• Test results of Salmonella sero- and phage typing by the National Reference Laboratories and the EnterNet laboratories in the Member States of the European Union

   Raes M; Ward LR; Maas HME; Leeuwen WJ van; Henken AM; MGB; LIS; PHLS Laboratory of Enteric Pathogens (2000-02-16)
   Het vierde ringonderzoek voor sero- en faagtypering is georganiseerd door het Communautair Referentie Laboratorium voor Salmonella in samenwerking met Public Health Laboratory Services (PHLS). Alle Nationale Referentie Laboratoria (NRLs) voor Salmonella en 12 EnterNet laboratoria (ENLs) namen deel. Er werden 16 stammen van de species Salmonella enterica geselecteerd voor serotypering en 10 stammen Salmonella Typhimurium en 10 stammen Salmonella Enteritidis voor faagtypering. Over het algemeen waren er geen problemen met typering van de O-antigenen. De meeste problemen werden verkregen met typering van de H-antigenen. Het meerendeel van de NRLs en de ENLs had geen grote problemen met faagtypering van Salmonella Typhimurium of Enteritidis.
  • Test results of Salmonella sero- and phage typing by the National Reference Laboratories and the EnterNet laboratories in the Member States of the European Union

   Raes M; Ward LR; Maas HME; Leeuwen WJ van; Henken AM; MGB; LIS; PHLS Laboratory of Enteric Pathogens (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2000-02-16)
   The fourth collaborative study on serotyping and phage typing for Salmonella was organised by the Community Reference Laboratory in collaboration with the Public Health Laboratory Services. All the National Reference Laboratories for Salmonella and 12 EnterNet laboratories participated in the study. In total, 16 strains of the species Salmonella enterica were selected for serotyping, while 10 strains of Salmonella Typhimurium and 10 strains of Salmonella Enteritidis were selected for phage typing. In general, problems with the typing of the O antigens did not occur. Most problems occurred with the typing of the H antigens. The majority of the EnterNet Laboratories and National Reference Laboratories did not encounter major problems with the phage typing of STM and SE strains.