• Preliminary modelling and mapping of critical loads for cadmium and lead in Europa

      Hettelingh JP; Slootweg J; Posch M; Ilyin I; MNV-CCE/WGE-IPC M&M Coordination Center for Effects; EMEP-Meteorological Synthesizing Centre-East (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMEMEP/MSC-EICP M&M Coordination Center for Effectse.a., 2004-06-25)
      De "Working Group on Effects" (WGE) van de "Convention on Long-range Transboundary Air Pollution" onder de "United Nations Economic Commission or Europe" (UNECE-CLRTAP) heeft tijdens haar 20e bijeenkomst besloten dat de methode om kritische depositiewaarden (critical loads) voor cadmium en lood in kaart te brengen verder ontwikkeld moet worden. Het RIVM-Coordination Center for Effects (RIVM-CCE), als onderdeel van de WGE, heeft gevolg hieraan gegeven met een oproep aan haar netwerk van 24 National Focal Centers om op basis van vrijwilligheid relevante data te verschaffen. 17 landen reageerden waarvan er 11 data verschaften. Dit rapport beschrijft de resultaten, waaronder data analyses en geografische kaarten van tentatieve kritische depositiewaarden voor cadmium en lood en van overschrijdingen in Europa