• Development of decision support systems for the admission of pesticides: definition report

   Linden AMA van der; Douven WJAM; Herrchen M; Ferioli A; Hoogenboom FGG; LBG; VUA; FHG; ISPS (International Center for Pesticides and Safety ICPSFraunhofer Gesellschaft FHGVrije Universiteit Amsterdam VUARijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene RIVM., 1994-06-30)
   Dit rapport beschrijft de definitie van het project 'Development of decision support systems for the admission of pesticides', zoals dat wordt uitgevoerd met de "Environment Research Programm (1990 - 1994) van de Europese Unie, als sponsor, onder contract nummer EV5V-CT92-0217. De basis van het beslissingsondersteunende systeem wordt gevormd door een ruimtelijk variabele modellering van blootstelling van mens en terrestrische en aquatische ecosystemen en een plaatsafhankelijke risico evaluatie. GIS speelt een belangrijke rol in de systemen, vooral in de ruimtelijke modellering als ook in het beslissingsondersteunende gedeelte. In het project wordt nauwlettend ingespeeld op ontwikkelingen in de internationale wetgeving aangaande bestrijdingsmiddelen ; onder andere de zogenaamde Uniforme Beginselen.
  • Validatie toxiciteitsgegevens en risicogrenzen bodem: voortgangsrapportage 1993

   Notenboom J; Posthuma L; ECO; TNO; VUA (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1994-04-30)
   In 1993 bioassays with several organisms (bacteria, plants, arthropods, oligochaetes) have been performed in metal contaminated soils originating from the neighbourhood of a zinc smelter works at Budel. Results are compared with those of experiments performed with the same organisms in standardized (artificial) soils spiked with metals. Moreover, abundance and diversity of nematoda along a gradient of contaminated soils near Budel is studied. A start has been made with the organization of an experimental field, above all for the study of abiotic factors influencing the sensitivity of soil organisms. The report gives a general enumeration of results obtained, additionally an evaluation and integration of results is persued and a strategy is designed for the next phase of the project.