• Postoperatieve wondinfecties: validatie van de landelijke surveillance

      Haas R de; Boer AS de; Mintjes-de Groot AJ; Geubbels ELPE; Voss A; Berg JMJ van den; CIE; St. Radboud AZh; Nijmegen (Centraal Begeleidingsorgaan voor de intercollegiale toetsing (CBO)UtrechtSt. Radboud AZhNijmegen, 1998-01-31)
      Een procesvalidatie werd uitgevoerd van de surveillance van postoperatieve wondinfecties (POWI) binnen het PREZIES-project door middel van: vragenlijsten over gegevensstromen en wijze van identificatie van POWI; een prevalentiestudie op basis van statussen in zes ziekenhuizen waarbij de surveillance resultaten vergeleken werden met bevindingen van een validatieteam. Tweeendertig ziekenhuizen namen deel aan de procesvalidatie. Het bleek dat de gegevensstromen binnen een ziekenhuis over het algemeen schriftelijk vastliggen. Een POWI wordt in het kader van het PREZIES-project in 53% door de hygienist vastgesteld, in 32% door de behandelend arts en in 13% door hen samen. Zes ziekenhuizen werden bezocht. De positief voorspellende waarde van de ziekenhuissurveillance ten opzichte van het validatieteam bleek 0,84, de sensitiviteit en de specificiteit 100% respectievelijk 99,4% en de overeenstemming (kappa) tussen de ziekenhuissurveillance en het validatieteam 0,88. De surveillance in de bezochte ziekenhuizen wordt op een volledige en juiste wijze uitgevoerd.