Afstemming biotische responsmodules DEMNAT-SMART/MOVE

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/9193
Title:
Afstemming biotische responsmodules DEMNAT-SMART/MOVE
Authors:
Runhaar J; Alkemade JRM; Hennekens SM; Wiertz J; Zelfde M van 't
Other Titles:
Consistency in the vegetation response models of DEMNAT-SMART/MOVE
Abstract:
In the Netherlands two models are in use to evaluate the effects of changes in environmental factors on the vegetation: DEMNAT and SMART-MOVE. This report focuses on the consistency between the vegetation response modules in DEMNAT and SMART-MOVE. These modules describe the response of vegetation to changing site conditions. Using multiple logistic regression analysis, in SMART-MOVE a relation is described between the probability of occurrence of each plant species and acidity, nutrient availability, moisture and chlorinity of the sampled sites. In DEMNAT the so-called ecotope system is in use. An ecotope is a ecologically homogeneous species group, sharing similar combination of environmental conditions. The response modules are based on the same data. Firstly the data are analyzed than the response modules were compared. Although the way of modeling differ considerably it is shown that the outcomes were reasonably consistent. A change of the environmental factors leads to similar responses in both models. Since both models uses a different approach and have an emphasis on different environmental issues they complement each other. It is therefore recommended to bring together both models in one system.

In Nederland zijn twee modellen in gebruik waarmee effecten van milieuverandering op vegetatie kan worden ingeschat: DEMNAT en SMART-MOVE. Dit rapport is gericht op de onderlinge afstemming van deze biotische responsmodules die gebruikt worden binnen DEMNAT en SMART-MOVE. De biotische responsmodules worden gebruikt om aan te geven welke reactie van plantensoorten te verwachten is bij veranderingen in standplaatsfactoren. Binnen SMART-MOVE gebeurt dit door per plantensoort een relatie vast te stellen, met behulp van regressieanalyse, tussen de kans van voorkomen en de milieufactoren vochttoe-stand, zuurgraad, voedselrijkdom en chloriniteit. In DEMNAT wordt gebruik gemaakt van het ecotopensysteem. Hiervoor worden homogene soortengroepen samen gesteld. De soorten in deze soortengroepen delen een gemeenschappelijke combinatie van milieufactoren. In dit rapport worden allereerst de gegevensbestanden geanalyseerd die ten grondslag liggen aan de beide responsiesystemen. Vervolgens wordt een inhoudelijke vergelijking gemaakt. Het blijkt dat, hoewel de manier van modellering sterk verschilt, de uitkomsten redelijk consistent zijn. Met uitzondering van een enkele soort die zich in de verschillende modellen anders gedraagt, leidt een verandering van het milieu tot vergelijkbare respons. Door de andere opzet en de verschillende nadruk die de modellen leggen op de verschillende milieuthema's lijkt het behoud van beide modellen zinvol. Het is wel aan te raden beide modellen in een systeem onder te brengen. Hiervoor wordt gewerkt aan het model NVEG (Nationaal model voor de Vegetatie).
Other Contributors:
Alterra
Affiliation:
LBG
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
24-Oct-2002
URI:
http://hdl.handle.net/10029/9193
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/408657008.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 408657008
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorRunhaar Jen_US
dc.contributor.authorAlkemade JRMen_US
dc.contributor.authorHennekens SMen_US
dc.contributor.authorWiertz Jen_US
dc.contributor.authorZelfde M van 'ten_US
dc.contributor.otherAlterraen_US
dc.date.accessioned2007-02-26T15:59:45Z-
dc.date.available2007-02-26T15:59:45Z-
dc.date.issued2002-10-24en_US
dc.identifier408657008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/9193-
dc.description.abstractIn the Netherlands two models are in use to evaluate the effects of changes in environmental factors on the vegetation: DEMNAT and SMART-MOVE. This report focuses on the consistency between the vegetation response modules in DEMNAT and SMART-MOVE. These modules describe the response of vegetation to changing site conditions. Using multiple logistic regression analysis, in SMART-MOVE a relation is described between the probability of occurrence of each plant species and acidity, nutrient availability, moisture and chlorinity of the sampled sites. In DEMNAT the so-called ecotope system is in use. An ecotope is a ecologically homogeneous species group, sharing similar combination of environmental conditions. The response modules are based on the same data. Firstly the data are analyzed than the response modules were compared. Although the way of modeling differ considerably it is shown that the outcomes were reasonably consistent. A change of the environmental factors leads to similar responses in both models. Since both models uses a different approach and have an emphasis on different environmental issues they complement each other. It is therefore recommended to bring together both models in one system.en
dc.description.abstractIn Nederland zijn twee modellen in gebruik waarmee effecten van milieuverandering op vegetatie kan worden ingeschat: DEMNAT en SMART-MOVE. Dit rapport is gericht op de onderlinge afstemming van deze biotische responsmodules die gebruikt worden binnen DEMNAT en SMART-MOVE. De biotische responsmodules worden gebruikt om aan te geven welke reactie van plantensoorten te verwachten is bij veranderingen in standplaatsfactoren. Binnen SMART-MOVE gebeurt dit door per plantensoort een relatie vast te stellen, met behulp van regressieanalyse, tussen de kans van voorkomen en de milieufactoren vochttoe-stand, zuurgraad, voedselrijkdom en chloriniteit. In DEMNAT wordt gebruik gemaakt van het ecotopensysteem. Hiervoor worden homogene soortengroepen samen gesteld. De soorten in deze soortengroepen delen een gemeenschappelijke combinatie van milieufactoren. In dit rapport worden allereerst de gegevensbestanden geanalyseerd die ten grondslag liggen aan de beide responsiesystemen. Vervolgens wordt een inhoudelijke vergelijking gemaakt. Het blijkt dat, hoewel de manier van modellering sterk verschilt, de uitkomsten redelijk consistent zijn. Met uitzondering van een enkele soort die zich in de verschillende modellen anders gedraagt, leidt een verandering van het milieu tot vergelijkbare respons. Door de andere opzet en de verschillende nadruk die de modellen leggen op de verschillende milieuthema's lijkt het behoud van beide modellen zinvol. Het is wel aan te raden beide modellen in een systeem onder te brengen. Hiervoor wordt gewerkt aan het model NVEG (Nationaal model voor de Vegetatie).nl
dc.format.extent2040000 bytesen_US
dc.format.extent2139309 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 408657008en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/408657008.htmlen_US
dc.subject.othervegetationen
dc.subject.othermodellingen
dc.subject.otherecosystemsen
dc.subject.otherassessmenten
dc.subject.othervegetatienl
dc.subject.othermodellenonderzoeknl
dc.subject.otherecosystemennl
dc.subject.othertoetsingnl
dc.subject.otherecologische responsnl
dc.titleAfstemming biotische responsmodules DEMNAT-SMART/MOVEen_US
dc.title.alternativeConsistency in the vegetation response models of DEMNAT-SMART/MOVEen_US
dc.contributor.departmentLBGen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.