• Cytostatics in Dutch surface water : Use, presence and risks to the aquatic environment

   Moermond C; Venhuis B; van Elk M; Oostlander A; van Vlaardingen P; Marinkovic M; van Dijk J; MSP; VSP (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2018-06-21)
   Cytostatica (medicatie bij chemokuren) zijn belangrijk voor de behandeling van kanker. Restanten van cytostatica komen via de urine in het afvalwater terecht, dat wordt gezuiverd en op oppervlaktewater geloosd. Naar aanleiding van vragen uit de zorgsector heeft het RIVM de milieurisico's van deze stoffen onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat restanten van de meeste cytostatica geen risico voor het milieu in oppervlaktewater vormen. Ze worden voldoende afgebroken door het menselijk lichaam en in de rioolwaterzuiveringsinstallatie verwijderd. Van sommige andere cytostatica kon vanwege een gebrek aan milieugegevens geen beoordeling worden gemaakt. Behalve naar cytostatica is gekeken naar milieurisico's van restanten van medicatie voor immuun- en hormoontherapie. Dit zijn twee tumorspecifieke anti-kankertherapieën die de laatste jaren steeds vaker gebruikt worden vanwege hun voordelen ten opzichte van de klassieke cytostatica. De werkzame stoffen in immuuntherapie worden door het menselijk lichaam volledig afgebroken en vormen dus geen risico. Ook de twee onderzochte stoffen die gebruikt worden bij hormoontherapie, vormen geen risico voor het oppervlaktewater. Voor dit onderzoek zijn gebruiksgegevens van cytostatica in vier ziekenhuizen gebruikt, omdat deze gegevens in Nederland niet centraal worden bijgehouden. Hiermee is berekend hoeveel van deze stoffen in het oppervlaktewater terecht kan komen. Het risico voor het milieu is vervolgens bepaald door deze gegevens te vergelijken met gegevens over giftigheid voor waterorganismen. Er is niet gekeken naar gevolgen van de aanwezigheid van deze stoffen voor de drinkwaterzuivering.
  • Substances of very high concern and the transition to a circular economy : An initial inventory

   Wassenaar PNH; Janssen N; de Poorter LRM; Bodar CWM; VSP; MSP (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2017-08-22)
   Reuse and recycling of products are key elements in a circular economy. This exploratory RIVM study shows that a great number of waste streams may contain various substances of very high concern (ZZS), which may hamper safe recycling options in the Netherlands. RIVM recommends an adequate risk management of ZZS in a circular economy. The Dutch government takes priority action on ZZS substances as they are hazardous to people and the environment. Examples include substances that are carcinogenic, impede reproduction, or bioaccumulate in food chains. ZZS may be present in waste streams as they are intentionally used in the original processes or products, or they can be contaminants. The Dutch governmental program 'The Netherlands circular in 2050' appoints five priority chains and sectors in the transition towards a circular economy: biomass and food, plastics, production/manufacturing, construction, and consumer products. RIVM investigated to what extent dominant waste streams in these chains and sectors contain ZZS. It is difficult to get a complete overview of ZZS in waste streams, because information is often lacking on the actual ZZS concentrations in waste. This exploratory study, however, clearly demonstrates that various ZZS can be present in each of the investigated waste streams. Examples are flame-retardants in plastics, dyestuffs and pigments in textile, and heavy metals in agricultural waste streams. RIVM makes recommendations with respect to prioritization of ZZS and waste streams. In addition, it is advised to develop a decision scheme to select the most appropriate waste treatment options. The results of this study are useful for the implementation of the National Waste Management Plan (LAP) that is focusing on risk control. At medium and long term the drive should be to develop safer alternatives for ZZS resulting in safe loops, irrespective of the types of end-use.