Emissie en verspreiding van geur en toxische stoffen in de omgeving van de Tweede en Derde Merwedehaven te Dordrecht en de hiermee samenhangende gezondheidsaspecten

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/9587
Title:
Emissie en verspreiding van geur en toxische stoffen in de omgeving van de Tweede en Derde Merwedehaven te Dordrecht en de hiermee samenhangende gezondheidsaspecten
Authors:
Mennen MG; Bruggen M van; Kliest JJG; Bloemen HJThM; Zwartjes RJW; Fortezza F; Regts TA; Bos HP; Putten EM van; Wiese CJ; Janssen PJCM; Kruize H; Kamp I van
Other Titles:
Health risks near the Second and Third Merwede Harbour in Dordrecht, The Netherlands, due to the emission and dispersion of odour and toxic compounds
Abstract:
Public concern about potential health effects triggered an extensive study into the emissions in an industrial area in Dordrecht. This area houses such structures as an industrial waste dump, a chemical plant, a waste incinerator, a sewage treatment plant and several other industrial plants, emitting mainly VOCs, combustion compounds, odourous components (such as hydrogen sulphide) and heavy metals. As a first step, data from emission inventories and emission measurements were used for dispersion modelling; the resulting environmental exposure data were then compared to - health based - guidelines for air quality. In addition, a monitoring programme was started to measure long-term average and hourly concentrations of several relevant compounds in ambient air. The results served primarily to support the technical assumptions of the dispersion model. Among the conclusions the most important were found to be: 1) that the results of the measurements and the dispersion model calculations were consistent in showing that environmental exposure levels of the emitted contaminants did not even come close to international guidelines for the prevention of long-term health effects; 2) that modelling of odour concentrations demonstrated that odour nuisance could not be excluded, in spite of previous technical measures to suppress emissions from the waste dump. It was proposed that current health complaints of the exposed population might be shaped by episodes of serious odour annoyance in the past.

Klachten en bezorgdheid van omwonenden over mogleijke effecten op de gezondheid vormen de aanleiding voor uitgebreide studie naar de emissies in een industrigebied in Dordrecht. In dit gied zijn een stortplaats voor industrieel afval, een chemische fabriek, een vuilverbrandingsinstallatie, een waterzuiveringsinstallatie en diverse andere industrien gevestigd, welke vnl. vluchtige organische verbindingen (VOCs), resten van de vuilverbranding, geuren (zoals H2S) en zware metalen uitstoten. Als een eerste stap zijn de gemeten emissiegegevens gebruikt voor berekeningen met behulp van verspreidingsmodellen; de resultaten van de verspreidingsberekeningen en van de metingen zijn en onderling en met gezondheidskundige grenswaarden en achtergrondconcentraties vergeleken. Bovendien werd een monitoringsprogramma gestart waarin tijdsgemiddelde gehalten van verschillende relevante componenten in de lucht per uur en over een langere termijn werden bepaald. De resultaten zijn in de eerste plaats gebruikt om de technische aannames in het verspreidingsmodel te onderbouwen. De belangrijkste conclusies waren 1: dat de resultaten van zowel de metingen als van de berekeningen met behulp van verspreidingsmodellen lieten zien dat blootstellingniveaus van uitgestoten contaminanten ver onder de internationale richtlijnen voor de preventie van effecten op de gezondheid op lange termijn liggen; 2) dat modelberekeningen van geurconcentraties laten zien dat geurhinder niet uitgesloten kan worden ondanks voorgaande technische maatregelen om de emissies van de stortplaats te verminderen. Het is denkbaar dat de huidige gezondheidsklachten van de blootgestelde bevolking zijn ontstaan in perioden met ernstige geurhinder in het verleden.
Other Contributors:
TNO Milieu, Enegie en Procesinnovatie, Apeldoorn
Affiliation:
IEM
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
5-Oct-2000
URI:
http://hdl.handle.net/10029/9587
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021018.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM Rapport 609021018
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorMennen MGen_US
dc.contributor.authorBruggen M vanen_US
dc.contributor.authorKliest JJGen_US
dc.contributor.authorBloemen HJThMen_US
dc.contributor.authorZwartjes RJWen_US
dc.contributor.authorFortezza Fen_US
dc.contributor.authorRegts TAen_US
dc.contributor.authorBos HPen_US
dc.contributor.authorPutten EM vanen_US
dc.contributor.authorWiese CJen_US
dc.contributor.authorJanssen PJCMen_US
dc.contributor.authorKruize Hen_US
dc.contributor.authorKamp I vanen_US
dc.contributor.otherTNO Milieu, Enegie en Procesinnovatie, Apeldoornen_US
dc.date.accessioned2007-02-27T12:54:04Z-
dc.date.available2007-02-27T12:54:04Z-
dc.date.issued2000-10-05en_US
dc.identifier609021018en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/9587-
dc.description.abstractPublic concern about potential health effects triggered an extensive study into the emissions in an industrial area in Dordrecht. This area houses such structures as an industrial waste dump, a chemical plant, a waste incinerator, a sewage treatment plant and several other industrial plants, emitting mainly VOCs, combustion compounds, odourous components (such as hydrogen sulphide) and heavy metals. As a first step, data from emission inventories and emission measurements were used for dispersion modelling; the resulting environmental exposure data were then compared to - health based - guidelines for air quality. In addition, a monitoring programme was started to measure long-term average and hourly concentrations of several relevant compounds in ambient air. The results served primarily to support the technical assumptions of the dispersion model. Among the conclusions the most important were found to be: 1) that the results of the measurements and the dispersion model calculations were consistent in showing that environmental exposure levels of the emitted contaminants did not even come close to international guidelines for the prevention of long-term health effects; 2) that modelling of odour concentrations demonstrated that odour nuisance could not be excluded, in spite of previous technical measures to suppress emissions from the waste dump. It was proposed that current health complaints of the exposed population might be shaped by episodes of serious odour annoyance in the past.en
dc.description.abstractKlachten en bezorgdheid van omwonenden over mogleijke effecten op de gezondheid vormen de aanleiding voor uitgebreide studie naar de emissies in een industrigebied in Dordrecht. In dit gied zijn een stortplaats voor industrieel afval, een chemische fabriek, een vuilverbrandingsinstallatie, een waterzuiveringsinstallatie en diverse andere industrien gevestigd, welke vnl. vluchtige organische verbindingen (VOCs), resten van de vuilverbranding, geuren (zoals H2S) en zware metalen uitstoten. Als een eerste stap zijn de gemeten emissiegegevens gebruikt voor berekeningen met behulp van verspreidingsmodellen; de resultaten van de verspreidingsberekeningen en van de metingen zijn en onderling en met gezondheidskundige grenswaarden en achtergrondconcentraties vergeleken. Bovendien werd een monitoringsprogramma gestart waarin tijdsgemiddelde gehalten van verschillende relevante componenten in de lucht per uur en over een langere termijn werden bepaald. De resultaten zijn in de eerste plaats gebruikt om de technische aannames in het verspreidingsmodel te onderbouwen. De belangrijkste conclusies waren 1: dat de resultaten van zowel de metingen als van de berekeningen met behulp van verspreidingsmodellen lieten zien dat blootstellingniveaus van uitgestoten contaminanten ver onder de internationale richtlijnen voor de preventie van effecten op de gezondheid op lange termijn liggen; 2) dat modelberekeningen van geurconcentraties laten zien dat geurhinder niet uitgesloten kan worden ondanks voorgaande technische maatregelen om de emissies van de stortplaats te verminderen. Het is denkbaar dat de huidige gezondheidsklachten van de blootgestelde bevolking zijn ontstaan in perioden met ernstige geurhinder in het verleden.nl
dc.format.extent7247000 bytesen_US
dc.format.extent7420098 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 609021018en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021018.htmlen_US
dc.subject.otherindustrial estatesen
dc.subject.otheremissionen
dc.subject.otherhazardous substancesen
dc.subject.otherstenchen
dc.subject.othereffectsen
dc.subject.otherhealthen
dc.subject.otherindustrieterreinennl
dc.subject.otheremissiesnl
dc.subject.othergevaarlijke stoffennl
dc.subject.otherstanknl
dc.subject.othereffectennl
dc.subject.othergezondheidnl
dc.titleEmissie en verspreiding van geur en toxische stoffen in de omgeving van de Tweede en Derde Merwedehaven te Dordrecht en de hiermee samenhangende gezondheidsaspectenen_US
dc.title.alternativeHealth risks near the Second and Third Merwede Harbour in Dordrecht, The Netherlands, due to the emission and dispersion of odour and toxic compoundsen_US
dc.contributor.departmentIEMen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.