• Applicability of NOAA-AVHRR 1-km data for land cover based environmental monitoring in Europe Final report part 1

   Muecher CA; Veldkamp JG; Katwijk VF van; Nieuwenhuis GJA; Velde RJ van de; LBG; DLO Winand Staring Centrum; Geodan BV (DLO-Winand Staring CentrumWageningen (SC-DLO)Geodan, 1996-12-31)
   Het belangrijkste doel van de uitgevoerde studie was om uit te vinden of multi- spectrale en multi-temporele classificatie van AVHRR-satelliet-gegevens een operationele methode op zou kunnen leveren om een pan-Europees landbedekkingsbestand op een schaal van 1 kilometer af te leiden. De classificatietechniek is toegepast op een groot gebied dat Frankrijk en buurgebieden omvat. De belangrijkste conclusies: besluitregels moeten ontwikkeld worden die zowel multi-temporele composieten als multi- spectrale gegevens benutten ; de huidige classificatiemethode laat alleen het afleiden van de belangrijkste landbedekkingsklassen toe ; vanwege het 'mengpixel'-probleem kan de inhoud van een AVHRR- landbedekkingsklasse substantieel verschillen door Europa heen ; de belangrijkste voordelen van een uit AVHRR afgeleid landbedekkingsbestand voor milieumonitoring op Europese schaal zijn het grote ruimtelijke detail en de consistente kwaliteit. Het belangrijkste nadeel is het ontbreken zoals specifieke klassen and permanente gewassen, welke laatste zeer belangrijk is voor de berekening van pesticide- belastingen van de grond.
  • The preparation of a European land use database

   Velde RJ van de; Faber WS; Katwijk VF van; Kuylenstierna JCI; Scholten HJ; Thewessen TJM; Verspuij M; Zevenbergen M; LBG; Geodan BV; et al. (1994-09-30)
   Monitoring en voorspelling van het milieu op Europese schaal worden sterk beinvloed door de nauwkeurigheid van landgebruiks- en landbedekkingsgegevens. Vanwege een dringende behoefte aan een geo-gerefereerd Europees landgebruiksbestand heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) de vervaardiging van een Europa-dekkend digitaal landgebruiksbestand met een resolutie van 10 minuten geinitieerd. De eerste versie van het Europese Landgebruiksbestand is nu beschikbaar. Zeven landgebruiksklassen worden onderscheiden, waaronder bouwland, grasland voor gebruik in de landbouw, permanent gewas, bos en stedelijk gebied. Belangrijke gegevens kwamen van SEI, Eurostat, USDMA, FAO (kaarten), INENCO en een groot aantal nationale bronnen. Ruimtelijke gegevens (landgebruikspolygonen in vectorformaat) zijn gecombineerd met statistische (statistisch bestand). Over het geheel genomen komen de oppervlakteschattingen van het landgebruiksbestand redelijk overeen met die van externe statistieken.