Environmental Risk Limits for Nine Trace Elements

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/7385
Title:
Environmental Risk Limits for Nine Trace Elements
Authors:
Vlaardingen PLA van; Posthumus R; Posthuma-Doodeman CJAM
Other Titles:
Milieurisicogrenzen voor negen sporenelementen
Abstract:
In this report, we present an update of environmental risk limits (ERLs), based on the literature, for nine trace elements, namely, beryllium (Be), vanadium (V), cobalt (Co), selenium (Se), molybdenum (Mo), tin (Sn), antimony (Sb), barium (Ba) and thallium (Tl). The updated ERLs, established for these elements in freshwater, groundwater, soil and sediment, are to supplement 1992 datasets for risk limit derivation. The updated ERLs for water and groundwater have turned out to be generally lower than existing limits as a result of both new information on toxicity and changes in the methodology used to derive risk limits. Risk limits derived for soil are now based on soil toxicity data for the elements investigated, whereas the existing values for soil were all based on ERLs for water using equilibrium partitioning (EqP). Due to lack of data, ERLs for sediment are still based on EqP and generally show minor changes when compared to existing limits. The maximum permissible concentration (MPC) in rivers and lakes in the Netherlands was found to be exceeded by average measured concentrations of Be, V, Co and Ba, but not of Se and Sb. A qualitative comparison shows that the MPC in groundwater is exceeded for Be, V, Co, Se and Ba concentrations but not for Mo, Sn, Sb and Tl concentrations, although some data on deeper groundwater are missing. No measurement data could be found for the soil, sediment and marine water compartments

In dit rapport wordt een herziening van milieurisicogrenzen gepresenteerd voor de sporenelementen beryllium, vanadium, kobalt, selenium, molybdeen, tin, antimoon, barium en thallium. Er werd literatuuronderzoek uitgevoerd om de gegevenssets die in 1992 voor de normafleiding zijn gebruikt, aan te vullen. Er zijn milieurisicogrenzen afgeleid voor zoet water, grondwater, bodem en sediment. De herziene milieurisicogrenzen voor water en grondwater zijn in de meeste gevallen lager dan de bestaande waarden. Dit wordt veroorzaakt door het vinden van nieuwe informatie op het gebied van toxiciteit en door veranderingen in de methodologie die bij de afleiding van normen gebruikt wordt. De nieuw afgeleide risicogrenzen voor bodem zijn nu gebaseerd op toxiciteitsgegevens voor bodemorganismen, terwijl de bestaande waarden alle zijn berekend uit de risicogrenzen voor water, middels evenwichtspartitie. De risicogrenzen voor sediment zijn wel berekend met behulp van evenwichtspartitie bij gebrek aan toxiciteitsgegevens. In het algemeen zijn de nieuw afgeleide milieurisicogrenzen voor sediment weinig veranderd ten opzichte van de bestaande. Het gemiddelde van gemeten concentraties van beryllium, vanadium, kobalt en barium in zoet oppervlaktewater overschrijdt het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR). Voor selenium en antimoon was dit niet het geval. Voor grondwater laat een kwalitatieve vergelijking zien dat het MTR wordt overschreden voor beryllium, vanadium, kobalt, selenium en barium, maar niet voor molybdeen, tin, antimoon en thallium. Voor de compartimenten bodem, sediment en zeewater werden geen meetgegevens gevonden.
Affiliation:
SEC
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
8-Jul-2005
URI:
http://hdl.handle.net/10029/7385
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601501029.html
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM rapport 601501029
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorVlaardingen PLA vanen_US
dc.contributor.authorPosthumus Ren_US
dc.contributor.authorPosthuma-Doodeman CJAMen_US
dc.date.accessioned2007-01-12T14:54:37Z-
dc.date.available2007-01-12T14:54:37Z-
dc.date.issued2005-07-08en_US
dc.identifier601501029en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/7385-
dc.description.abstractIn this report, we present an update of environmental risk limits (ERLs), based on the literature, for nine trace elements, namely, beryllium (Be), vanadium (V), cobalt (Co), selenium (Se), molybdenum (Mo), tin (Sn), antimony (Sb), barium (Ba) and thallium (Tl). The updated ERLs, established for these elements in freshwater, groundwater, soil and sediment, are to supplement 1992 datasets for risk limit derivation. The updated ERLs for water and groundwater have turned out to be generally lower than existing limits as a result of both new information on toxicity and changes in the methodology used to derive risk limits. Risk limits derived for soil are now based on soil toxicity data for the elements investigated, whereas the existing values for soil were all based on ERLs for water using equilibrium partitioning (EqP). Due to lack of data, ERLs for sediment are still based on EqP and generally show minor changes when compared to existing limits. The maximum permissible concentration (MPC) in rivers and lakes in the Netherlands was found to be exceeded by average measured concentrations of Be, V, Co and Ba, but not of Se and Sb. A qualitative comparison shows that the MPC in groundwater is exceeded for Be, V, Co, Se and Ba concentrations but not for Mo, Sn, Sb and Tl concentrations, although some data on deeper groundwater are missing. No measurement data could be found for the soil, sediment and marine water compartmentsen
dc.description.abstractIn dit rapport wordt een herziening van milieurisicogrenzen gepresenteerd voor de sporenelementen beryllium, vanadium, kobalt, selenium, molybdeen, tin, antimoon, barium en thallium. Er werd literatuuronderzoek uitgevoerd om de gegevenssets die in 1992 voor de normafleiding zijn gebruikt, aan te vullen. Er zijn milieurisicogrenzen afgeleid voor zoet water, grondwater, bodem en sediment. De herziene milieurisicogrenzen voor water en grondwater zijn in de meeste gevallen lager dan de bestaande waarden. Dit wordt veroorzaakt door het vinden van nieuwe informatie op het gebied van toxiciteit en door veranderingen in de methodologie die bij de afleiding van normen gebruikt wordt. De nieuw afgeleide risicogrenzen voor bodem zijn nu gebaseerd op toxiciteitsgegevens voor bodemorganismen, terwijl de bestaande waarden alle zijn berekend uit de risicogrenzen voor water, middels evenwichtspartitie. De risicogrenzen voor sediment zijn wel berekend met behulp van evenwichtspartitie bij gebrek aan toxiciteitsgegevens. In het algemeen zijn de nieuw afgeleide milieurisicogrenzen voor sediment weinig veranderd ten opzichte van de bestaande. Het gemiddelde van gemeten concentraties van beryllium, vanadium, kobalt en barium in zoet oppervlaktewater overschrijdt het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR). Voor selenium en antimoon was dit niet het geval. Voor grondwater laat een kwalitatieve vergelijking zien dat het MTR wordt overschreden voor beryllium, vanadium, kobalt, selenium en barium, maar niet voor molybdeen, tin, antimoon en thallium. Voor de compartimenten bodem, sediment en zeewater werden geen meetgegevens gevonden.nl
dc.format.extent1462000 bytesen_US
dc.format.extent1496796 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoenen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 601501029en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601501029.htmlen_US
dc.subject.otherenvironmenten
dc.subject.otherchemicalsen
dc.subject.otherlimitsen
dc.subject.otherrisksen
dc.subject.otherassessmenten
dc.subject.othermetalsen
dc.subject.othertrace elementsen
dc.subject.otherconcentrationen
dc.subject.otherenvironmental risk limitsen
dc.subject.othermaximum permissible concentrationen
dc.subject.othernegligable concentrationen
dc.subject.othermilieunl
dc.subject.otherchemicaliennl
dc.subject.othergrenswaardenl
dc.subject.otherrisico'snl
dc.subject.othertoetsingnl
dc.subject.othermetalennl
dc.subject.othersporenelementennl
dc.subject.otherconcentratienl
dc.subject.othermilieurisicogrenzennl
dc.subject.othermaximaal toelaatbaar risiconiveaunl
dc.subject.otherverwaarloosbaar risiconiveaunl
dc.titleEnvironmental Risk Limits for Nine Trace Elementsen_US
dc.title.alternativeMilieurisicogrenzen voor negen sporenelementenen_US
dc.contributor.departmentSECen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.