• Development of decision support systems for the admission of pesticides: definition report

      Linden AMA van der; Douven WJAM; Herrchen M; Ferioli A; Hoogenboom FGG; LBG; VUA; FHG; ISPS (International Center for Pesticides and Safety ICPSFraunhofer Gesellschaft FHGVrije Universiteit Amsterdam VUARijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene RIVM., 1994-06-30)
      Dit rapport beschrijft de definitie van het project 'Development of decision support systems for the admission of pesticides', zoals dat wordt uitgevoerd met de "Environment Research Programm (1990 - 1994) van de Europese Unie, als sponsor, onder contract nummer EV5V-CT92-0217. De basis van het beslissingsondersteunende systeem wordt gevormd door een ruimtelijk variabele modellering van blootstelling van mens en terrestrische en aquatische ecosystemen en een plaatsafhankelijke risico evaluatie. GIS speelt een belangrijke rol in de systemen, vooral in de ruimtelijke modellering als ook in het beslissingsondersteunende gedeelte. In het project wordt nauwlettend ingespeeld op ontwikkelingen in de internationale wetgeving aangaande bestrijdingsmiddelen ; onder andere de zogenaamde Uniforme Beginselen.