• Grootschalige luchtverontreiniging en depositie in de Nationale Milieuverkenning 5

      Eerens HC; Dam JD van; LLO (Beck JPDolmans JPul A vanSluyter RBCVelze K vanVissenberg HA, 2002-04-12)
      Het rapport geeft de achtergronden van hetgeen in het kader van de Nationale Milieuverkenningen Vijf is berekend met betrekking tot de ontwikkeling van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging in de periode 1900-2030 en effect indicatoren klimaatverandering 1950-2030 op Europese en Nationale schaal.