• EN MORGEN GEZOND WEER OP. Een institutioneel onderzoek naar het takenpakket en de handelingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, 1940-1995

      Broos IECM; Slagter S; Erich HE; BDA; PIVOT/Rijksarchiefdienst (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMPIVOT/Rijksarchiefdienst, 1996-12-31)
      Een institutioneel onderzoek wordt beschreven naar het voormalige Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIV) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) in de periode 1940-1995. De methode van het institutioneel onderzoek, ontwikkeld door de Projectgroep Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT) van de Rijksarchiefdienst, maakt het mogelijk om bij de selectie van archieven uit te gaan van de functie van de organisatie. Hierbij wordt niet de informatieve waarde van documenten maar de waardering van het overheidshandelen de bepalende factor bij de selectie van de documentaire neerslag. Dit nieuwe selectieinstrument is ontwikkeld omdat door de verkorting van de overbrengingstermijn van overheidsarchieven, vastgelegd in de archiefwet van 1995, binnen een kort tijdsbestek een grote inhaalslag bij de bewerking van overheidsarchieven moet gaan plaatsvinden. Het resultaat van dit institutioneel onderzoek is een beschrijving van het volledige takenpakket en de handelingen die opgedragen zijn aan de organisatie in de genoemde periode. De belangrijkste functie, wetenschappelijke ondersteuning van het overheidsbeleid en het verschaffen van wetenschappelijke expertise op het gebied van volksgezondheid en milieu(hygiene), veranderde door de jaren heen nauwelijks. Naast de algemene taken worden de volgende vier werkterreinen beschreven: 1. Monitoring en verkenning van de toestand van de volksgezondheid en het milieu ; 1. Risicoschatting en normstelling ; 3. Surveillance van gezondheidsbedreigingen ; 4. Ontwikkeling en productie van vaccins. In totaal worden 88 handelingen beschreven, waarbij van iedere handeling de tijdsperiode, de bron, de beleidsfase, de actor en zo mogelijk het uitvoerende organisatieonderdeel worden genoemd. Om de diverse handelingen in hun context te kunnen beoordelen wordt een kort historisch overzicht van de betreffende beleidsterreinen gegeven en worden zowel de nationale als internationale actoren op het gebied van volksgezondheid en milieu(hygiene) opgesomd.<br>