• Activities and Comments of the Dutch WHO Collaborating Centre for the ICIDH, Interim Report

   Halbertsma JMA; Heerkens YF; Hirs WM; de Kleijn-de Vrankrijker MW; van Ravensberg CD; ten Napel HMS; VTV (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMBureau Ten NapelNederlands Paramedisch InstituutTNO-Preventie en Gezondheid, 1998-09-10)
   Deze informatie is vervallen. Zie: http://www.rivm.nl/who-fic/in/ICFwebuitgave.pdf<br> <br>De Internationale classificatie van stoornissen, beperkingen en handicaps (ICIDH, Zoetermeer 19932) zal worden herzien door de Wereldgezondheidsorganisatie en haar Callaborating Centres voor de ICIDH. Het Nederlandse Centrum is in 1989 opgericht. Het heeft een tussentijds verslag opgesteld over het voorstel voor een nieuwe ICIDH dat in juli 1997 is uitgegeven om te worden beproefd. Het opnieuw structureren van de classificatie en het opnieuw bewoorden van haar klassen wordt in een nieuwe titel weergegeven: Internationale classificatie van stoornissen, activiteiten en participatie. Het voorstel en het tussentijds verslag zullen in Nederland in twee vergaderingen worden besproken. Een definitief verslag zal begin 1999 verschijnen.<br>
  • Comments on the ICIDH-2 Beta-2 draft and Results of Field Trials

   Halbertsma J; Heerkens YF; Hirs WM; Klijn-de Vrankrijker MW de; Ravensberg D van; Napel H ten; VTV (Bureau Ten NapelNederlands Paramedisch InstituutTNO Preventie en Gezondheid, 2000-11-02)
   De Internationale classificatie van stoornissen, beperkingen en handicaps zal worden herzien door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en haar Collaborating Centres voor de ICIDH. Het Nederlandse WHO Collaborating Centre is in 1989 opgericht. De WHO publiceerde een eerste voorstel voor een herziene ICIDH in juli 1997, het Beta-1 voorstel, onder de titel Internationale classificatie voor stoornissen, activiteiten en participatie. Het commentaar op dit voorstel en de resultaten van veldstudies werden gebruikt voor het opstellen van het Beta-2 voorstel, dat in 1999 werd uitgegeven. De nieuwe titel van dit voorstel: Internationale classificatie van het menselijk funktioneren, vormt een weergave van het opnieuw structureren van de classificatie en het opnieuw bewoorden van haar klassen. De classificatie is zoveel mogleijk in neurtrale termen geformuleerd. De problemen in het funktioneren worden vastgelegd met behulp van typeringen. De Nederlandse vertaling van het beta-2 voorstel is uitgegeven in december 1999 en is op aanvraag aan ongeveer 3000 personen en organisaties verstuurd. Dit geschrift doet verslag van de activiteiten van het Nederlandse Centre tussen augustus 1999 en september 2000, gericht op het leveren van commentaar op het Beta-2 voorstel en resultaten uit veldstudies.
  • Internationale classificatie van het menselijk functioneren, beta-2 voorstel, volledige versie

   Halbertsma J; Heerkens YF; Hirs WM; Kleijn-de Vrankrijker MW de; Ravensberg CD van; Napel H ten; VTV (Bureau Ten NapelNederlands Paramedisch InstituutTNO-Preventie en Gezondheid, 1999-12-31)
   De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een nieuwe versie van de Internationale Classificatie van Stoornissen, Beperkingen en Handicaps (ICIDH) uitgebracht voor proefgebruik onder de titel International Classification of Functioning and Disability (het Beta-2 voorstel voor de ICIDH-2). Dit rapport bevat de Nederlandse vertaling van het Beta-2 voorstel onder de titel Internationale classificatie van het menselijk functioneren.
  • Ontwerp WCC-standaard. Classificatie van diagnostische termen voor de verpleegkunde

   ten Napel H; VTV (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMWCCBureau Ten NapelWHO, 1999-08-26)
   Deze classificatie van diagnostische termen voor de verpleegkunde is een ongewijzigde heruitgave van een WCC-standaard, die gebaseerd is op de Internationale Classificatie van Stoornissen, Beperkingen en Handicaps (ICIDH) van 1980. Het Nederlandse WHO Collaborating Centre for the ICIDH van het centrum Volksgezondheid Toekomst Verkenningen van het RIVM wil met deze heruitgave de gebruiker vertrouwd maken met de basisbegrippen van de ICIDH, die in 2001 herzien maar niet principieel gewijzigd zal worden. De classificatie is een selectie en hergroepering van de ICIDH volgens de 11 'Functional Health Patterns', die Marjory Gordon voor de verpleegkundige diagnostiek heeft onderscheiden. In deze bewerking is gebruik gemaakt van een groot aantal bronnen, zoals vakinhoudelijke literatuur, commentaar van berschillende beroepsgroepen en bewerkingen van de ICIDH door andere beroepsgroepen.<br>