Effects of atmospheric deposition of pesticides on terrestrial organisms in the Netherlands

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/9080
Title:
Effects of atmospheric deposition of pesticides on terrestrial organisms in the Netherlands
Authors:
Jong FMW de; Luttik R
Other Titles:
Effecten van atmosferische depositie van bestrijdingsmiddelen op terrestrische organismen in Nederland
Abstract:
At present there is much focus on the atmospheric dispersal of pesticides. However, there is very little known about the effects of atmospheric deposition, especially in terrestrial ecosystems. In the study described here, a start has been made to clarify the possible effects on terrestrial organisms using available data. To realise this aim a number of assumptions were necessary, which lead to uncertainties in the results. Keeping this in mind, however, we could conclude that the Maximum Permissible Concentration (MPC) for soil is exceeded for 3 out of 60 compounds with a known MPC. The so-called 'Negligible Risk Level' (NRL) for soil is exceeded for 20 out of 60 compounds. The NRL is exceeded for a number of compounds for all species groups studied (soil organisms, flying insects, birds and plants). For these species groups, the MPC is exceeded especially for plants (for 11 herbicides). Further research and refinement is needed in order to assess the risks, following from the exceeding of NRL and MPC. Data are lacking though for estimating effects of fungicides on fungi. The conclusions refer to mid-range effects. Closer to the treated areas, higher depositions may be expected - one of the aspects for further research, along with the role of the transport of airborne pesticides from abroad.

De laatste jaren is er in toenemende mate aandacht voor de verspreiding van bestrijdingsmiddelen via de atmosfeer. Het blijkt echter dat er vrijwel niets bekend is over de mogelijke effecten van atmosferische depositie, dit geldt in het bijzonder voor effecten op terrestrische ecosystemen. Daarom wordt in dit rapport een schatting gemaakt van deze effecten, met behulp van de thans beschikbare gegevens. Om de beschikbare data bruikbaar te maken voor dit doel was het noodzakelijk om een aantal aannamen te doen en daarom gaan de resultaten gepaard met relatief grote onzekerheden en moeten ze met enige voorzichtigheid worden gehanteerd. Met dit in het achterhoofd, wordt geconcludeerd dat het Maximum Toelaatbaar Risico (MTR) voor bodem ten gevolge van atmosferische depositie van bestrijdingsmiddelen wordt overschreden voor 3 van de 60 middelen waarvan een MTR bekend was. Het Verwaarloosbaar Risico (VR) voor bodem wordt voor 20 van deze 60 middelen overschreden. Het VR wordt voor een aantal stoffen voor alle onderzochte soortengroepen overschreden (bodemorganismen, vliegende insecten, vogels en planten). Voor deze groepen wordt het MTR in het bijzonder bij planten overschreden (voor 11 herbiciden). Verder onderzoek is noodzakelijk om de effecten te beoordelen van de overschrijding van het MTR en het VR. Over effecten van fungiciden op niet-doelwit schimmels kunnen geen uitspraken worden gedaan wegens het ontbreken van gegevens. De conclusies hebben betrekking op de middellange afstand (regio). Dichter bij de behandelde percelen kunnen hogere deposities worden verwacht. Dit is een van de onderwerpen voor nader onderzoek. Een ander belangrijk aspect dat nu nog buiten beschouwing is gelaten is de rol van transport naar en van het buitenland.
Affiliation:
SEC
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
6-Feb-2004
URI:
http://hdl.handle.net/10029/9080
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/716601006.html
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM rapport 716601006
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorJong FMW deen_US
dc.contributor.authorLuttik Ren_US
dc.date.accessioned2007-02-23T15:52:05Z-
dc.date.available2007-02-23T15:52:05Z-
dc.date.issued2004-02-06en_US
dc.identifier716601006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/9080-
dc.description.abstractAt present there is much focus on the atmospheric dispersal of pesticides. However, there is very little known about the effects of atmospheric deposition, especially in terrestrial ecosystems. In the study described here, a start has been made to clarify the possible effects on terrestrial organisms using available data. To realise this aim a number of assumptions were necessary, which lead to uncertainties in the results. Keeping this in mind, however, we could conclude that the Maximum Permissible Concentration (MPC) for soil is exceeded for 3 out of 60 compounds with a known MPC. The so-called 'Negligible Risk Level' (NRL) for soil is exceeded for 20 out of 60 compounds. The NRL is exceeded for a number of compounds for all species groups studied (soil organisms, flying insects, birds and plants). For these species groups, the MPC is exceeded especially for plants (for 11 herbicides). Further research and refinement is needed in order to assess the risks, following from the exceeding of NRL and MPC. Data are lacking though for estimating effects of fungicides on fungi. The conclusions refer to mid-range effects. Closer to the treated areas, higher depositions may be expected - one of the aspects for further research, along with the role of the transport of airborne pesticides from abroad.en
dc.description.abstractDe laatste jaren is er in toenemende mate aandacht voor de verspreiding van bestrijdingsmiddelen via de atmosfeer. Het blijkt echter dat er vrijwel niets bekend is over de mogelijke effecten van atmosferische depositie, dit geldt in het bijzonder voor effecten op terrestrische ecosystemen. Daarom wordt in dit rapport een schatting gemaakt van deze effecten, met behulp van de thans beschikbare gegevens. Om de beschikbare data bruikbaar te maken voor dit doel was het noodzakelijk om een aantal aannamen te doen en daarom gaan de resultaten gepaard met relatief grote onzekerheden en moeten ze met enige voorzichtigheid worden gehanteerd. Met dit in het achterhoofd, wordt geconcludeerd dat het Maximum Toelaatbaar Risico (MTR) voor bodem ten gevolge van atmosferische depositie van bestrijdingsmiddelen wordt overschreden voor 3 van de 60 middelen waarvan een MTR bekend was. Het Verwaarloosbaar Risico (VR) voor bodem wordt voor 20 van deze 60 middelen overschreden. Het VR wordt voor een aantal stoffen voor alle onderzochte soortengroepen overschreden (bodemorganismen, vliegende insecten, vogels en planten). Voor deze groepen wordt het MTR in het bijzonder bij planten overschreden (voor 11 herbiciden). Verder onderzoek is noodzakelijk om de effecten te beoordelen van de overschrijding van het MTR en het VR. Over effecten van fungiciden op niet-doelwit schimmels kunnen geen uitspraken worden gedaan wegens het ontbreken van gegevens. De conclusies hebben betrekking op de middellange afstand (regio). Dichter bij de behandelde percelen kunnen hogere deposities worden verwacht. Dit is een van de onderwerpen voor nader onderzoek. Een ander belangrijk aspect dat nu nog buiten beschouwing is gelaten is de rol van transport naar en van het buitenland.nl
dc.format.extent215000 bytesen_US
dc.format.extent219289 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoenen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 716601006en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/716601006.htmlen_US
dc.subject.otherpesticidesen
dc.subject.otherprecipitationen
dc.subject.otherdepostionen
dc.subject.othereffectsen
dc.subject.otherterrestrial ecosystemsen
dc.subject.othernetherlandsen
dc.subject.otheratmospheric depositionen
dc.subject.otherside-effectsen
dc.subject.otherpesticidennl
dc.subject.otherneerslagnl
dc.subject.otherdepostienl
dc.subject.othereffectennl
dc.subject.otherterrestrische ecosystemennl
dc.subject.othernederlandnl
dc.titleEffects of atmospheric deposition of pesticides on terrestrial organisms in the Netherlandsen_US
dc.title.alternativeEffecten van atmosferische depositie van bestrijdingsmiddelen op terrestrische organismen in Nederlanden_US
dc.contributor.departmentSECen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.