• An outbreak investigation of cryptosporidiosis in the Netherlands

      Asperen IA van; Stijnen C; Mank T; Boer A de; Groot JF; Medema GJ; Ham P ten; Sluiters JF; Borgdorff MW; CIE; et al. (1996-03-31)
      Naar aanleiding van een epidemische verheffing van cryptosporidiose in de nazomer van 1995, is in augustus en september 1995 een prevalentiestudie uitgevoerd in vijf laboratoria in het land op basis van onderzoek bij 1495 patienten bij wie de huisarts gastroenteritis had geconstateerd. Met behulp van telefonische interviews werd tevens een patient-controle onderzoek uitgevoerd onder 71 patienten uit de regio's Spijkenisse/Rotterdam en Haarlem en onder 138 controlepersonen die waren gematched op leeftijd, geslacht en woonplaats. De prevalentie van Cryptosporidium in faecesmonsters in augustus en september was 5%-14% in de vijf laboratoria. De prevalentie was het hoogst in de jongste leeftijdsgroepen. Eind september was de prevalentie in de laboratoria in Spijkenisse en Haarlem sterk afgenomen. Uit het patient-controle-onderzoek bleek dat een infectie met Cryptosporidium geassocieerd was met contact met diarrheepatienten in het huishouden (odds ratio (OR) 3,7), zwemmen in een zwembad (OR 2,5) en bekendheid met chronische buikklachten (OR 3,2). Voor de regio Haarlem en omstreken werd ook een associatie waargenomen met het bezoeken aan kinderdagverblijven (OR 3,6). Uit de resultaten blijkt dat er in augustus/september 1995 in enkele delen van Nederland een epidemische verheffing van cryptosporidiose was. Een toename van cryptosporidiose treedt mogelijk iedere zomer op, maar de verheffing in 1995 was veel hoger dan in voorgaande jaren. Persoon-op-persoon transmissie, hetzij direct via contact met een diarrheepatient in het huishouden of bezoek aan kinderdagverblijven, hetzij indirect via zwemmen in een zwembad, lijkt een belangrijke oorzaak te zijn geweest van de waargenomen epidemische verheffing. Om een beter inzicht in omvang van en veranderingen in de prevalentie van cryptosporidiose te krijgen, wordt aanbevolen om in een aantal geselecteerde laboratoria surveillance van cryptosporidiose uit te voeren.