• Towards development of a deposition monitoring network for air pollution of Europe (LIFE II)

      Vonk AW; Jaarsveld JA van; Bleeker A; Putten EM van; LLO (TNOECNITEEngelandIFTDuitsland, 2000-08-31)
      In het kader van het LIFE II project gefinancierd door de Europeesche Commissie DG XI, zijn vanaf de zomer van 1996 tot en met 1998 de fluxen gemeten van NH3, SO2 en NOx. Deze fluxen dienden als referentie voor te ontwikkelen goedkope meetmethoden, die geschikt zijn om een uitgebreid Europees monitoring netwerk mee uit te rusten. Verder werden de gemeten fluxen gebruikt voor het verbeteren van parameterisaties die de fluxen van deze componenten beschrijven. De flux metingen zijn onderworpen aan een selectie om aan de eisen van de flux-gradient theorie te voldoen en om nauwkeurige gradienten te kunnen bepalen. Elk jaar blijven er minder data over door dalende SO2 concentraties en steeds meer apparaat-uitval (NH3). De droge depositieflux van NH3 was erg hoog in 1997 (2729 mol/ha/jr), waarschijnlijk veroorzaakt door extremen in metingen. De nieuwe parameterisatie van de droge depositiesnelheid voor NH3 is uitgebreid met een compensatiepunt, zodat ook emissiefluxen berekend kunnen worden gedurende perioden met lage achtergrondconcentraties. De parameterisatie is verbeterd, maar emissiefluxen worden nogsteeds niet goed gerepresenteerd. De kwaliteit van de metingen is niet goed genoeg om nieuwe parameterisaties mee af te leiden, of oudere concepten zoals co-depositie en verhoogde depositie bij nat blad oppervlak te valideren.