• Beschrijving van fytoplankton uit de Rijn

      Bijkerk R; Zwerver S; Tubbing GMJ; Koeman en Bijkerk bv; Hydro-ecologisch onderzoek en advies; Haren; LWD (1995-01-31)
      Als "graadmeter" voor het ecologisch herstel van de rivier de Rijn is door de Rijncommissie een internationaal biomonitoringsprogramma opgezet. Het RIVM verzorgt de coordinatie en verslaglegging van dit programma wat het fyto- en zooplankton betreft. In het kader van dit biomonitoringsprogramma is een fytoplanktonwijzer ontwikkeld (in 1993 is reeds een zooplanktonwijzer ontwikkeld). Deze fytoplanktonwijzer is bedoeld als ondersteuning bij de determinatiewerkzaamheden van de verschillende onderzoeksinstituten verantwoordelijk voor de fytoplanktonmonitoring. Dergelijke werkdocumenten zijn noodzakelijk om een goede afstemming van werkzaamheden tussen de verschillende internationale onderzoeksinstituten te kunnen garanderen.