• Infectieziekten en Veiligheid. Toekomstige uitdagingen voor maatschappij en beleid

      Mensink A; BBA/CIb (Centrum voor Infectieziektebestrijding CIb, 2007-10-02)
      In Nederland vormen infectieziekten in het dagelijkse leven veelal een beperkt, min of meer individueel gezondheidsprobleem; epidemieen komen dan ook maar relatief zelden voor. Het risico op grootschalige epidemieen is echter niet verdwenen; (risico)factoren die het ontstaan van grote epidemieen of bioterroristische aanslagen waarschijnlijk maken zijn juist nadrukkelijker aanwezig. Daarbij stelt de bevolking hoge eisen aan het niveau van gezondheidsbescherming. Het onderwerp infectieziekten maakt derhalve nadrukkelijk deel uit van de Nederlandse veiligheidszorg en crisisbeheersing. In deze studie wordt een aantal aspecten van infectieziekten(-bestrijding) in het kader van veiligheidszorg besproken. Vele actoren spelen een rol bij het voorkomen van de verspreiding van infectieziekten. In dit rapport wordt dan ook aandacht besteed aan de verantwoordelijkheids(ver)deling tussen deze actoren.