• Ultraviolet Dose Maps of Europe ; A Remote Sensing/GIS Application for Public Health and Environmental Studies

      Bordewijk JA; de Woerd HJ; LLO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMBeleids Commissie voor Remote Sensing (BCRS)Delft, 1996-12-31)
      In een proefproject werden remote sensinggegevens van de atmosfeer gebruikt ten behoeve van een studie naar de effecten van veranderingen in de hoeveelheid ultraviolette straling (UV) aan het aardoppervlak en de daaruit resulterende extra risico's voor mens en milieu. Het gepresenteerde model berekent de maandgemiddelde hoeveelheid UV als functie van de ozonkolomdikte, bewolkingsgraad en hoogte boven zeeniveau met hoge ruimtelijke resolutie. De kennis over de verandering in de hoeveelheid UV vormt de basis voor een studie naar veranderingen in risico's van UV blootstelling.<br>