Het Rijksvaccinatieprogramma nu en in de toekomst: ontwikkelingen in 2005

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/7218
Title:
Het Rijksvaccinatieprogramma nu en in de toekomst: ontwikkelingen in 2005
Authors:
Abbink F; Avoort HGAM van der; Berbers WAM; Binnendijk RS van; Boot HJ; Borgen K; Duynhoven YTHP van; Gerritsen AAM; Greeff SC de; Hahni SJM; Kimman TG; Klein MR; Koopmans MPG; Kremer K; Laar MJW van de; Maas NAT van der; Mangen MJJ; Meijer A; Mooi FR; Mylius SD; Notermans DW; Sande MAB van der; Soolingen D van; Schouls LM; Stolk EA; Wallinga J; Wit GA de
Other Titles:
The National Immunisation Programme now and in the future: developments in 2005
Abstract:
The National Immunisation Programme in the Netherlands is effective and safe. The target diseases are largely under control. However, in 2004/2005 a rubella outbreak occurred among individuals who had declined vaccination on religious grounds. Furthermore, there have been incidents of mumps (among vaccinated individuals) and measles (among unvaccinated individuals) in 2004 and 2005. In January 2005 the diphtheria, tetanus, whole-cell pertussis and Haemophilus influenzae vaccine was replaced by a combination vaccine including an acellular pertussis component and subsequently a decrease in adverse events was noticed. From January 2006 onwards, children of hepatitis B antigen-positive mothers will receive an extra vaccination at birth. The National Immunisation Programme could be extended with new target diseases. In April 2006, pneumococcal vaccination for infants will be introduced and to evaluate the effects of vaccination it is desired to enhance the surveillance of invasive pneumococcal disease. The desirability to introduce vaccinations for chickenpox, shingles, human papillomavirus and rotavirus must be considered on the short-term, because of the availability of vaccines for these diseases. To gain insight into the health and economic effects of these vaccinations, cost-effectiveness studies are advised. Due to various reasons, extension of the programme with vaccinations against influenza, hepatitis A, meningococcal serogroup B, respiratory synctial virus and tuberculosis is not yet recommended. Monitoring the effectiveness of the National Immunisation Programme remains important. Maintaining high vaccine uptake is vital to prevent (re)emergence of disease.

Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland is effectief en veilig. De ziekten waartegen momenteel wordt gevaccineerd zijn grotendeels onder controle. In 2004/2005 heerste er echter een rubella epidemie voornamelijk onder personen waarbij vaccinatie was geweigerd op grond van bevindelijk gereformeerde overtuiging. Daarnaast zijn er in 2004 en 2005 incidenten van bof (onder gevaccineerden) en van mazelen (onder niet gevaccineerden) geweest. Per 1 januari 2005 is het difterie, tetanus, poliomyelitis, hele-cel kinkhoest en Haemophilus influenzae vaccin vervangen door een combinatievaccin met een a-cellulaire kinkhoestcomponent en is een daling zichtbaar in het aantal meldingen van postvaccinale verschijnselen. Vanaf 1 januari 2006 zullen kinderen die geboren worden uit moeders die chronisch geinfecteerd zijn met hepatitis B vlak na de geboorte een extra vaccinatie krijgen. Het Rijksvaccinatieprogramma kan met vaccins tegen andere ziekten uitgebreid worden. Vanaf 1 april 2006 zal pneumokokkenvaccinatie voor kinderen ingevoerd worden en om de effecten hiervan te evalueren is uitbreiding van surveillance van invasieve pneumokokken infecties gewenst. De wenselijkheid van opname van vaccinatie tegen waterpokken, gordelroos, humaan papillomavirus en rotavirus moet op korte termijn overwogen worden, gezien de beschikbaarheid van deze vaccins. Om inzicht te krijgen in de gezondheids- en economische effecten van deze vaccinaties is kosten-effectiviteitsonderzoek geindiceerd. Opname in het Rijksvaccinatieprogramma van vaccins tegen influenza, hepatitis A, meningokokken B, respiratoir synctieel virus en tuberculose is om verschillende redenen op korte termijn nog niet aan de orde. Voortdurende bewaking van de effectiviteit van het Rijksvaccinatieprogramma is van groot belang. Handhaven van de hoge vaccinatiegraad is essentieel om terugkeer van ziekten te voorkomen.
Editors:
Melker HE de
Other Contributors:
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC/Immunologie; Erasmus MC/iMTA (Universitair Medisch Centrum Rotterdam)
Affiliation:
CIE; LIS; LTR; PZO
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
18-Sep-2006
URI:
http://hdl.handle.net/10029/7218
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/210021004.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 210021004; RIVM rapport 210021004
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorAbbink Fen_US
dc.contributor.authorAvoort HGAM van deren_US
dc.contributor.authorBerbers WAMen_US
dc.contributor.authorBinnendijk RS vanen_US
dc.contributor.authorBoot HJen_US
dc.contributor.authorBorgen Ken_US
dc.contributor.authorDuynhoven YTHP vanen_US
dc.contributor.authorGerritsen AAMen_US
dc.contributor.authorGreeff SC deen_US
dc.contributor.authorHahni SJMen_US
dc.contributor.authorKimman TGen_US
dc.contributor.authorKlein MRen_US
dc.contributor.authorKoopmans MPGen_US
dc.contributor.authorKremer Ken_US
dc.contributor.authorLaar MJW van deen_US
dc.contributor.authorMaas NAT van deren_US
dc.contributor.authorMangen MJJen_US
dc.contributor.authorMeijer Aen_US
dc.contributor.authorMooi FRen_US
dc.contributor.authorMylius SDen_US
dc.contributor.authorNotermans DWen_US
dc.contributor.authorSande MAB van deren_US
dc.contributor.authorSoolingen D vanen_US
dc.contributor.authorSchouls LMen_US
dc.contributor.authorStolk EAen_US
dc.contributor.authorWallinga Jen_US
dc.contributor.authorWit GA deen_US
dc.contributor.editorMelker HE deen_US
dc.contributor.otherLeids Universitair Medisch Centrum LUMC/Immunologieen_US
dc.contributor.otherErasmus MC/iMTA (Universitair Medisch Centrum Rotterdam)en_US
dc.date.accessioned2007-01-11T12:22:37Z-
dc.date.available2007-01-11T12:22:37Z-
dc.date.issued2006-09-18en_US
dc.identifier210021004en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/7218-
dc.description.abstractThe National Immunisation Programme in the Netherlands is effective and safe. The target diseases are largely under control. However, in 2004/2005 a rubella outbreak occurred among individuals who had declined vaccination on religious grounds. Furthermore, there have been incidents of mumps (among vaccinated individuals) and measles (among unvaccinated individuals) in 2004 and 2005. In January 2005 the diphtheria, tetanus, whole-cell pertussis and Haemophilus influenzae vaccine was replaced by a combination vaccine including an acellular pertussis component and subsequently a decrease in adverse events was noticed. From January 2006 onwards, children of hepatitis B antigen-positive mothers will receive an extra vaccination at birth. The National Immunisation Programme could be extended with new target diseases. In April 2006, pneumococcal vaccination for infants will be introduced and to evaluate the effects of vaccination it is desired to enhance the surveillance of invasive pneumococcal disease. The desirability to introduce vaccinations for chickenpox, shingles, human papillomavirus and rotavirus must be considered on the short-term, because of the availability of vaccines for these diseases. To gain insight into the health and economic effects of these vaccinations, cost-effectiveness studies are advised. Due to various reasons, extension of the programme with vaccinations against influenza, hepatitis A, meningococcal serogroup B, respiratory synctial virus and tuberculosis is not yet recommended. Monitoring the effectiveness of the National Immunisation Programme remains important. Maintaining high vaccine uptake is vital to prevent (re)emergence of disease.en
dc.description.abstractHet Rijksvaccinatieprogramma in Nederland is effectief en veilig. De ziekten waartegen momenteel wordt gevaccineerd zijn grotendeels onder controle. In 2004/2005 heerste er echter een rubella epidemie voornamelijk onder personen waarbij vaccinatie was geweigerd op grond van bevindelijk gereformeerde overtuiging. Daarnaast zijn er in 2004 en 2005 incidenten van bof (onder gevaccineerden) en van mazelen (onder niet gevaccineerden) geweest. Per 1 januari 2005 is het difterie, tetanus, poliomyelitis, hele-cel kinkhoest en Haemophilus influenzae vaccin vervangen door een combinatievaccin met een a-cellulaire kinkhoestcomponent en is een daling zichtbaar in het aantal meldingen van postvaccinale verschijnselen. Vanaf 1 januari 2006 zullen kinderen die geboren worden uit moeders die chronisch geinfecteerd zijn met hepatitis B vlak na de geboorte een extra vaccinatie krijgen. Het Rijksvaccinatieprogramma kan met vaccins tegen andere ziekten uitgebreid worden. Vanaf 1 april 2006 zal pneumokokkenvaccinatie voor kinderen ingevoerd worden en om de effecten hiervan te evalueren is uitbreiding van surveillance van invasieve pneumokokken infecties gewenst. De wenselijkheid van opname van vaccinatie tegen waterpokken, gordelroos, humaan papillomavirus en rotavirus moet op korte termijn overwogen worden, gezien de beschikbaarheid van deze vaccins. Om inzicht te krijgen in de gezondheids- en economische effecten van deze vaccinaties is kosten-effectiviteitsonderzoek geindiceerd. Opname in het Rijksvaccinatieprogramma van vaccins tegen influenza, hepatitis A, meningokokken B, respiratoir synctieel virus en tuberculose is om verschillende redenen op korte termijn nog niet aan de orde. Voortdurende bewaking van de effectiviteit van het Rijksvaccinatieprogramma is van groot belang. Handhaven van de hoge vaccinatiegraad is essentieel om terugkeer van ziekten te voorkomen.nl
dc.format.extent530000 bytesen_US
dc.format.extent542661 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 210021004en_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 210021004-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/210021004.htmlen_US
dc.subject.othernational immunisation programmeen
dc.subject.othermmren
dc.subject.otherdtp-ipv-hiben
dc.subject.otherhepatitis ben
dc.subject.othermeningococcal serogroup cen
dc.subject.otherrijksvaccinatieprogrammanl
dc.subject.otherbmrnl
dc.subject.otherdktp/hibnl
dc.subject.otherhepatitis bnl
dc.subject.othermeningokokken cnl
dc.titleHet Rijksvaccinatieprogramma nu en in de toekomst: ontwikkelingen in 2005en_US
dc.title.alternativeThe National Immunisation Programme now and in the future: developments in 2005en_US
dc.contributor.departmentCIEen_US
dc.contributor.departmentLISen_US
dc.contributor.departmentLTRen_US
dc.contributor.departmentPZOen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.