Priority setting of foodborne pathogens: disease burden and costs of selected enteric pathogens

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/7316
Title:
Priority setting of foodborne pathogens: disease burden and costs of selected enteric pathogens
Authors:
Kemmeren JM; Mangen MJJ; Duynhoven YTHP van; Havelaar AH
Other Titles:
Prioritering van voedsel overdraagbare pathogenen: ziektelast en ziektegebonden kosten
Abstract:
Toxoplasmosis causes the highest disease burden among seven evaluated foodborne pathogens. This is the preliminary conclusion of a major study of the disease burden and related costs of foodborne pathogens. The other micro-organisms that were studied are Campylobacter spp., Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157, noroviruses and rotaviruses. The viruses caused the highest costs (mainly due to sickness leave). The study aims to support the setting of priorities in food safety policy. Currently, all transmission routes of the micro-organisms were evaluated, the specific contribution of food will be evaluated later. Attention will also be paid to trends, the effectiveness of preventive measures and risk perception by consumers.

Toxoplasmose veroorzaakt van zeven onderzochte voedseloverdraagbare micro-organismen de hoogste ziektelast. Dit is een voorlopige conclusie in een groot onderzoek naar ziektelast van door voedseloverdraagbare micro-organismen en de daaraan gerelateerde kosten. De andere onderzochte micro-organismen zijn Campylobacter spp., Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157, norovirussen en rotavirussen. De virussen brachten de hoogste kosten met zich mee (vooral vanwege ziekteverzuim). Het onderzoek is bedoeld als basis voor het stellen van prioriteiten bij het voedselveiligheidsbeleid. Tot dusverre zijn alle overdrachtsroutes van de micro-organismen beschouwd, later zal de specifieke bijdrage van voedsel worden onderzocht. Er zal ook aandacht worden besteed aan trends, de effectiviteit van preventieve maatregelen en de perceptie van het risico door consumenten.
Affiliation:
MGB
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
13-Jul-2006
URI:
http://hdl.handle.net/10029/7316
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/330080001.html
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM rapport 330080001; RIVM rapport 330080001
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorKemmeren JMen_US
dc.contributor.authorMangen MJJen_US
dc.contributor.authorDuynhoven YTHP vanen_US
dc.contributor.authorHavelaar AHen_US
dc.date.accessioned2007-01-12T14:51:42Z-
dc.date.available2007-01-12T14:51:42Z-
dc.date.issued2006-07-13en_US
dc.identifier330080001en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/7316-
dc.description.abstractToxoplasmosis causes the highest disease burden among seven evaluated foodborne pathogens. This is the preliminary conclusion of a major study of the disease burden and related costs of foodborne pathogens. The other micro-organisms that were studied are Campylobacter spp., Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157, noroviruses and rotaviruses. The viruses caused the highest costs (mainly due to sickness leave). The study aims to support the setting of priorities in food safety policy. Currently, all transmission routes of the micro-organisms were evaluated, the specific contribution of food will be evaluated later. Attention will also be paid to trends, the effectiveness of preventive measures and risk perception by consumers.en
dc.description.abstractToxoplasmose veroorzaakt van zeven onderzochte voedseloverdraagbare micro-organismen de hoogste ziektelast. Dit is een voorlopige conclusie in een groot onderzoek naar ziektelast van door voedseloverdraagbare micro-organismen en de daaraan gerelateerde kosten. De andere onderzochte micro-organismen zijn Campylobacter spp., Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157, norovirussen en rotavirussen. De virussen brachten de hoogste kosten met zich mee (vooral vanwege ziekteverzuim). Het onderzoek is bedoeld als basis voor het stellen van prioriteiten bij het voedselveiligheidsbeleid. Tot dusverre zijn alle overdrachtsroutes van de micro-organismen beschouwd, later zal de specifieke bijdrage van voedsel worden onderzocht. Er zal ook aandacht worden besteed aan trends, de effectiviteit van preventieve maatregelen en de perceptie van het risico door consumenten.nl
dc.format.extent511000 bytesen_US
dc.format.extent522999 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoenen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 330080001en_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 330080001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/330080001.htmlen_US
dc.subject.otherfoodborne illnessen
dc.subject.otherpriority settingen
dc.subject.otherdisease burdenen
dc.subject.othercost of illnessen
dc.subject.othergastro-enteritisen
dc.subject.othertoxoplasmosisen
dc.subject.otherlisteriosisen
dc.subject.othervoedselinfectiesnl
dc.subject.otherprioriteringnl
dc.subject.otherziektelastnl
dc.subject.otherziektegebonden kostennl
dc.subject.othergastro-enteritisnl
dc.subject.othertoxoplasmosenl
dc.subject.otherlisteriosenl
dc.titlePriority setting of foodborne pathogens: disease burden and costs of selected enteric pathogensen_US
dc.title.alternativePrioritering van voedsel overdraagbare pathogenen: ziektelast en ziektegebonden kostenen_US
dc.contributor.departmentMGBen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.