• Report of the exploratory meeting regarding epidemiology of occupational and environmental factors associated with autoimmunity, Bilthoven, May 10-12, 2000

      van Loveren H; Vos JG; Germolec D; Simeonova PP; Eijkemanns G; LPI (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMNIEHSCDC/NIOSHIPCS/WHOLSHTM, 2000-12-05)
      Van 10-12 Mei 2000 werd in Bilthoven een wetenschappelijke bijeenkomst gehouden, getiteld "Exploratory Meeting Epidemiology on Occupational and Environmental Factors Associated with Autoimmunity". Het doel was te bepalen wat de optimale methodologie zou zijn voor het vaststellen van autoimmuniteit die is geassocieerd met blootstelling aan agentia op de werkplek of aan omgevingsfactoren. Bovendien werd de mogelijkheid besproken om in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden dergelijke associaties te onderzoeken, gericht op silica, hexachlorobenzeen, en ultraviolette straling. Deze agentia werden geselecteerd omdat er aanwijzingen zijn dat zij een invloed hebben op autoimmuniteit in de bevolking. Er werd een aantal aanbevelingen gedaan: 1) systematische epidemiologische gegevens betreffende autoimmuniteit en autoimmuunziekten dienen te worden vergaard; 2) het opzetten van data bestanden betreffende autoimmuunaandoeningen dient te worden bevorderd; 3) er dient een internationaal geaccepteerde standaard voor diagnostische criteria voor autoimmuunziekten te worden ontwikkeld; 4) sociale en economische repercussies van autoimmuunziekten dienen in kaart te worden; 5) methoden om blootstelling vast te stellen en de gegevens te gebruiken in epidemiologische studies dienen te worden gestandaardiseerd; 6) laboratoriummethoden om biologische responsen te meten dienen te worden gestandaardiseerd; en 7) het opnemen van indicatoren van autoimmuneit en autoimmuunziekten alsmede relevante blootstellingen in lopende epidemiologische studies dient te worden bevorderd.<br>