• Prediction of environmental degradation rates for High Production Volume Chemicals (HPVC) using Quantitative Structure-Activity Relationships

      Rorije E; Muller M; Peijnenburg WJGM; ECO; Fraunhofer Institute for Environmental Chemistry and Ecotoxicology; Duitsland (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1997-05-31)
      In het kader van het EU-project 'Fate and Activity Modelling of Environmental Pollutants using Structure-Activity Relationships' (FAME) zijn schattingen gemaakt van de (bio)degradatiesnelheden van 1073 stoffen in verschillende milieucompartimenten. Deze schattingen zijn uitgevoerd voor alle zuivere stoffen op de lijst van High Production Volume Chemicals (HPVC) lijst van de Europese Unie (4 Juni 1995). Met behulp van QSARs zijn geen schattingen te maken voor de grote groep van mengsels of slecht definieerbare substanties (> 50 % van de HPVC). De gebruikte modellen zijn Kwantitatieve (Quantitative) Structuur-Activiteits Relaties (QSARs) die in een eerder EU-project (nr. EV5V-CT92-0211 'QSARs for Predicting Fate and Effects of Chemicals in the Environment') zijn geselecteerd uit in de vakliteratuur gepubliceerde modellen. De nauwkeurigheid van de schattingen wordt in dit rapport gegeven aan de hand van eventuele validatiestudies en de statistische gegevens van de modellen. Gezien de grote hoeveelheid bestaande stoffen waarvoor nog geen of slechts enkele gegevens over de degradatie-kinetiek in het milieu beschikbaar zijn, kunnen deze schattingen dienen als aanvullende informatie voor prioritering van stoffen en voor de risico-evaluatie van bestaande stoffen in de EU die momenteel wordt uitgevoerd in het kader van de Europese 'Regulation (EEC) 793/93 on existing chemical substances'. Deze schattingen en daarmee ook de geselecteerde QSAR modellen zullen in de toekomst worden gevalideerd met behulp van data van de Europese chemische industrie, die op dit moment verzameld worden door de EU.<br>