(Kosten-) Effectiviteit Generiek en Gebiedsgericht Ammoniakbeleid

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/8955
Title:
(Kosten-) Effectiviteit Generiek en Gebiedsgericht Ammoniakbeleid
Authors:
Pul WAJ van; Haan BJ de; Dam JD van; Eerdt MM van; Ruiter JF de; Hinsberg A van; Westhoek HJ
Other Titles:
(Cost-) effectiveness of generic and locally applied ammonia abatement measures
Abstract:
The deposition of ammonia forms an important threat to the biodiversity of the nature areas in the Netherlands. Therefore, ammonia abatement measures are considered to be major policy instruments in national policy on nature and the environment in combating the overload of nitrogen deposition so as to realise better protection of the nature area. Besides this, the measures are necessary to comply with the emission goals set in international frameworks (UN ECE, EU). As agricultural activities may be closely located to nature areas, the introduction of buffer zones, in which economic expansion is restricted, is considered as a way to reduce the impact of the ammonia emissions. In this study, we overviewed the impact and costs of: a) the current ammonia abatement measures and the measures in pipeline and b) relocation of farms out of buffer zones. The generic abatement measures were shown to be, generally speaking, the more cost-effective way to attain deposition reductions for nature as a whole. Generic measures also have the largest potential for achieving deposition reductions. Although relocation of animal housings out of buffer zones is, in general, very expensive, in some local cases (where these housings dominate the deposition on a specific nature area), relocation is as cost-effective as some of the generic abatement measures.

De depositie van ammoniak bedreigt de biodiversiteit van de Nederlandse natuur. Daarom zijn maatregelen die de uitstoot van ammoniak bestrijden het voornaamste instrument in het nationale natuur- en milieubeleid om de overbelasting van stikstofdepositie tegen te gaan om zodoende de natuur beter te beschermen. De maatregelen zijn ook noodzakelijk om aan de emissiedoelen die in internationaal verband zijn aangegaan te voldoen. Omdat landbouwactiviteiten dichtbij natuurgebieden kunnen plaatsvinden, is overwogen om bufferzones in te stellen, waar economische groei wordt beperkt, om zo de gevolgen van ammoniakemissies te reduceren. In deze studie geven we een overzicht van de effecten en kosten van a) de huidige en aangekondigde (pijplijn) maatregelen en b) het instellen van buffer zones. De generieke maatregelen zijn, over het algemeen, kosteneffectiever om stikstofdepositie op natuurgebieden te reduceren. Generieke maatregelen hebben ook het grootste potentieel om deze deposities te reduceren. Hoewel verplaatsing van stallen uit de buffer zones zeer duur is, kan deze maatregel in individuele gevallen, als die stallen de depositie op een specifiek nabijgelegen natuurgebied domineren, net zo duur zijn als generieke maatregelen.
Affiliation:
LDL; LED; NLB
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
11-Mar-2005
URI:
http://hdl.handle.net/10029/8955
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500033001.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 500033001
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorPul WAJ vanen_US
dc.contributor.authorHaan BJ deen_US
dc.contributor.authorDam JD vanen_US
dc.contributor.authorEerdt MM vanen_US
dc.contributor.authorRuiter JF deen_US
dc.contributor.authorHinsberg A vanen_US
dc.contributor.authorWesthoek HJen_US
dc.date.accessioned2007-02-23T15:32:54Z-
dc.date.available2007-02-23T15:32:54Z-
dc.date.issued2005-03-11en_US
dc.identifier500033001en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/8955-
dc.description.abstractThe deposition of ammonia forms an important threat to the biodiversity of the nature areas in the Netherlands. Therefore, ammonia abatement measures are considered to be major policy instruments in national policy on nature and the environment in combating the overload of nitrogen deposition so as to realise better protection of the nature area. Besides this, the measures are necessary to comply with the emission goals set in international frameworks (UN ECE, EU). As agricultural activities may be closely located to nature areas, the introduction of buffer zones, in which economic expansion is restricted, is considered as a way to reduce the impact of the ammonia emissions. In this study, we overviewed the impact and costs of: a) the current ammonia abatement measures and the measures in pipeline and b) relocation of farms out of buffer zones. The generic abatement measures were shown to be, generally speaking, the more cost-effective way to attain deposition reductions for nature as a whole. Generic measures also have the largest potential for achieving deposition reductions. Although relocation of animal housings out of buffer zones is, in general, very expensive, in some local cases (where these housings dominate the deposition on a specific nature area), relocation is as cost-effective as some of the generic abatement measures.en
dc.description.abstractDe depositie van ammoniak bedreigt de biodiversiteit van de Nederlandse natuur. Daarom zijn maatregelen die de uitstoot van ammoniak bestrijden het voornaamste instrument in het nationale natuur- en milieubeleid om de overbelasting van stikstofdepositie tegen te gaan om zodoende de natuur beter te beschermen. De maatregelen zijn ook noodzakelijk om aan de emissiedoelen die in internationaal verband zijn aangegaan te voldoen. Omdat landbouwactiviteiten dichtbij natuurgebieden kunnen plaatsvinden, is overwogen om bufferzones in te stellen, waar economische groei wordt beperkt, om zo de gevolgen van ammoniakemissies te reduceren. In deze studie geven we een overzicht van de effecten en kosten van a) de huidige en aangekondigde (pijplijn) maatregelen en b) het instellen van buffer zones. De generieke maatregelen zijn, over het algemeen, kosteneffectiever om stikstofdepositie op natuurgebieden te reduceren. Generieke maatregelen hebben ook het grootste potentieel om deze deposities te reduceren. Hoewel verplaatsing van stallen uit de buffer zones zeer duur is, kan deze maatregel in individuele gevallen, als die stallen de depositie op een specifiek nabijgelegen natuurgebied domineren, net zo duur zijn als generieke maatregelen.nl
dc.format.extent1362000 bytesen_US
dc.format.extent1394209 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 500033001en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500033001.htmlen_US
dc.subject.otherdepositionen
dc.subject.otherammoniaen
dc.subject.otherbiodiversityen
dc.subject.othermeasuresen
dc.subject.otherpolicyen
dc.subject.othercostsen
dc.subject.otherregional environmental policyen
dc.subject.otherzoningen
dc.subject.otherdepositienl
dc.subject.otherammoniaknl
dc.subject.otherbiodiversiteitnl
dc.subject.othermaatregelennl
dc.subject.otherbeleidnl
dc.subject.otherkostennl
dc.subject.othergebiedsgericht milieubeleidnl
dc.subject.otherzoneringnl
dc.subject.otheroverschrijdingennl
dc.subject.othergebiedsgericht beleidnl
dc.title(Kosten-) Effectiviteit Generiek en Gebiedsgericht Ammoniakbeleiden_US
dc.title.alternative(Cost-) effectiveness of generic and locally applied ammonia abatement measuresen_US
dc.contributor.departmentLDLen_US
dc.contributor.departmentLEDen_US
dc.contributor.departmentNLBen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.