distribution of this compound in drinking water and drinking water sources. Accordingly, the 10 drinking water companies in the Netherlands provided analytical results for drinking water and RIVM collaborated with the KWR water research institute. FRD-903 was found to be present in some of the drinking water and the sources of the Oasen water company in the Beneden-Merwede area. The compound was also found to be present in lower concentrations in drinking water from Evides and Dunea, which draw their water from the Meuse River. All the concentrations measured were a factor of 5 to 15 lower than the guideline value for FDR-903 in drinking water. This guideline value indicates how much of the compound a human being may ingest over a longer period of time without suffering damage to his or her health. The study concluded that it is presently safe to consume drinking water everywhere. The compound was not found to be present in the drinking water from the other seven drinking water companies investigated. GenX is not commonly found in drinking water in the Netherlands.
Affiliation:
DDB
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
20-Nov-2017
URI:
http://hdl.handle.net/10029/620943
DOI:
10.21945/RIVM-2017-0175
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0175.pdf
Type:
Briefrapport
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM briefrapport 2017-0175
Sponsors:
Ministerie van I&M
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorVersteegh JFMen
dc.contributor.authorde Voogt Pen
dc.date.accessioned2017-11-24T08:05:48Z-
dc.date.available2017-11-24T08:05:48Z-
dc.date.issued2017-11-20-
dc.identifier.doi10.21945/RIVM-2017-0175-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/620943-
dc.description.abstractOmdat metingen de aanwezigheid van de stof FRD-903 (een onderdeel van GenX), in oevergrondwater en drinkwater aantoonden, heeft het ministerie van IenM het RIVM gevraagd om meer inzicht te geven in de aanwezigheid en verspreiding van deze stof in drinkwater en haar bronnen. Hiervoor leverden de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven analyseresultaten van drinkwater, en werkte het RIVM samen met het wateronderzoekinstituut KWR. In een deel van het drinkwater en de bronnen van waterbedrijf Oasen is FRD-903 aangetoond, in het gebied van de Beneden-Merwede. De stof is in lagere concentraties gevonden in drinkwater van Evides en Dunea, die water uit de Maas innemen. De gevonden waarden liggen in alle gevallen een factor 5 tot 15 onder de richtwaarde voor FDR-903 in drinkwater. Deze richtwaarde geeft aan hoeveel een mens van de stof gedurende lange tijd mag binnenkrijgen zonder de gezondheid te schaden. Conclusie van het onderzoek is dat het nu overal veilig is om het drinkwater te drinken. In het drinkwater van de overige zeven onderzochte drinkwaterbedrijven is de stof niet gevonden. GenX komt niet wijdverbreid voor in het Nederlands drinkwater.nl
dc.description.abstractAs measurements indicated the presence of the compound FRD-903 (a component of GenX) in groundwater located near surface water and in drinking water, the Ministry of Infrastructure and the Environment asked RIVM to provide more insight into the presence and distribution of this compound in drinking water and drinking water sources. Accordingly, the 10 drinking water companies in the Netherlands provided analytical results for drinking water and RIVM collaborated with the KWR water research institute. FRD-903 was found to be present in some of the drinking water and the sources of the Oasen water company in the Beneden-Merwede area. The compound was also found to be present in lower concentrations in drinking water from Evides and Dunea, which draw their water from the Meuse River. All the concentrations measured were a factor of 5 to 15 lower than the guideline value for FDR-903 in drinking water. This guideline value indicates how much of the compound a human being may ingest over a longer period of time without suffering damage to his or her health. The study concluded that it is presently safe to consume drinking water everywhere. The compound was not found to be present in the drinking water from the other seven drinking water companies investigated. GenX is not commonly found in drinking water in the Netherlands.-
dc.description.sponsorshipMinisterie van I&Men
dc.language.isonlen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMnl
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 2017-0175nl
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0175.pdf-
dc.subjectGenXnl
dc.subjectwaterkwaliteitnl
dc.subjectFRD-903nl
dc.subjectperfluorverbindingennl
dc.subjectwater qualityen
dc.subjectdrinking wateren
dc.subjectperfluorinated compoundsen
dc.titleRisicoduiding en vóórkomen van FRD-903 in drinkwater en drinkwaterbronnen bij een selectie van drinkwaterwinningen in Nederlandnl
dc.title.alternativeRisk assessment and presence of FRD-903 in drinking water and drinking water sources for a selection of drinking water production locations in the Netherlands.en
dc.typeBriefrapport-
dc.contributor.departmentDDB-
dc.contributor.divisionDMG-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.