Ruimtelijke Beelden. Visualisatie van een veranderd Nederland in 2030

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/7373
Title:
Ruimtelijke Beelden. Visualisatie van een veranderd Nederland in 2030
Authors:
Borsboom-van Beurden JAM; Boersma WT; Bouwman AA; Crommentuijn LEM; Dekkers JEC; Koomen E
Other Titles:
Spatial impressions - Visualisation of future land use in the Netherlands
Abstract:
A spatial elaboration of scenarios developed for the Sustainability Outlook shows that both the rural and the urban physical environment will change thoroughly during the next decades. Increased land use by housing, employment and leisure will contribute to further urbanisation, especially in the centre of the Netherlands. This will result in deterioration of nature areas and valuable landscapes, depending upon the degree of government protection assumed in a scenario. Further scale enlargement and capital-intensification of the mode of production in agriculture may also threaten valuable landscapes. Besides, fairly large areas of arable farming will be superseded by cattle breeding. Finally it appears that spatial measures of water management can pose many restrictions to new urbanisation locations as well as agriculture. A land use model has been used for this elaboration. The spatial impressions in the form of maps and illustrations show the range of possible futures. This information can support political and societal debates about priorities in policy goals on urbanisation, nature development and conservation, water management and landscape values.

De ruimtelijke uitwerking van vier wereldbeelden uit de Duurzaamheidsverkenning laat zien dat zowel het stedelijke als het landelijk gezicht van Nederland de komende decennia sterk zal veranderen. De ruimtevraag van wonen, werken en recreeren zorgt voor een verdere verstedelijking, vooral in Midden-Nederland. Afhankelijk van de mate van overheidsbescherming geeft dit een grote druk op en waarschijnlijk aantasting van de natuur- en landschapswaarden. Verdere schaalvergroting en toename van kapitaalsintensieve vormen van landbouw zorgen ook voor een verdere aantasting van landschapswaarden. Als problemen op het gebied van waterberging en wateroverlast opgelost worden door ruimtelijke maatregelen zal dit grote beperkingen opleggen aan zowel de nieuwe verstedelijkingslocaties als aan de landbouw.De ruimtelijke kaartbeelden als illustraties geven een brede reeks van waarschijnlijke toekomstbeelden. Deze variatie in toekomstbeelden kunnen de input vormen voor een maatschappelijke en politieke discussie over de prioritering van beleidsdoelen, zowel nationaal als Europees, ten aanzien van verstedelijking, natuurbehoud en -realisatie, waterbeheer en landschappelijk waarden.
Other Contributors:
VU Amsterdam
Affiliation:
MNP; VU-spinlab
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
17-Jan-2005
URI:
http://hdl.handle.net/10029/7373
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/550016003.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 550016003
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBorsboom-van Beurden JAMen_US
dc.contributor.authorBoersma WTen_US
dc.contributor.authorBouwman AAen_US
dc.contributor.authorCrommentuijn LEMen_US
dc.contributor.authorDekkers JECen_US
dc.contributor.authorKoomen Een_US
dc.contributor.otherVU Amsterdamen_US
dc.date.accessioned2007-01-12T14:54:05Z-
dc.date.available2007-01-12T14:54:05Z-
dc.date.issued2005-01-17en_US
dc.identifier550016003en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/7373-
dc.description.abstractA spatial elaboration of scenarios developed for the Sustainability Outlook shows that both the rural and the urban physical environment will change thoroughly during the next decades. Increased land use by housing, employment and leisure will contribute to further urbanisation, especially in the centre of the Netherlands. This will result in deterioration of nature areas and valuable landscapes, depending upon the degree of government protection assumed in a scenario. Further scale enlargement and capital-intensification of the mode of production in agriculture may also threaten valuable landscapes. Besides, fairly large areas of arable farming will be superseded by cattle breeding. Finally it appears that spatial measures of water management can pose many restrictions to new urbanisation locations as well as agriculture. A land use model has been used for this elaboration. The spatial impressions in the form of maps and illustrations show the range of possible futures. This information can support political and societal debates about priorities in policy goals on urbanisation, nature development and conservation, water management and landscape values.en
dc.description.abstractDe ruimtelijke uitwerking van vier wereldbeelden uit de Duurzaamheidsverkenning laat zien dat zowel het stedelijke als het landelijk gezicht van Nederland de komende decennia sterk zal veranderen. De ruimtevraag van wonen, werken en recreeren zorgt voor een verdere verstedelijking, vooral in Midden-Nederland. Afhankelijk van de mate van overheidsbescherming geeft dit een grote druk op en waarschijnlijk aantasting van de natuur- en landschapswaarden. Verdere schaalvergroting en toename van kapitaalsintensieve vormen van landbouw zorgen ook voor een verdere aantasting van landschapswaarden. Als problemen op het gebied van waterberging en wateroverlast opgelost worden door ruimtelijke maatregelen zal dit grote beperkingen opleggen aan zowel de nieuwe verstedelijkingslocaties als aan de landbouw.De ruimtelijke kaartbeelden als illustraties geven een brede reeks van waarschijnlijke toekomstbeelden. Deze variatie in toekomstbeelden kunnen de input vormen voor een maatschappelijke en politieke discussie over de prioritering van beleidsdoelen, zowel nationaal als Europees, ten aanzien van verstedelijking, natuurbehoud en -realisatie, waterbeheer en landschappelijk waarden.nl
dc.format.extent10157000 bytesen_US
dc.format.extent10400408 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 550016003en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/550016003.htmlen_US
dc.subject.otherland useen
dc.subject.otherurbanisationen
dc.subject.othernatureen
dc.subject.otherlandscapesen
dc.subject.otheragricultureen
dc.subject.otherwater managementen
dc.subject.otherscenarioen
dc.subject.otherscenario'snl
dc.subject.otherverstedelijkingnl
dc.subject.othernatuurnl
dc.subject.otherlandschapnl
dc.subject.otherlandbouwnl
dc.subject.otherwaterbeheernl
dc.subject.otherruimtegebruiknl
dc.titleRuimtelijke Beelden. Visualisatie van een veranderd Nederland in 2030en_US
dc.title.alternativeSpatial impressions - Visualisation of future land use in the Netherlandsen_US
dc.contributor.departmentMNPen_US
dc.contributor.departmentVU-spinlaben_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.