• The preparation of a European land use database

      Velde RJ van de; Faber WS; Katwijk VF van; Kuylenstierna JCI; Scholten HJ; Thewessen TJM; Verspuij M; Zevenbergen M; LBG; Geodan BV; et al. (1994-09-30)
      Monitoring en voorspelling van het milieu op Europese schaal worden sterk beinvloed door de nauwkeurigheid van landgebruiks- en landbedekkingsgegevens. Vanwege een dringende behoefte aan een geo-gerefereerd Europees landgebruiksbestand heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) de vervaardiging van een Europa-dekkend digitaal landgebruiksbestand met een resolutie van 10 minuten geinitieerd. De eerste versie van het Europese Landgebruiksbestand is nu beschikbaar. Zeven landgebruiksklassen worden onderscheiden, waaronder bouwland, grasland voor gebruik in de landbouw, permanent gewas, bos en stedelijk gebied. Belangrijke gegevens kwamen van SEI, Eurostat, USDMA, FAO (kaarten), INENCO en een groot aantal nationale bronnen. Ruimtelijke gegevens (landgebruikspolygonen in vectorformaat) zijn gecombineerd met statistische (statistisch bestand). Over het geheel genomen komen de oppervlakteschattingen van het landgebruiksbestand redelijk overeen met die van externe statistieken.