2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/621637
Title:
Risk assessment of synephrine
Authors:
Tiesjema B; Jeurissen SMF; de Wit L; Mol H; Fragki S; Razenberg L
Other Titles:
Risicobeoordeling van synefrine
Abstract:
Synefrine is een stof die van nature voorkomt in citrusvruchten en vooral in bittersinaasappel (Citrus aurantium). Deze stof wordt toegevoegd aan voedingssupplementen om af te vallen of sportprestaties te verbeteren. Synefrine wordt steeds vaker gebruikt sinds de verwante stof efedrine is verboden. Efedrine is verboden omdat het schadelijk kan zijn voor de gezondheid. <br> <br>Op dit moment bestaat er in Nederland geen wetgeving voor de maximaal toegestane hoeveelheid synefrine in voedingssupplementen. Dat is wel gewenst omdat bij gebruik van synefrine ongewenste effecten niet kunnen worden uitgesloten. Dit blijkt uit een risicobeoordeling die het RIVM heeft uitgevoerd. Doordat onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over de veiligheid van synefrine, kan op dit moment echter geen veilige dosering bepaald worden. Vooral gegevens over effecten na langdurig gebruik ontbreken nog. Mogelijk kan wel een (indicatieve) maximaal toegestane hoeveelheid synefrine in voedingssupplementen worden vastgesteld op basis van de hoeveelheid die wordt ingenomen via de normale voeding. <br> <br>Bekend is wel dat synefrine de bloeddruk kan verhogen. Daarnaast zijn er andere schadelijke effecten op het hart- en vaatstelsel gerapporteerd nadat mensen preparaten hadden gebruikt die synefrine bevatten. Dit aspect is vooral relevant omdat mensen met overgewicht, de doelgroep voor middelen om af te vallen, een hoger risico hebben op hart- en vaatziekten. Ook kan synefrine mogelijk de werking van diverse geneesmiddelen beïnvloeden. De effecten van synefrine kunnen bovendien worden versterkt in combinatie met cafeïne en/of lichamelijke activiteit.<br>

Synephrine is a substance that occurs naturally in citrus fruits, particularly in bitter orange (Citrus aurantium). It is added to food supplements for weight loss or to improve sports performance. The use of synephrine has increased since ephedrine, a related substance, was prohibited. Ephedrine is prohibited because it may have adverse effects on health. <br> <br>At present, there is no legislation in the Netherlands which limits the amount of synephrine in food supplements. A maximum permitted amount may be desirable, however, because adverse effects cannot be excluded. This has been demonstrated by a risk assessment conducted by RIVM. Due to insufficient data on the safety of synephrine, no safe dose can currently be derived. In particular, data on the effects of chronic exposure are lacking. It may be possible that an (indicative) maximum safe amount of synephrine in food supplements could be determined based on the intake from a normal diet. <br> <br>It is known that synephrine can increase blood pressure. In addition, other adverse effects are reported on the cardiovascular system by people who have used preparations containing synephrine. This aspect is particularly relevant because people who are overweight, the target group for weight loss products, are particularly at risk from cardiovascular diseases. Synephrine may also interact with various other drugs, affecting their efficacy. In addition, the effects of synephrine can be magnified when combined with caffeine and/or physical activity. <br>
Affiliation:
VVH
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
14-Mar-2018
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0069.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0069.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Sponsors:
Ministerie van VWS; NVWA
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorTiesjema B-
dc.contributor.authorJeurissen SMF-
dc.contributor.authorde Wit L-
dc.contributor.authorMol H-
dc.contributor.authorFragki S-
dc.contributor.authorRazenberg L-
dc.date.accessioned2018-07-16T06:30:42-
dc.date.issued2018-03-14-
dc.identifier2017-0069-
dc.description.abstractSynefrine is een stof die van nature voorkomt in citrusvruchten en vooral in bittersinaasappel (Citrus aurantium). Deze stof wordt toegevoegd aan voedingssupplementen om af te vallen of sportprestaties te verbeteren. Synefrine wordt steeds vaker gebruikt sinds de verwante stof efedrine is verboden. Efedrine is verboden omdat het schadelijk kan zijn voor de gezondheid. <br> <br>Op dit moment bestaat er in Nederland geen wetgeving voor de maximaal toegestane hoeveelheid synefrine in voedingssupplementen. Dat is wel gewenst omdat bij gebruik van synefrine ongewenste effecten niet kunnen worden uitgesloten. Dit blijkt uit een risicobeoordeling die het RIVM heeft uitgevoerd. Doordat onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over de veiligheid van synefrine, kan op dit moment echter geen veilige dosering bepaald worden. Vooral gegevens over effecten na langdurig gebruik ontbreken nog. Mogelijk kan wel een (indicatieve) maximaal toegestane hoeveelheid synefrine in voedingssupplementen worden vastgesteld op basis van de hoeveelheid die wordt ingenomen via de normale voeding. <br> <br>Bekend is wel dat synefrine de bloeddruk kan verhogen. Daarnaast zijn er andere schadelijke effecten op het hart- en vaatstelsel gerapporteerd nadat mensen preparaten hadden gebruikt die synefrine bevatten. Dit aspect is vooral relevant omdat mensen met overgewicht, de doelgroep voor middelen om af te vallen, een hoger risico hebben op hart- en vaatziekten. Ook kan synefrine mogelijk de werking van diverse geneesmiddelen beïnvloeden. De effecten van synefrine kunnen bovendien worden versterkt in combinatie met cafeïne en/of lichamelijke activiteit.<br>nl
dc.description.abstractSynephrine is a substance that occurs naturally in citrus fruits, particularly in bitter orange (Citrus aurantium). It is added to food supplements for weight loss or to improve sports performance. The use of synephrine has increased since ephedrine, a related substance, was prohibited. Ephedrine is prohibited because it may have adverse effects on health. <br> <br>At present, there is no legislation in the Netherlands which limits the amount of synephrine in food supplements. A maximum permitted amount may be desirable, however, because adverse effects cannot be excluded. This has been demonstrated by a risk assessment conducted by RIVM. Due to insufficient data on the safety of synephrine, no safe dose can currently be derived. In particular, data on the effects of chronic exposure are lacking. It may be possible that an (indicative) maximum safe amount of synephrine in food supplements could be determined based on the intake from a normal diet. <br> <br>It is known that synephrine can increase blood pressure. In addition, other adverse effects are reported on the cardiovascular system by people who have used preparations containing synephrine. This aspect is particularly relevant because people who are overweight, the target group for weight loss products, are particularly at risk from cardiovascular diseases. Synephrine may also interact with various other drugs, affecting their efficacy. In addition, the effects of synephrine can be magnified when combined with caffeine and/or physical activity. <br>en
dc.description.sponsorshipMinisterie van VWS-
dc.description.sponsorshipNVWA-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent54 p-
dc.format.extent464 kb-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM report 2017-0069-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0069.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0069.pdf-
dc.subjectp-synefrinenl
dc.subjectoxedrinenl
dc.subjectcitrus aurantiumnl
dc.subjectvoedingssupplementennl
dc.subjectkruidenpreparatennl
dc.subjectp synephrineen
dc.subjectoxedrineen
dc.subjectCitrus aurantiumen
dc.subjectfood supplementsen
dc.subjectbotanicalsen
dc.titleRisk assessment of synephrineen
dc.title.alternativeRisicobeoordeling van synefrinenl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentVVH-
dc.date.updated2018-07-16T04:30:43Z-
dc.contributor.divisionV&Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.