RIVM Publications Repository

On this website you will find articles and reports that are written by the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).

We are constantly working to improve the Repository. Please contact our administrator if you have any further questions or remarks.

Select a community to browse its collections.

RIVM official reports
Articles and other publications by RIVM employees
Datafeed Community
 • Novel emm 4 lineage associated with an upsurge in invasive group A streptococcal disease in the Netherlands, 2022.

  van der Putten, Boas C L; Bril-Keijzers, Wendy C M; Rumke, Lidewij W; Vestjens, Stefan M T; Koster, Linda A M; Willemsen, Marloes; van Houten, Marlies A; Rots, Nynke Y; Vlaminckx, Bart J M; de Gier, Brechje; et al. (2023-06-06)
  Invasive group A streptococcal (iGAS) disease cases increased in the first half of 2022 in the Netherlands, with a remarkably high proportion of emm4 isolates. Whole-genome sequence analysis of 66 emm4 isolates, 40 isolates from the pre-coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic period 2009-2019 and 26 contemporary isolates from 2022, identified a novel Streptococcus pyogenes lineage (M4NL22), which accounted for 85 % of emm4 iGAS cases in 2022. Surprisingly, we detected few isolates of the emm4 hypervirulent clone, which has replaced nearly all other emm4 in the USA and the UK. M4NL22 displayed genetic differences compared to other emm4 strains, although these were of unclear biological significance. In publicly available data, we identified a single Norwegian isolate belonging to M4NL22, which was sampled after the isolates from this study, possibly suggesting export of M4NL22 to Norway. In conclusion, our study identified a novel S. pyogenes emm4 lineage underlying an increase of iGAS disease in early 2022 in the Netherlands and the results have been promptly communicated to public health officials.
 • Rapportage 2022. Nationale Adviesgroep Cabinelucht

  H Hendriks (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2023-06-02)
  Piloten en cabinepersoneel in vliegtuigen kunnen gezondheidsklachten hebben, zoals duizeligheid, misselijkheid, desoriëntatie en trillende ledematen. De vraag is of dat komt omdat zij via de cabinelucht blootgesteld worden aan chemische stoffen. De afgelopen jaren zijn hier verschillende onderzoeken naar gedaan. De oorzaak van de klachten is nog niet duidelijk. In 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW(Infrastructuur en Waterstaat)) de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC) opgericht. Aanleiding waren de internationale discussies over de oorzaak van de klachten. De adviesgroep adviseert de minister van IenW over het onderwerp. Ook informeert de NAC alle betrokken partijen over internationale onderzoeken naar de kwaliteit van cabinelucht in vliegtuigen. De NAC rapporteert elk jaar de voortgang en resultaten van bijeenkomsten en onderzoeken. Zo is in november 2022 een Europees technisch rapport over luchtkwaliteit in de cabine van burgervliegtuigen uitgekomen. Ook is een Europees onderzoek begonnen naar de mogelijke schadelijke effecten van met motorolie vervuilde cabinelucht tijdens een zogenoemd fume event. Op zulke momenten komen gassen, dampen en/of rook vrij. Het is niet duidelijk hoe vaak dat voorkomt omdat deze gassen niet altijd te zien zijn. Sinds 2022 maakt de NAC ook adviesnotities voor de minister. In een daarvan worden concrete adviezen gegeven om cabine-, cockpit- en technisch personeel te trainen om vreemde geuren te kunnen herkennen en waar ze dat kunnen melden. Een andere adviesnotitie beschrijft hoe onderhoudspersoneel deze geuren kan opmerken tijdens het algehele onderhoud van vliegtuigen, dus ook buiten de cockpit. Geadviseerd wordt om verder te onderzoeken of sensoren en meetinstrumenten kunnen worden gebruikt om vreemde geuren op te sporen. Beide notities worden naar verwachting in 2023 aan de minister aangeboden. In de NAC zitten vertegenwoordigers van werkgevers: KLM(Koninklijke Luchtvaart Maatschappij) en Corendon, werknemersvertegenwoordigers: VNV, NVLT, VNC en FNV(Dutch Organisation of Trade Unions) Cabine en onderzoeksinstituten: het RIVM, TNO en NLR(Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium). Vertegenwoordigers vanuit de ministeries van IenW en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW(Sociale zaken en werkgelegenheid)) zijn waarnemend lid. Het RIVM voert sinds 2020 het secretariaat.
 • Overzicht van de beschikbare informatie over mutageniteit en carcinogeniteit van de stof styreen

  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2023-06-02
  De stof styreen wordt gebruikt om polystyreen te maken. Polystyreen wordt bijvoorbeeld gebruikt als verpakkingsmateriaal (piepschuim). Daarnaast worden een aantal soorten rubbers en plastics op basis van styreen gemaakt. Het RIVM heeft in de wetenschappelijke literatuur onderzocht wat er bekend is over twee schadelijke eigenschappen van de stof. De vraag is of styreen kankerverwekkend is en erfelijke veranderingen kan veroorzaken door schade aan het DNA (mutageen). Het RIVM deed dat in opdracht van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad gaat een voorstel doen om de stof in een bepaalde 'gevarenklasse' in te delen. Als voorbereiding daarop gebruikt de Gezondheidsraad het overzicht van het RIVM om te beoordelen of styreen een mutagene of kankerverwekkende stof is. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft om dit advies gevraagd. Het RIVM heeft de bevindingen van in totaal 73 studies in proefdieren en mensen samengevat.
 • Improving 10-year cardiovascular risk prediction in apparently healthy people: flexible addition of risk modifiers on top of SCORE2.

  Hageman, Steven Hj; Petitjean, Carmen; Pennells, Lisa; Kaptoge, Stephen; Pajouheshnia, Romin; Tillmann, Taavi; Blaha, Michael J; McClelland, Robyn L; Matsushita, Kunihiro; Nambi, Vijay; et al. (2023-06-02)

View more