• Climate Projections for Europe: GCM intercomparisons and anlaysis of the predictability in practical and theoretical sense

   Brink HW van den; Selten FM; Doortmont DF; Opsteegh JD; Konnen GP; NOP (KNMIDe Bilt, 2001-12-10)
   Abstract niet beschikbaar
  • The effect of aerosol on closure of the regionale short-wave radiation balance

   Henzing JS; Knap WH; Stammes P; ten Brink HM; Kos GPA; Even A; Swart DPJ; Bergwerff JP; Apituley A; NOP (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMKNMIDe BiltECNPetten, 2001-12-10)
   IPPC reports the aerosol radiative forcing per major aerosol category, like sulphate and fossil fuel derived carbon. Part of this carbon is reflective and part of the material (black carbon "soot") absorbs radiation. We find that in the Netherlands sulphate contributes some 30% to the reflection. Nitrate contributes even more; an estimated 35%. The local importance of nitrate is acknowledged in the new IPCC-TAR, but it is stated that insufficient data exist to assess its importance outside of the Netherlands. The amount of "fossil fuel" carbon could not be directly quantified. The reason is that it consists of thousands of different chemical compounds that all have different physicochemical properties. However, by deduction we found that its concentration is substantial. The mentioned three components, nitrate, sulphate and carbon, are thus the dominant aerosol components in the regional aerosol radiative forcing. As can be seen in the results, the forcing on partly cloudy days seems less because of a shorter sunshine duration. It should then be considered that on cloudy days the reflective power of the aerosol is higher due to the higher relative humidity and the associated uptake of water by the aerosol. This compensates for the shorter sunshine duration. Reflection of solar radiation caused by the aerosol is exerted by aerosol components that can be of a natural origin or produced by man. In our report we show, on the basis of the aerosol composition, that at least 85% of the aerosol is of a manmade origin and the aerosol reflection is therefore a forcing. The forcing is defined as the amount of solar radiation reflected back into space, and not available for heating of the earth due to the presence of manmade aerosol.<br>
  • Interbasin exchange, thermocline structure and the global overturning circulation of the (Atlantic) ocean: remote sensing and modelling

   Ruijter WPM de; Dijkstra HA; Leeuwen PJ van; Schouten MW; Vaart PCF van der; Weijer W; Drijfhout SS; NOP (Institute for Marine and Atmospheric ResearchUtrecht UniversityKNMIDe Bilt, 2001-10-26)
   Abstract niet beschikbaar
  • Invoering van het luchtverspreidingsmodel NPK-PUFF, versie 1.0, voor toepassing in de NPK-organisatie

   Uijt de Haag PAM; Geertsema GT; Kroonenberg FC; Aldenkamp FJ; LSO; KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)De Bilt, 1998-02-28)
   Na het ongeval van Chernobyl hebben het KNMI en RIVM gezamenlijk een model ontwikkeld voor het berekenen van de verspreiding van radioactieve stoffen in de atmosfeer op Europese schaal, het RIVM/KNMI PUFF-model. Het model wordt onder andere toegepast in het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding (NPK). Het KNMI en het RIVM beschikken beide over een versie van het model. Door voortschrijdende modelontwikkeling zijn er in de loop van de tijd verschillen ontstaan tussen beide modelversies. Daarom is besloten om voor de toepassing van het PUFF model in de ongevalsorganisatie een nieuwe versie van het model te ontwikkelen. Dit model, het NPK-PUFF model, combineert de beste elementen van beide versies, en maakt gebruik van de meer gedetailleerde HIRLAM- en ECMWF-meteovelden. Het NPK-PUFF model is nu operationeel bij het KNMI en het RIVM. Voor toepassing van het model in de NPK-organisatie moet gecontroleerd worden of de beide operationele versies van NPK-PUFF gelijke resultaten geven. Dit rapport beschrijft het testplan en de resultaten van de vergelijking. Het testplan bestaat uit een berekening voor een hypothetische lozing op 17 november 1994 met verschillende combinaties van meteorologische invoergegevens, en een berekening voor een actuele weersituatie in juni 1997. Ook zijn in het testplan criteria opgenomen voor de vergelijking van de resultaten en de acceptatie hiervan. De resultaten van de verschillende testberekeningen laten zien dat de overeenkomst in de beide operationele versies van NPK-PUFF in het algemeen goed is. De geconstateerde afwijkingen zijn gering, niet systematisch en niet van invloed op de rapportage aan de NPK-organisatie. Enkele berekeningen voldoen voor een beperkt aantal tijdstippen niet volledig aan de criteria, maar deze afwijkingen zijn niet essentieel. Met de resultaten van deze test wordt voorgesteld versie 1.0 van NPK-PUFF te accepteren voor toepassing in de NPK-organisatie.
  • Research on a mechanism by which enhanced UV-radiation of the active sun affects weather and climate

   Schuurmans CJE; Tourpali K; Dorland R van; NOP (Utrecht UniversityIMAUUtrechtKNMIDe Bilt, 2001-11-23)
   Abstract niet beschikbaar
  • Survey of Climate Change Scenario Studies

   Beersma J; Fransen W; Klein Tank A; PB-NOP; KNMI (KNMIDe Bilt, 1996-05-31)
   Abstract niet beschikbaar