Klachten van het bewegingsapparaat in de Nederlandse bevolking, prevalenties, consequenties en risicogroepen

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/9424
Title:
Klachten van het bewegingsapparaat in de Nederlandse bevolking, prevalenties, consequenties en risicogroepen
Authors:
Picavet HSJ; Gils HWV van; Schouten JSAG
Other Titles:
Musucloskeletal complaints in the Dutch population, prevalences, consequences and risk groups
Abstract:
Musculoskeletal complaints represent a big public health problem however data on the total population are scarce.Using cross-sectional data from a national population-based study on persons of 25 years and olderw we give estimates on prevalences of different musculoskeletal complaints, their consequences and risk groups in the Dutch population.The period prevalence (12 months) and point prevalence (Pp) of pain complaints of ten different anatomical sites were assessed in five groups: 1. neck, shoulder or higher part of the back, 2. elbow or wrist/hand, 3. lower part of the back, 4. hip or knee, 5. ankle and foot. Additional data included demographics, characteristics of the complaints (duration, severity, course) and consequences (perceived health, (work) disability, use of health care services). Data were weighted to present data on the Dutch population aged 25 years and over.The top 3 of self-reported musculoskeletal complaints was: 1. low back pain, Pp=26.9%, 2. shoulder pain, Pp=20.9% 3. neck pain, Pp=20.6%. In most cases the pain was described as continuous or repetitive, non-severe pain. In every 3 out of 10 cases the pain complaints were accompanied with limitation in daily life. Between 33% and 42% of those with complaints consulted their general physician for their pain. With exception of those who are work disabled, general socio-demographic characteristics cannot be used to identify high risk groups. Musculoskeletal pain is common among every subgroup in the population and varies from a non-severe pain complaint to a severe health problem with consequences for work and use of health care.

Klachten van het bewegingsapparaat vormen een belangrijk volksgezondheidsprobleem maar geschikte gegevensbronnen betreffende de Nederlandse bevolking zijn schaars. Op basis van de landelijke studie naar klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat (de KAB-studie) is een analyse gemaakt van prevalenties, consequenties en risicogroepen van pijnklachten van het bewegingsapparaat in de bevolking. De KAB-studie is een postenquete onderzoek bij een aselecte steekproef uit de Nederlandse bevolking van 25 jaar en ouder, uitgevoerd door het RIVM in samenwerking met het CBS. Er zijn 10 klachtlocaties onderscheiden in vijf groepen; 1. nek, schouders of hoog in de rug, 2. elleboog of pols/hand, 3. lage rug, 4. heup of knie, 5. enkel of voet . Naast de periode-prevalentie (12 maanden) en de punt prevalentie (Pp) zijn diverse kenmerken(duur, ernst, beloop) en consequenties (voor gezondheid, zorg en werk) van de klachten vastgelegd. De zelf-gerapporteerde prevalentie van pijnklachten is zeer hoog. De top drie van klachten is: 1. lage rug (Pp=26,9%) 2. schouders (Pp=20,9%), 3. nek. (Pp=20,6%) Bij vrouwen is de prevalentie hoger dan bij mannen. De meeste klachten komen op alle leeftijden veel voor, maar de pijnklachten van knie en heup nemen duidelijk toe met de leeftijd. In de meeste gevallen is de klacht voortdurend of regelmatig aanwezig en gekarakteriseerd als 'lichte/zeurende pijn'. In 3 van de 10 gevallen gaan de klachten gepaard met verhindering in de uitvoering van de normale bezigheden. Het beroep op de gezondheidszorg is hoog en ziekteverzuim wordt vaak gemeld. Op basis van algemene sociaal-demografische kenmerken zijn geen duidelijke risicogroepen te onderscheiden behalve de groep die arbeidsongeschikt is.
Other Contributors:
Centraal Bureau voor de Statistiek CBS; Universiteit van Maastricht, Capaciteitsgroep Epidemiologie
Affiliation:
CZE
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-Mar-2000
URI:
http://hdl.handle.net/10029/9424
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/266807002.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM Rapport 266807002
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorPicavet HSJen_US
dc.contributor.authorGils HWV vanen_US
dc.contributor.authorSchouten JSAGen_US
dc.contributor.otherCentraal Bureau voor de Statistiek CBSen_US
dc.contributor.otherUniversiteit van Maastricht, Capaciteitsgroep Epidemiologieen_US
dc.date.accessioned2007-02-27T12:42:34Z-
dc.date.available2007-02-27T12:42:34Z-
dc.date.issued2000-03-31en_US
dc.identifier266807002en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/9424-
dc.description.abstractMusculoskeletal complaints represent a big public health problem however data on the total population are scarce.Using cross-sectional data from a national population-based study on persons of 25 years and olderw we give estimates on prevalences of different musculoskeletal complaints, their consequences and risk groups in the Dutch population.The period prevalence (12 months) and point prevalence (Pp) of pain complaints of ten different anatomical sites were assessed in five groups: 1. neck, shoulder or higher part of the back, 2. elbow or wrist/hand, 3. lower part of the back, 4. hip or knee, 5. ankle and foot. Additional data included demographics, characteristics of the complaints (duration, severity, course) and consequences (perceived health, (work) disability, use of health care services). Data were weighted to present data on the Dutch population aged 25 years and over.The top 3 of self-reported musculoskeletal complaints was: 1. low back pain, Pp=26.9%, 2. shoulder pain, Pp=20.9% 3. neck pain, Pp=20.6%. In most cases the pain was described as continuous or repetitive, non-severe pain. In every 3 out of 10 cases the pain complaints were accompanied with limitation in daily life. Between 33% and 42% of those with complaints consulted their general physician for their pain. With exception of those who are work disabled, general socio-demographic characteristics cannot be used to identify high risk groups. Musculoskeletal pain is common among every subgroup in the population and varies from a non-severe pain complaint to a severe health problem with consequences for work and use of health care.en
dc.description.abstractKlachten van het bewegingsapparaat vormen een belangrijk volksgezondheidsprobleem maar geschikte gegevensbronnen betreffende de Nederlandse bevolking zijn schaars. Op basis van de landelijke studie naar klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat (de KAB-studie) is een analyse gemaakt van prevalenties, consequenties en risicogroepen van pijnklachten van het bewegingsapparaat in de bevolking. De KAB-studie is een postenquete onderzoek bij een aselecte steekproef uit de Nederlandse bevolking van 25 jaar en ouder, uitgevoerd door het RIVM in samenwerking met het CBS. Er zijn 10 klachtlocaties onderscheiden in vijf groepen; 1. nek, schouders of hoog in de rug, 2. elleboog of pols/hand, 3. lage rug, 4. heup of knie, 5. enkel of voet . Naast de periode-prevalentie (12 maanden) en de punt prevalentie (Pp) zijn diverse kenmerken(duur, ernst, beloop) en consequenties (voor gezondheid, zorg en werk) van de klachten vastgelegd. De zelf-gerapporteerde prevalentie van pijnklachten is zeer hoog. De top drie van klachten is: 1. lage rug (Pp=26,9%) 2. schouders (Pp=20,9%), 3. nek. (Pp=20,6%) Bij vrouwen is de prevalentie hoger dan bij mannen. De meeste klachten komen op alle leeftijden veel voor, maar de pijnklachten van knie en heup nemen duidelijk toe met de leeftijd. In de meeste gevallen is de klacht voortdurend of regelmatig aanwezig en gekarakteriseerd als 'lichte/zeurende pijn'. In 3 van de 10 gevallen gaan de klachten gepaard met verhindering in de uitvoering van de normale bezigheden. Het beroep op de gezondheidszorg is hoog en ziekteverzuim wordt vaak gemeld. Op basis van algemene sociaal-demografische kenmerken zijn geen duidelijke risicogroepen te onderscheiden behalve de groep die arbeidsongeschikt is.nl
dc.format.extent463000 bytesen_US
dc.format.extent473861 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 266807002en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/266807002.htmlen_US
dc.subject.otherepidemiologyen
dc.subject.othernecken
dc.subject.othershoulderen
dc.subject.otherhigher backen
dc.subject.otherelbowen
dc.subject.otherwristen
dc.subject.otherhanden
dc.subject.otherlower backen
dc.subject.otherhipen
dc.subject.otherankleen
dc.subject.otherfooten
dc.subject.othercomplainten
dc.subject.otherpainen
dc.subject.otherhealthen
dc.subject.othermusculoskeletalen
dc.subject.otherpopulation-baseden
dc.subject.otherquestionnaireen
dc.subject.otherpostalen
dc.subject.otherhealth surveyen
dc.subject.otherthe netherlandsen
dc.subject.otherrisk groupsen
dc.subject.otheruse of health careen
dc.subject.otherwork disabilityen
dc.subject.othersick leaveen
dc.subject.otherprevalenceen
dc.subject.otherneknl
dc.subject.otherschoudernl
dc.subject.otherhoge-rugnl
dc.subject.otherelleboognl
dc.subject.otherpolsnl
dc.subject.otherhandnl
dc.subject.otherlage-rugnl
dc.subject.otherheupnl
dc.subject.otherknienl
dc.subject.otherenkelnl
dc.subject.othervoetnl
dc.subject.otherklachtennl
dc.subject.otherpijnnl
dc.subject.othergezondheidnl
dc.subject.otherbeweginsapparaatnl
dc.subject.otherpopulatiestudienl
dc.subject.othervragenlijstonderzoeknl
dc.subject.otherpostenquetenl
dc.subject.othergezondheidsenquetenl
dc.subject.othernederlandnl
dc.subject.otherbevolkingnl
dc.subject.otherrisicogroepennl
dc.subject.otherzorggebruiknl
dc.subject.otherziekteverzuimnl
dc.subject.otherbeperkingennl
dc.subject.otherprevalentienl
dc.subject.otherepidemiologienl
dc.titleKlachten van het bewegingsapparaat in de Nederlandse bevolking, prevalenties, consequenties en risicogroepenen_US
dc.title.alternativeMusucloskeletal complaints in the Dutch population, prevalences, consequences and risk groupsen_US
dc.contributor.departmentCZEen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.