• Point-of-care testing in primary care in the Netherlands : Management of patient safety related aspects

      de Vries CGJCA; Doggen CJM; Geertshuis M; Hilbers-Modderman ESM; Kusters RGCM; Verheij RA; Geertsma RE; GMT; vgc (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMHealth Technology and Services ResearchUniversity of TwenteClinical Chemistry and Haematology laboratoryJeroen Bosch ZiekenhuisNetherlands institute for health services research, 2013-05-01)
      Point-of-care (POC-)testen zijn apparaten of teststrips die aan het bed van patiënten of in de huisartspraktijk kunnen worden gebruikt om snel een diagnose te stellen. Voorbeelden zijn bloedglucosemeters voor diabetes of nitrietteststrips voor urineweginfecties. POC-testen worden steeds meer gebruikt in huisartspraktijken. Er is echter weinig bekend over de manier waarop de gebruikers van de testen de bijbehorende patiëntveiligheidsaspecten beheren. Voor een goede en veilige uitvoering hiervan is het van belang dat de testen op een juiste manier worden gebruikt. Uit het exploratieve onderzoek van het RIVM naar het gebruik van POC-testen in de huisartspraktijk blijkt dat er voor sommige kwaliteitseisen onvoldoende aandacht is. Bevindingen Er is niet altijd voldoende aandacht voor kwaliteitsbeheersing van de testen, bijvoorbeeld bij opslag, kalibratie en onderhoud. Verder voert slechts de helft van de respondenten universele hygiënische maatregelen uit, zoals handen wassen voordat een bloedmonster wordt genomen. Ook worden opfriscursussen voor het gebruik van POC-testen nauwelijks georganiseerd. En als de testen niet goed functioneren, melden slechts enkele huisartsen dat bij de fabrikant. Hierdoor kan de fabrikant geen maatregelen treffen om zijn product of de instructie voor gebruik te verbeteren. Huisartsen zorgen er wel goed voor dat de monsters aan de juiste patiënten worden gekoppeld (patiëntidentificatie). Ook wordt de benodigde actie ondernomen als de testresultaten onduidelijk zijn. Aanbevelingen Om een goede kwaliteit van zorg te handhaven en risico's op fouten met POCtesten in huisartspraktijken te voorkomen, is het aan te bevelen bestaande richtlijnen voor huisartsen uit te breiden met betrekking tot het gebruik van POC-testen.