• Air Quality in Major European Cities. Part I: Scientific Background Document to Europe's Environment

      Sluyter RJCF (ed); Larssen S; Eerens HC; Zantvoort EDG van; Velze K van; Burn J; Gronskei K; Bezuglaya E; Smeets W; Henriksen JF; et al. (National Institute of Public Health and the EnvironmentNorwegian Institute for Air ResearchKjellerNorway NILO, 1995-05-31)
      In dit rapport is het onderzoek naar Europese stedelijke en lokale luchtverontreiniging samengevat dat door RIVM, NILU en MGO in opdracht van EU is uitgevoerd in het kader van het Europe's Environment-programma. Alleen steden met meer dan 500.000 inwoners (105 in totaal) zijn beschreven. Ongeveer 148 miljoen mensen wonen in deze steden (22% van de totale Europese bevolking). Er is een inventarisatie gemaakt van natuurlijke en door de mens veroorzaakte karakteristieken die de stedlijke luchtkwaliteit bepalen. Stedelijke luchtkwaliteitsgevens zijn vergeleken met WHO-luchtkwaliteitsnormen. Het aantal stedelijke inwoners dat blootgesteld wordt aan overschrijdingen van WHO-luchtkwaliteitsnormen, is geschat. Een schatting is gemaakt van de schade die luchtverontreiniging toebrengt aan gebouwen en monumenten. Er is een inventarisatie gemaakt van gebieden met acute ("hot spot") luchtverontreiningsproblemen buiten de geselecteerde steden.