• Comments on the ICIDH-2 Beta-1 draft and Results of Field Trials

      Halbertsma JMA; Heerkens YF; Hirs WM; Kleijn-de Vrankrijker MW de; Ravensberg CD van; Napel HMS ten; VTV (Bureau ten NapelNederlands Paramedisch InstituutTNO-Preventie en Gezondheid, 1998-12-01)
      De Internationale classificatie van stoornissen, beperkingen en handicaps (ICIDH, Zoetermeer 1993) zal worden herzien door de Wereldgezondheidsorganisatie en haar Collaborating Centres voor de ICIDH. Het Nederlandse Centre is in 1989 opgericht. Het heeft een rapport opgesteld over het voorstel voor een herziene ICIDH dat in juli 1997 is uitgegeven om te worden beproefd in Field Trials. Het opnieuw structureren van de classificatie en het opnieuw bewoorden van haar klassen wordt in een nieuwe titel weergegeven: Internationale classificatie van stoornissen, activiteiten en participatie. Dit geschrift doet verslag van de activiteiten van het Nederlandse Centre tussen juli 1997 en december 1998. Het rapport bevat het Nederlandse commentaar op het voorstel voor een herziene ICIDH en de resultaten van de Field Trials