Postlaunch Monitoring of Functional Foods - Methodology development (I)

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/8918
Title:
Postlaunch Monitoring of Functional Foods - Methodology development (I)
Authors:
Jong N de; Ocke MC
Other Titles:
Postlaunch Monitoring van Functionele Voedingsmiddelen - Methodiekontwikkeling (I)
Abstract:
Already for some years, the development of a Postlaunch Monitoring system for functional foods is on the research agenda of several stakeholders involved, e.g. the industries, the government, and research institutes. Up till now, proposals for such a system have been highly hypothetical and only limited experience has been gained through the performance of case studies. The Dutch government is interested in the development of Postlaunch Monitoring studies in cases of interference with the safety of the overall food supply. A PLM system could consist of the following phases: a) passive signalling of consumer complaints; b) active signalling of hazardous effects based on (pre- and post-market) research data; c) assessment of the relevance of the data from a and b; d) quantification of the hazardous effects on a population (group) level; e) balancing the beneficial (positive) and the hazardous (negative) effects, i.e. risk-benefit analyses and f) regulation. Investments in the organisational structure will be necessary to establish decision-making criteria for the different phases of PLM, expert committees for assessment, and methods and frameworks for data analyses, scenario building and modelling techniques. To support our efforts in realising a feasible, cost-effective PLM system we are also extending an invitation to all those involved in the PLM field to respond with suggestions.

Sinds enkele jaren staat de ontwikkeling van een 'postlaunch monitoring' (PLM) systeem voor functionele voedingsmiddelen op de onderzoeksagenda van diverse betrokken partijen zoals de industrie, de overheid en onderzoeksinstellingen. Tot nu toe zijn de voorstellen voor een dergelijk systeem grotendeels hypothetisch van aard geweest en is er aan de hand van een aantal beperkte case-studies mondjesmaat ervaring opgedaan. De Nederlandse overheid heeft belangstelling voor de ontwikkeling van een dergelijk systeem in het geval de veiligheid van het totale voedselpakket voor de consument in het geding komt. Een PLM systeem zou kunnen bestaan uit de volgende fasen: a ) passieve registratie consumentenklachten aan de hand van speciale klachtenlijnen; b) actieve registratie van ongewenste effecten aan de hand van (pre- en postmarkt) onderzoeksgegevens; c) bepaling van de relevantie van de onder a en b verzamelde gegevens; d) kwantificeren van de ongewenste effecten op bevolkings(groeps)niveau; e) afwegen van de gewenste (positieve) en ongewenste (negatieve) effecten; en f) regulering. Om het systeem operationeel te krijgen zijn investeringen nodig voor het opstellen van criteria en beslisbomen voor het passeren van de verschillende fasen binnen het systeem. Eveneens zullen expert-commissies in het leven geroepen moeten worden om beoordelingen uit te voeren en beslissingen te nemen. Inhoudelijk zullen er standaardmethoden ontwikkeld moeten worden voor de data-analyses waaronder het opstellen van blootstellingsscenario's en modellering. We nodigen onze collega's in het veld uit te reageren op dit rapport en mee te discussieren over het onderwerp om uiteindelijk een haalbaar en betaalbaar PLM systeem te kunnen ontwikkelen.
Affiliation:
CVG
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
25-Oct-2004
URI:
http://hdl.handle.net/10029/8918
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/350030001.html
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM rapport 350030001
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorJong N deen_US
dc.contributor.authorOcke MCen_US
dc.date.accessioned2007-02-23T15:30:52Z-
dc.date.available2007-02-23T15:30:52Z-
dc.date.issued2004-10-25en_US
dc.identifier350030001en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/8918-
dc.description.abstractAlready for some years, the development of a Postlaunch Monitoring system for functional foods is on the research agenda of several stakeholders involved, e.g. the industries, the government, and research institutes. Up till now, proposals for such a system have been highly hypothetical and only limited experience has been gained through the performance of case studies. The Dutch government is interested in the development of Postlaunch Monitoring studies in cases of interference with the safety of the overall food supply. A PLM system could consist of the following phases: a) passive signalling of consumer complaints; b) active signalling of hazardous effects based on (pre- and post-market) research data; c) assessment of the relevance of the data from a and b; d) quantification of the hazardous effects on a population (group) level; e) balancing the beneficial (positive) and the hazardous (negative) effects, i.e. risk-benefit analyses and f) regulation. Investments in the organisational structure will be necessary to establish decision-making criteria for the different phases of PLM, expert committees for assessment, and methods and frameworks for data analyses, scenario building and modelling techniques. To support our efforts in realising a feasible, cost-effective PLM system we are also extending an invitation to all those involved in the PLM field to respond with suggestions.en
dc.description.abstractSinds enkele jaren staat de ontwikkeling van een 'postlaunch monitoring' (PLM) systeem voor functionele voedingsmiddelen op de onderzoeksagenda van diverse betrokken partijen zoals de industrie, de overheid en onderzoeksinstellingen. Tot nu toe zijn de voorstellen voor een dergelijk systeem grotendeels hypothetisch van aard geweest en is er aan de hand van een aantal beperkte case-studies mondjesmaat ervaring opgedaan. De Nederlandse overheid heeft belangstelling voor de ontwikkeling van een dergelijk systeem in het geval de veiligheid van het totale voedselpakket voor de consument in het geding komt. Een PLM systeem zou kunnen bestaan uit de volgende fasen: a ) passieve registratie consumentenklachten aan de hand van speciale klachtenlijnen; b) actieve registratie van ongewenste effecten aan de hand van (pre- en postmarkt) onderzoeksgegevens; c) bepaling van de relevantie van de onder a en b verzamelde gegevens; d) kwantificeren van de ongewenste effecten op bevolkings(groeps)niveau; e) afwegen van de gewenste (positieve) en ongewenste (negatieve) effecten; en f) regulering. Om het systeem operationeel te krijgen zijn investeringen nodig voor het opstellen van criteria en beslisbomen voor het passeren van de verschillende fasen binnen het systeem. Eveneens zullen expert-commissies in het leven geroepen moeten worden om beoordelingen uit te voeren en beslissingen te nemen. Inhoudelijk zullen er standaardmethoden ontwikkeld moeten worden voor de data-analyses waaronder het opstellen van blootstellingsscenario's en modellering. We nodigen onze collega's in het veld uit te reageren op dit rapport en mee te discussieren over het onderwerp om uiteindelijk een haalbaar en betaalbaar PLM systeem te kunnen ontwikkelen.nl
dc.format.extent1353000 bytesen_US
dc.format.extent1384797 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoenen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 350030001en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/350030001.htmlen_US
dc.subject.otherpostlaunch monitoringen
dc.subject.otherfunctional foodsen
dc.subject.othersafetyen
dc.subject.othersignallingen
dc.subject.othermethodologyen
dc.titlePostlaunch Monitoring of Functional Foods - Methodology development (I)en_US
dc.title.alternativePostlaunch Monitoring van Functionele Voedingsmiddelen - Methodiekontwikkeling (I)en_US
dc.contributor.departmentCVGen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.