• Report: Workshop "Development and Implementation of Environmental Quality Guidelines". Bilthoven, March 7-9, 1994

      Kruijf HAM de; Vegter JJ; Caudet G; Kent R; ECO; BIS; Environment Canada (1995-03-31)
      In het kader van het Memorandum of Understanding tussen Environment Canada en het Ministerie van VROM, Directoraat Generaal Milieubeheer, werd een workshop georganiseerd in Bilthoven, van 7-9 maart 1994, over de ontwikkeling van "Environmental Guidelines" Vertegenwoordigers en specialisten van verschillende terreinen uit zowel Canada als Nederland waren aanwezig en namen deel aan de discussies. Een algemene conclusie was dat de uitwisseling van informatie en benaderingen buitengewoon vruchtbaar was, zowel wat betreft de uitwisseling tussen de verschillende landen, als ook de uitwisseling tussen specialisten van verschillende compartimenten (water, waterbodem, bodem,lucht). Voor gedetailleerde conclusies wordt verwezen naar hoofstuk 2.