Gezondheidseffecten en ziektelast door blootstelling aan stoffen op de werkplek - een verkennend onderzoek

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/7302
Title:
Gezondheidseffecten en ziektelast door blootstelling aan stoffen op de werkplek - een verkennend onderzoek
Authors:
Baars AJ; Pelgrom SMGJ; Hoeymans N; Raaij MTM van
Other Titles:
Health effects and burden of disease due to exposure to chemicals at the workplace - an exploratory study
Abstract:
The RIVM investigated the probable contribution of exposure to chemicals at the workplace as the cause of some ten diseases. This exploratory study was requested by of the Ministry of Social Affairs and Employment, and presents for the first time an integrated estimation of the burden of disease due to occupational exposure to chemicals.For nine investigated diseases the study resulted in a burden of disease of approximately 47,000 DALYs, including about 1,900 deaths, due to exposure to chemicals at the workplace. DALY stands for 'Disability Adjusted Life Years', in which premature death and years with disease are weighted counted up. The largest contributions are formed by mesothelioma, lung cancer, asthma, and chronic obstructive pulmonary disease. The margin of uncertainty in the results is very large, mainly caused by the scarce and incomplete data, and amounts about a factor of 5.It was not possible to estimate the burden of disease due to reproductive disorders following occupational exposure to chemicals. However, results of recent research in this area indicate concern.

Het RIVM heeft onderzocht wat het aandeel zou kunnen zijn van blootstelling aan chemische stoffen op de werkplek op het ontstaan van een tiental ziekten. Dit verkennende onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en geeft voor het eerst een integrale schatting van de ziektelast door blootstelling aan stoffen in de arbeidssituatie.De uitkomst van het onderzoek is dat voor negen onderzochte ziekten de blootstelling aan stoffen in de arbeidssituatie een geschatte ziektelast oplevert van ongeveer 47.000 DALY's per jaar, inclusief naar schatting circa 1.900 sterfgevallen. DALY staat voor 'Disability Adjusted Life Years', waarin vroegtijdige sterfte en jaren doorgebracht met ziekte op gewogen wijze bij elkaar worden opgeteld. De grootste bijdragen worden gevormd door borstvlieskanker, longkanker, astma en chronische luchtwegobstructie.De marge van onzekerheid in de genoemde uitkomsten is erg groot, wat vooral veroorzaakt wordt door de onvolledige gegevens, en bedraagt ongeveer een factor 5.Voor reproductiestoornissen was het niet mogelijk om een schatting te maken van de ziektelast tengevolge van werkgerelateerde blootstelling aan stoffen. De resultaten van recent onderzoek naar de relatie tussen blootstelling aan stoffen en reproductiestoornissen geven echter aanleiding tot zorg.
Affiliation:
SIR
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
27-Jan-2006
URI:
http://hdl.handle.net/10029/7302
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320100001.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 320100001; RIVM rapport 320100001
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBaars AJen_US
dc.contributor.authorPelgrom SMGJen_US
dc.contributor.authorHoeymans Nen_US
dc.contributor.authorRaaij MTM vanen_US
dc.date.accessioned2007-01-12T14:51:05Z-
dc.date.available2007-01-12T14:51:05Z-
dc.date.issued2006-01-27en_US
dc.identifier320100001en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/7302-
dc.description.abstractThe RIVM investigated the probable contribution of exposure to chemicals at the workplace as the cause of some ten diseases. This exploratory study was requested by of the Ministry of Social Affairs and Employment, and presents for the first time an integrated estimation of the burden of disease due to occupational exposure to chemicals.For nine investigated diseases the study resulted in a burden of disease of approximately 47,000 DALYs, including about 1,900 deaths, due to exposure to chemicals at the workplace. DALY stands for 'Disability Adjusted Life Years', in which premature death and years with disease are weighted counted up. The largest contributions are formed by mesothelioma, lung cancer, asthma, and chronic obstructive pulmonary disease. The margin of uncertainty in the results is very large, mainly caused by the scarce and incomplete data, and amounts about a factor of 5.It was not possible to estimate the burden of disease due to reproductive disorders following occupational exposure to chemicals. However, results of recent research in this area indicate concern.en
dc.description.abstractHet RIVM heeft onderzocht wat het aandeel zou kunnen zijn van blootstelling aan chemische stoffen op de werkplek op het ontstaan van een tiental ziekten. Dit verkennende onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en geeft voor het eerst een integrale schatting van de ziektelast door blootstelling aan stoffen in de arbeidssituatie.De uitkomst van het onderzoek is dat voor negen onderzochte ziekten de blootstelling aan stoffen in de arbeidssituatie een geschatte ziektelast oplevert van ongeveer 47.000 DALY's per jaar, inclusief naar schatting circa 1.900 sterfgevallen. DALY staat voor 'Disability Adjusted Life Years', waarin vroegtijdige sterfte en jaren doorgebracht met ziekte op gewogen wijze bij elkaar worden opgeteld. De grootste bijdragen worden gevormd door borstvlieskanker, longkanker, astma en chronische luchtwegobstructie.De marge van onzekerheid in de genoemde uitkomsten is erg groot, wat vooral veroorzaakt wordt door de onvolledige gegevens, en bedraagt ongeveer een factor 5.Voor reproductiestoornissen was het niet mogelijk om een schatting te maken van de ziektelast tengevolge van werkgerelateerde blootstelling aan stoffen. De resultaten van recent onderzoek naar de relatie tussen blootstelling aan stoffen en reproductiestoornissen geven echter aanleiding tot zorg.nl
dc.format.extent331000 bytesen_US
dc.format.extent393167 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 320100001en_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 320100001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320100001.htmlen_US
dc.subject.otherchemicalsen
dc.subject.otherdiseaseen
dc.subject.otheroccupational healthen
dc.subject.otherasthmaen
dc.subject.othercardiovascular diseasesen
dc.subject.othercopden
dc.subject.othercteen
dc.subject.otherdermatitisen
dc.subject.othereczemaen
dc.subject.otherinhalation feveren
dc.subject.otherlung canceren
dc.subject.othermesotheliomaen
dc.subject.otherreproductionen
dc.subject.otherrhinitisen
dc.subject.othersinusitisen
dc.subject.otherskin canceren
dc.subject.otherchemische stoffennl
dc.subject.otherchemicaliennl
dc.subject.otherwerkpleknl
dc.subject.otherziektennl
dc.subject.otherziektelast werknemersnl
dc.subject.otherastmanl
dc.subject.othercardiovasculaire aandoeningennl
dc.subject.othercontact-eczeemnl
dc.subject.othercopdnl
dc.subject.otherctenl
dc.subject.otherhuidkankernl
dc.subject.otherinhalatiekoortsnl
dc.subject.otherlongkankernl
dc.subject.othermesothelioomnl
dc.subject.otherreproductiestoornissennl
dc.subject.otherrhinitisnl
dc.subject.othersinusitisnl
dc.titleGezondheidseffecten en ziektelast door blootstelling aan stoffen op de werkplek - een verkennend onderzoeken_US
dc.title.alternativeHealth effects and burden of disease due to exposure to chemicals at the workplace - an exploratory studyen_US
dc.contributor.departmentSIRen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.