Environmental Risk Assessment for Veterinary Medicinal Products Part 4. Exposure assessment scenarios

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/8995
Title:
Environmental Risk Assessment for Veterinary Medicinal Products Part 4. Exposure assessment scenarios
Authors:
Montforts MHMM; Tarazona Lafarga JV
Other Titles:
Milieurisicobeoordeling voor diergeneesmiddelen deel 4. Verspreidingsscenario's
Abstract:
Residues of veterinary medicinal products reach the environment through spreading of slurry on agricultural soil. In this report animal husbandry, slurry handling and environmental conditions throughout Europe are considered in order to define realistic worst case scenarios, in conjunction with environmental distribution models. Given the variability in manure management a straightforward approach for the manure model was selected. Realistic worst case conditions are proposed in a simple scenario assuming single treatment per place, standard European nitrogen production values, application of the a manure application rate of 170 kg N/ha/year in one time, with a manure production volume of one month containing the full residue, no dissipation during storage, and incorporation into 5 cm soil. Risk reduction measures related to manure management and manure treatment cannot be assessed using the proposed methodology. Scenarios and models for distribution to surface and groundwater provided by FOCUS are considered suitable for veterinary drugs. Additionally, for run-off and erosion in Mediterranean regions a river-catchment model is designed.

Residuen van diergeneesmiddelen bereiken het milieu met de mest die op landbouwgronden wordt aangewend. In dit rapport worden veehouderij, mestbehandeling en milieuomstandigheden in Europa gekarakteriseerd en worden realistische scenarios voor deze parameters voorgesteld, in samenhang met geschikte verspreidingsmodellen. In verband met de variabiliteit in mestbehandeling is gekozen voor een eenvoudige benadering. Een scenario onder realistische 'worst-case' omstandigheden wordt voorgesteld, uitgaande van een enkele behandeling per dierverblijfplaats, een vastgestelde stikstofproductie, toediening van een stikstofgift van 170 kg N/ha/jaar met een hoeveelheid mest gelijk aan de productie in 1 maand, geen verdwijning van het residue tijdens de opslag, geen nabehandeling van de mest, en een inwerkdiepte van 5 cm in de bodem. Risicoreductiemaatregelen die betrekking hebben op mestbehandeling en mestgebruik kunnen met deze benadering niet worden geverifieerd. Scenario's en modellen voor distributie in het milieu zoals vastgesteld zijn door FOCUS worden geschikt geacht voor diergeneesmiddelen. In aanvulling wordt voor oppervlakkige afstroming en bodemerosie in mediterrane gebieden een toegespitst stroomgebiedenscenario en -model aangedragen.
Affiliation:
SEC
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
2-Sep-2003
URI:
http://hdl.handle.net/10029/8995
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601450017.html
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM rapport 601450017
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorMontforts MHMMen_US
dc.contributor.authorTarazona Lafarga JVen_US
dc.date.accessioned2007-02-23T15:34:43Z-
dc.date.available2007-02-23T15:34:43Z-
dc.date.issued2003-09-02en_US
dc.identifier601450017en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/8995-
dc.description.abstractResidues of veterinary medicinal products reach the environment through spreading of slurry on agricultural soil. In this report animal husbandry, slurry handling and environmental conditions throughout Europe are considered in order to define realistic worst case scenarios, in conjunction with environmental distribution models. Given the variability in manure management a straightforward approach for the manure model was selected. Realistic worst case conditions are proposed in a simple scenario assuming single treatment per place, standard European nitrogen production values, application of the a manure application rate of 170 kg N/ha/year in one time, with a manure production volume of one month containing the full residue, no dissipation during storage, and incorporation into 5 cm soil. Risk reduction measures related to manure management and manure treatment cannot be assessed using the proposed methodology. Scenarios and models for distribution to surface and groundwater provided by FOCUS are considered suitable for veterinary drugs. Additionally, for run-off and erosion in Mediterranean regions a river-catchment model is designed.en
dc.description.abstractResiduen van diergeneesmiddelen bereiken het milieu met de mest die op landbouwgronden wordt aangewend. In dit rapport worden veehouderij, mestbehandeling en milieuomstandigheden in Europa gekarakteriseerd en worden realistische scenarios voor deze parameters voorgesteld, in samenhang met geschikte verspreidingsmodellen. In verband met de variabiliteit in mestbehandeling is gekozen voor een eenvoudige benadering. Een scenario onder realistische 'worst-case' omstandigheden wordt voorgesteld, uitgaande van een enkele behandeling per dierverblijfplaats, een vastgestelde stikstofproductie, toediening van een stikstofgift van 170 kg N/ha/jaar met een hoeveelheid mest gelijk aan de productie in 1 maand, geen verdwijning van het residue tijdens de opslag, geen nabehandeling van de mest, en een inwerkdiepte van 5 cm in de bodem. Risicoreductiemaatregelen die betrekking hebben op mestbehandeling en mestgebruik kunnen met deze benadering niet worden geverifieerd. Scenario's en modellen voor distributie in het milieu zoals vastgesteld zijn door FOCUS worden geschikt geacht voor diergeneesmiddelen. In aanvulling wordt voor oppervlakkige afstroming en bodemerosie in mediterrane gebieden een toegespitst stroomgebiedenscenario en -model aangedragen.nl
dc.format.extent911000 bytesen_US
dc.format.extent931951 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoenen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 601450017en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601450017.htmlen_US
dc.subject.otheranimal husbandryen
dc.subject.otherdrugsen
dc.subject.otheranimal manureen
dc.subject.otherenvironmenten
dc.subject.otherrisksen
dc.subject.otherassessmenten
dc.subject.otherdispersionen
dc.subject.otherveehouderijennl
dc.subject.othergeneesmiddelennl
dc.subject.otherdierlijke mestnl
dc.subject.othermilieunl
dc.subject.otherrisico'snl
dc.subject.othertoetsingnl
dc.subject.otherverspreidingnl
dc.subject.otherrisicobeoordelingnl
dc.subject.otherdiergeneesmiddelennl
dc.subject.otherscenarionl
dc.titleEnvironmental Risk Assessment for Veterinary Medicinal Products Part 4. Exposure assessment scenariosen_US
dc.title.alternativeMilieurisicobeoordeling voor diergeneesmiddelen deel 4. Verspreidingsscenario'sen_US
dc.contributor.departmentSECen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.