Literatuuronderzoek naar kosteneffectiviteits-aspecten van de screening van zwangeren op syfilis ter preventie van congenitale syfilis

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/9471
Title:
Literatuuronderzoek naar kosteneffectiviteits-aspecten van de screening van zwangeren op syfilis ter preventie van congenitale syfilis
Authors:
Struijs JN; Wit GA de; Jager JC
Other Titles:
The cost effectiveness of screening of pregnant women for syphilis to prevent congenital syphilis in the Netherlands: A review of the literature
Abstract:
This report presents the results of a literature review on the cost effectiveness of the screening of pregnant women for syphilis to prevent congenital syphilis in the Netherlands. Different databases were used to search for national and international economic evaluations. Our searches yielded 45 publications, of which 16 were guidelines. Eventually, five publications did meet our inclusion criteria. All the other publications did not address the cost-effectiveness of screening pregnant women for syphilis to prevent congenital syphilis. The parameters that were included in the review are the type of economic evaluation, the target population, the different cost data, the discount rate, the sensitivity analysis, and the results of the studies. The results of the studies show favourable cost-effectiveness ratios for screening in both the big cities and the rural areas of the Netherlands. All the studies used the same disease model but failed to perform a proper sensitivity analysis. Therefore, in this literature review a sensitivity analysis of the disease model was made. The sensitivity analysis showed the screening of pregnant women for syphilis to be cost-effective, independent of the circumstances. The conclusion of the literature review is that screening of pregnant women for syphilis to prevent congenital syphilis is cost-effective. The screening of pregnant women should be continued in the big cities as well as in the rural areas of the Netherlands.

Dit rapport beschrijft de resultaten van een literatuuronderzoek naar de kosteneffectiviteit van de screening van zwangeren op syfilis ter preventie van congenitale syfilis. In verschillende databases is gezocht naar nationale en internationale publicaties. Onze zoekstrategie leverde 45 referenties op met betrekking tot syfilis, waarvan 16 richtlijnen. Voor nagenoeg al deze referenties gold dat deze niet voldeden aan de geformuleerde selectiecriteria, veelal omdat het geen economische evaluatie van screening op syfilis bij zwangeren was. Slechts vijf economische evaluaties zijn uiteindelijk in de studie betrokken. De geselecteerde economische evaluaties zijn aan de hand van de volgende aspecten systematisch besproken; het type economische evaluatie, de doelpopulatie, de verschillende kostensoorten, de gehanteerde discontovoet, de sensitiviteitsanalyse en de resultaten en conclusies van het literatuuronderzoek.De resultaten van de gevonden economische evaluaties laten zien dat de screening van zwangeren op syfilis kosteneffectief is in zowel de grote steden als in de landelijke gebieden.Alle studies in dit literatuuronderzoek hanteerden hetzelfde model, maar voerden geen van alle een goede sensitiviteitsanalyse van dit model uit. Daarom is in dit literatuuronderzoek een sensitiviteitsanalyse gemaakt van het gebruikte model. De sensitiviteitsanalyse liet zien dat de screening van zwangeren op syfilis onder alle omstandigheden kosteneffectief is. Op basis van dit literatuuronderzoek kan geconcludeerd worden dat de screening van zwangeren op syfilis ter preventie van congenitale syfilis zinvol is.
Affiliation:
CZO
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
19-Feb-2002
URI:
http://hdl.handle.net/10029/9471
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/403505007.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 403505007
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorStruijs JNen_US
dc.contributor.authorWit GA deen_US
dc.contributor.authorJager JCen_US
dc.date.accessioned2007-02-27T12:45:04Z-
dc.date.available2007-02-27T12:45:04Z-
dc.date.issued2002-02-19en_US
dc.identifier403505007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/9471-
dc.description.abstractThis report presents the results of a literature review on the cost effectiveness of the screening of pregnant women for syphilis to prevent congenital syphilis in the Netherlands. Different databases were used to search for national and international economic evaluations. Our searches yielded 45 publications, of which 16 were guidelines. Eventually, five publications did meet our inclusion criteria. All the other publications did not address the cost-effectiveness of screening pregnant women for syphilis to prevent congenital syphilis. The parameters that were included in the review are the type of economic evaluation, the target population, the different cost data, the discount rate, the sensitivity analysis, and the results of the studies. The results of the studies show favourable cost-effectiveness ratios for screening in both the big cities and the rural areas of the Netherlands. All the studies used the same disease model but failed to perform a proper sensitivity analysis. Therefore, in this literature review a sensitivity analysis of the disease model was made. The sensitivity analysis showed the screening of pregnant women for syphilis to be cost-effective, independent of the circumstances. The conclusion of the literature review is that screening of pregnant women for syphilis to prevent congenital syphilis is cost-effective. The screening of pregnant women should be continued in the big cities as well as in the rural areas of the Netherlands.en
dc.description.abstractDit rapport beschrijft de resultaten van een literatuuronderzoek naar de kosteneffectiviteit van de screening van zwangeren op syfilis ter preventie van congenitale syfilis. In verschillende databases is gezocht naar nationale en internationale publicaties. Onze zoekstrategie leverde 45 referenties op met betrekking tot syfilis, waarvan 16 richtlijnen. Voor nagenoeg al deze referenties gold dat deze niet voldeden aan de geformuleerde selectiecriteria, veelal omdat het geen economische evaluatie van screening op syfilis bij zwangeren was. Slechts vijf economische evaluaties zijn uiteindelijk in de studie betrokken. De geselecteerde economische evaluaties zijn aan de hand van de volgende aspecten systematisch besproken; het type economische evaluatie, de doelpopulatie, de verschillende kostensoorten, de gehanteerde discontovoet, de sensitiviteitsanalyse en de resultaten en conclusies van het literatuuronderzoek.De resultaten van de gevonden economische evaluaties laten zien dat de screening van zwangeren op syfilis kosteneffectief is in zowel de grote steden als in de landelijke gebieden.Alle studies in dit literatuuronderzoek hanteerden hetzelfde model, maar voerden geen van alle een goede sensitiviteitsanalyse van dit model uit. Daarom is in dit literatuuronderzoek een sensitiviteitsanalyse gemaakt van het gebruikte model. De sensitiviteitsanalyse liet zien dat de screening van zwangeren op syfilis onder alle omstandigheden kosteneffectief is. Op basis van dit literatuuronderzoek kan geconcludeerd worden dat de screening van zwangeren op syfilis ter preventie van congenitale syfilis zinvol is.nl
dc.format.extent2004000 bytesen_US
dc.format.extent207875 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 403505007en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/403505007.htmlen_US
dc.subject.otherkosteneffectiviteitnl
dc.subject.othersyfilisnl
dc.subject.otherscreeningnl
dc.subject.otherzwangerennl
dc.subject.otherliteratuuronderzoeknl
dc.titleLiteratuuronderzoek naar kosteneffectiviteits-aspecten van de screening van zwangeren op syfilis ter preventie van congenitale syfilisen_US
dc.title.alternativeThe cost effectiveness of screening of pregnant women for syphilis to prevent congenital syphilis in the Netherlands: A review of the literatureen_US
dc.contributor.departmentCZOen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.