Lijkbezorging in Nederland; Evaluatie inspectierichtlijn, overzicht van de branche en inzicht in naleving van regelgeving

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/9239
Title:
Lijkbezorging in Nederland; Evaluatie inspectierichtlijn, overzicht van de branche en inzicht in naleving van regelgeving
Authors:
Dijk S van
Other Titles:
Death care in the Netherlands
Abstract:
Because of the possible incorporation of the "inspectorate guideline of death-care" into the law concerning death-care, the Environmental Inspectorate directed a so called Quick-Scan investigation to RIVM. Within this investigation the inspectorate guideline is evaluated. Insight is given into the common practice of death-care and the points of particular interest in terms of environmental protection are analyzed. The most important recommendations of the investigation concern proposals of supervision. The recommendations are meant to gain a better insight into the conditions of decay present at graveyards and the pursuit of the procedures directed in case of exhumation. Further recommendations concern (among others): -Put an opinion of the inspectorate into words concerning the differences between the inspectorate guideline and the manual "Opgraven en Ruimen" published by the national organization of graveyards. -Development of a system of reference to assess the pollution of gardens of rest, caused by ash dispersion. -Point out whether there should be restrictions concerning the quality of drainagewater originating from graveyards. -Supervision on the implementation of examination of materials used as coffins and bodybags. -Participate in the discussion concerning agreements about the quality and biodegradability of bodybags to assure the possibilities of examination.

In het kader van de mogelijke inbedding van de inspectierichtlijn lijkbezorging in de wet op de lijkbezorging heeft de Hoofdinspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene het RIVM opdracht verleend voor een zogenaamd Quick-scan onderzoek. Hierin wordt het gebruik van de inspectierichtlijn geevalueerd, inzicht gegeven in de branche en huidige praktijk van lijkbezorging en wordt een analyse uitgevoerd van de (milieuhygienische)aandachtspunten in de keten van lijkbezorging. De belangrijkste aanbevelingen uit dit onderzoek betreffen voorstellen voor daadwerkelijk toezicht. Hiermee dient een beter beeld verkregen te worden van de geldende condities voor ontbinding bij begraafplaatsen en uitvoering van de gestelde procedures bij opgravingen. Voorts wordt o.a. aanbevolen om: - M.b.t. de punten van verschil tussen de inspectierichtlijn en de "handleiding Opgraven en Ruimen" van de LOB (Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen) binnen de inspectie een definitief standpunt te formuleren, dat als uitgangspunt dient bij een mogelijke inbedding van de richtlijn in de wet op de lijkbezorging. - Een toetsingskader voor eventuele verontreiniging van strooivelden op de stellen. - In de richtlijn duidelijk aan te geven of, en zo ja welke, eisen moeten worden gesteld aan drainagewater van begraafplaatsen. - Toe te zien op de uitvoering van periodieke controles op de gebruikte materialen voor doodskisten, toebehoren en lijkhoezen. - Betrokken te zijn bij afspraken omtrent kwaliteit en afbreekbaarheid van lijkhoezen en de toestbaarheid en handhaafbaarheid hiervan te garanderen.
Editors:
Mennen MG
Affiliation:
IEM
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
8-Nov-2002
URI:
http://hdl.handle.net/10029/9239
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021020.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM Rapport 609021020
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDijk S vanen_US
dc.contributor.editorMennen MGen_US
dc.date.accessioned2007-02-26T16:03:56Z-
dc.date.available2007-02-26T16:03:56Z-
dc.date.issued2002-11-08en_US
dc.identifier609021020en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/9239-
dc.description.abstractBecause of the possible incorporation of the "inspectorate guideline of death-care" into the law concerning death-care, the Environmental Inspectorate directed a so called Quick-Scan investigation to RIVM. Within this investigation the inspectorate guideline is evaluated. Insight is given into the common practice of death-care and the points of particular interest in terms of environmental protection are analyzed. The most important recommendations of the investigation concern proposals of supervision. The recommendations are meant to gain a better insight into the conditions of decay present at graveyards and the pursuit of the procedures directed in case of exhumation. Further recommendations concern (among others): -Put an opinion of the inspectorate into words concerning the differences between the inspectorate guideline and the manual "Opgraven en Ruimen" published by the national organization of graveyards. -Development of a system of reference to assess the pollution of gardens of rest, caused by ash dispersion. -Point out whether there should be restrictions concerning the quality of drainagewater originating from graveyards. -Supervision on the implementation of examination of materials used as coffins and bodybags. -Participate in the discussion concerning agreements about the quality and biodegradability of bodybags to assure the possibilities of examination.en
dc.description.abstractIn het kader van de mogelijke inbedding van de inspectierichtlijn lijkbezorging in de wet op de lijkbezorging heeft de Hoofdinspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene het RIVM opdracht verleend voor een zogenaamd Quick-scan onderzoek. Hierin wordt het gebruik van de inspectierichtlijn geevalueerd, inzicht gegeven in de branche en huidige praktijk van lijkbezorging en wordt een analyse uitgevoerd van de (milieuhygienische)aandachtspunten in de keten van lijkbezorging. De belangrijkste aanbevelingen uit dit onderzoek betreffen voorstellen voor daadwerkelijk toezicht. Hiermee dient een beter beeld verkregen te worden van de geldende condities voor ontbinding bij begraafplaatsen en uitvoering van de gestelde procedures bij opgravingen. Voorts wordt o.a. aanbevolen om: - M.b.t. de punten van verschil tussen de inspectierichtlijn en de "handleiding Opgraven en Ruimen" van de LOB (Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen) binnen de inspectie een definitief standpunt te formuleren, dat als uitgangspunt dient bij een mogelijke inbedding van de richtlijn in de wet op de lijkbezorging. - Een toetsingskader voor eventuele verontreiniging van strooivelden op de stellen. - In de richtlijn duidelijk aan te geven of, en zo ja welke, eisen moeten worden gesteld aan drainagewater van begraafplaatsen. - Toe te zien op de uitvoering van periodieke controles op de gebruikte materialen voor doodskisten, toebehoren en lijkhoezen. - Betrokken te zijn bij afspraken omtrent kwaliteit en afbreekbaarheid van lijkhoezen en de toestbaarheid en handhaafbaarheid hiervan te garanderen.nl
dc.format.extent2180000 bytesen_US
dc.format.extent2231642 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 609021020en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021020.htmlen_US
dc.subject.otherlijkbezorgingnl
dc.subject.otherinspectierichtlijnnl
dc.subject.otherlijkomhulselnl
dc.subject.otherbegravennl
dc.subject.othercremerennl
dc.subject.othermilieuhygienischnl
dc.subject.otherinspectienl
dc.titleLijkbezorging in Nederland; Evaluatie inspectierichtlijn, overzicht van de branche en inzicht in naleving van regelgevingen_US
dc.title.alternativeDeath care in the Netherlandsen_US
dc.contributor.departmentIEMen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.