• EUPHIDS, a decision-support system for the admission of pesticides

      Beinat E; Berg R van den; LBG (Vrije Universiteit van AmsterdamFraunhofer Institue for Environmental Chemistry and EcotoxicologySchmallenbergDuitslandInternational Centre of Pesticide SafetyBusto GarolfoItalie, 1996-04-30)
      Beschreven is EUPHIDS (EUropean Pesticide Hazard Information and Decision-support System), een beslissingsondersteunend systeem te gebruiken voor de toelating van bestrijdingsmiddelen in de Europese Unie en lidstaten ervan. EUPHIDS is het resultaat van een EU-onderzoeksproject dat in de jaren 1993-1995 is uitgevoerd door een viertal instituten uit drie landen. EUPHIDS geeft in aanvulling op de Uniforme Beginselen (Annex 6 van de Europese Unie Directive 91/414/EEC) een kwantitatieve evaluatie van de risico's afhankelijk van specifieke, regionale omstandigheden. In het systeem zijn modellen opgenomen voor de berekening van processen zoals uitspoeling en afspoeling, druppeldrift, blootstelling van werknemers in de landbouw en blootstelling van de mens via voedsel en drinkwater. Risico's worden weergegeven als de verhouding tussen de blootstellingsconcentratie en de concentratie waarbij (geen) effecten worden verwacht, zogenaamde risico-quotienten. De resultaten worden weergegeven als kaarten, zodat eenvoudig die gebieden kunnen worden geidentificeerd waarin een verhoogd risico aanwezig is. EUPHIDS v1.0 is een volledig werkend systeem, dat echter niet uitputtend is in mogelijke berekeningsmethoden. Bovendien bevat het slechts de geografische informatie van een aantal voorbeeldgebieden en zijn slechts voor een achttal stoffen chemische, biologische en (eco)toxicologische gegevens opgenomen. Het systeem is zeer open (flexibel) opgezet, zodat aanvullende gegevens, maar ook alternatieve berekeningswijzen en beslissingsregels, eenvoudig kunnen worden toegevoegd. De gebruiker van het systeem kan middels een interface eenvoudig aangeven voor welk gebied hij berekeningen wil uitvoeren en welke berekeningswijzen en beslissingsregels hij wenst te hanteren. De resultaten van de berekeningen met EUPHIDS moeten met enige voorzichtigheid worden geinterpreteerd gezien onzekerheden in invoerparameters, scenario's en modellen. Voor de vergelijking van verschillende middelen en van verschillende regio's en landen is het systeem zeer bruikbaar. Daarenboven wordt een volledig inzicht gegeven in de informatie die voor het nemen van een beslissing noodzakelijk is. Het systeem is beschikbaar op floppy-disk, voorzien van gebruiksaanwijzing en technische beschrijving.