• Test results of Salmonella typing by the NRLs-Salmonella in the Member States of the EU and by the EnterNet Laboratories

   Korver H; Maas HME; Mooijman KA; Ward LR; Mevius DJ; Wannet WJB; Henken AM; MGB; LIS; PHLS; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2003-11-21)
   The eighth collaborative typing study for Salmonella was organised by the Community Reference Laboratory for Salmonella (CRL-Salmonella, Bilthoven, The Netherlands) in collaboration with the Public Health Laboratory Services (PHLS, London, United Kingdom) and the Central Institute for Animal Disease Control - Section Infectious Diseases (CIDC, Lelystad, The Netherlands).Seventeen National Reference Laboratories for Salmonella (NRLs-Salmonella) and fifteen Enter-Net laboratories (ENLs) participated in the study. Three of the NRLs for Salmonella are also ENL. The results obtained by these three NRL-ENL laboratories will only be evaluated in conjunction with the results of the 17 NRLs for Salmonella. In total, 20 strains of the species Salmonella enterica subspecies enterica were selected for serotyping, 10 strains of Salmonella Enteritidis (SE) and 10 strains of Salmonella Typhimurium (STM) for phage typing and 10 strains of Salmonella spp. for antimicrobial susceptibility testing. In general, no problems were encountered with the typing of the O-antigens. However, some laboratories had problems with typing the H-antigens. Some laboratories showed minor differences in phage typing. Some ENLs had considerable problems with the phage typing of the SE strains. Ten strains of various Salmonella serotypes were tested by most laboratories for their antimicrobial susceptibility towards a panel of twelve antibiotics. The NRLs and ENLs were free to choose whether to use the Minimal Inhibition Concentration (MIC) or the disc diffusion test. Over 95% of all tests were recorded correctly. Most problems occurred with testing against streptomycin.
  • Test results of Salmonella typing by the NRLs-Salmonella in the Member States of the EU and by the EnterNet Laboratories

   Korver H; Maas HME; Mooijman KA; Ward LR; Mevius DJ; Wannet WJB; Henken AM; MGB; LIS; PHLS; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2003-11-21)
   Het Communautair Referentie Laboratorium voor Salmonella (CRL-Salmonella, Bilthoven, Nederland) organiseerde in samenwerking met Public Health Laboratory Service (PHLS), London, Verenigd Koninkrijk en het Central Institute for Animal Disease Control - Sectie Infectieziekten (CIDC, Lelystad, Nederland) een achtste ringonderzoek aangaande de typering van Salmonella. Zeventien Nationale Referentie Laboratoria voor Salmonella (NRLs-Salmonella) en 15 EnterNet Laboratoria (ENLs) namen deel aan deze studie. Drie van deze NRLs zijn eveneens ENL. De resultaten van deze drie NRL-ENL laboratoria werden alleen geevalueerd bij de 17 NRLs voor Salmonella. In totaal werden 20 stammen van het species Salmonella enterica subspecies enterica geselecteerd voor serotypering terwijl 10 stammen van Salmonella Typhimurium (STM) en 10 stammen van Salmonella Enteritidis (SE) werden geselecteerd voor faagtypering. In het algemeen waren er geen problemen met het typeren van de O-antigenen. Sommige laboratoria hadden problemen met het typeren van de H-antigenen. Bijna alle laboratoria hadden weinig problemen met het faag-typeren. Enige ENLs hadden problemen met het faagtyperen van de SE stammen. Tien stammen van verschillende Salmonella serotypen werden getest op hun resistentie patronen tegen een panel van 12 antibiotica door bijna alle laboratoria. De NRLs en ENLs waren vrij om te kiezen tussen de Minimale Inhibitie Concentratie (MIC) of de disc diffusie test. Meer dan 95% van alle testen werden goed uitgevoerd. De meeste problemen werden veroorzaakt door streptomycine.<br>