• Test results of Salmonella sero- and phage typing by the National Reference Laboratories in the Member States of the European Union

   Raes M; Ward LR; Maas HME; Wannet WJB; Henken AM; MGB; PHLS/LEP; LIS (2001-02-05)
   Het vijfde Salmonella typerings ringonderzoek is georganiseerd door het Communautair Referentie Laboratorium voor Salmonella (CRL-Salmonella, Bilthoven) in samenwerking met de Public Health Laboratory Services (PHLS, Londen). Alle 17 Nationale Referentie Laboratoria voor Salmonella (NRLs-Salmonella) en 15 EnterNet laboratories (ENLs) namen deel aan het ringonderzoek. Drie van de NRLs-Salmonella zijn tevens ENL. De resultaten van deze drie laboratoria zullen geevalueerd worden met de NRLs-Salmonella en ook met de ENLs. Totaal werden 20 stammen van de species Salmonella enterica geselecteerd voor serotypering en antibioticum resistentie patroon bepaling. Tien stammen Salmonella Typhimurium (STM) en tien stammen Salmonella Enteritidis (SE) werden geselecteerd voor faag typering. Over het algemeen werden geen problemen gevonden met het bepalen van de O antigenen. Echter, met het bepalen van de H antigenen hadden sommige laboratoria problemen. De resultaten verkregen met antibioticum resistentie bepaling lieten zien dat standaardisatie op dit gebied nodig is. De meerderheid van de NRLs-Salmonella en ENLs hadden geen problemen met faag typering van STM en SE stammen.
  • Test results of Salmonella sero- and phage typing by the National Reference Laboratories in the Member States of the European Union

   Raes M; Ward LR; Maas HME; Wannet WJB; Henken AM; MGB; PHLS/LEP; LIS (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2001-02-05)
   The fifth collaborative typing study for Salmonella was organised by the Community Reference Laboratory for Salmonella (CRL-Salmonella, Bilthoven) in collaboration with the Public Health Laboratory Services (PHLS, London). All 17 National Reference Laboratories for Salmonella (NRLs-Salmonella) and 15 EnterNet laboratories (ENLs) participated in the study. Three of the NRLs-Salmonella are also ENL. The results of these three laboratories will be evaluated with the NRLs-Salmonella as well as with the ENLs. In total, 20 strains of the species Salmonella enterica were selected for serotyping and antibiotic resistance pattern typing, while 10 strains of Salmonella Typhimurium (STM) and 10 strains of Salmonella Enteritidis (SE) were selected for phage typing. In general, no problems were encountered with the typing of the O antigens. However, with the typing of the H antigens some laboratories had problems. Antibiotic resistance pattern typing revealed data which show that standardisation of this technique is required to allow for comparison between laboratories. The majority of the EnterNet Laboratories and National Reference Laboratories for Salmonella did not encounter major problems with phage typing of STM and SE strains.