• Test results of Salmonella typing by the NRLs-Salmonella in the Member States of the EU and the EnterNet Laboratories - Collaborative study VI (2001) on typing of Salmonella

   Korver H; Raes M; Maas HME; Ward LR; Wannet WJB; Henken AM; MGB; LIS (PHLS-Colindale/London, 2002-09-06)
   Test resultaten van Salmonella sero- en faagtypering en antimicrobiele gevoeligheidsbepalingen door de Nationale Referentie Laboratoria voor Salmonella in de Lidstaten van de Europese Unie en EnterNet Laboratoria: Ringonderzoek VI (2001) voor Salmonella. Een zesde ringonderzoek betreffende de typering van Salmonella werd georganiseerd door het Communautair Referentie Laboratorium voor Salmonella (CRL-Salmonella, Bilthoven, Nederland) in samenwerking met Public Health Laboratory Services (PHLS), London, Verenigd Koninkrijk. Zeventien Nationale Referentie Laboratoria voor Salmonella (NRLs-Salmonella) en 15 EnterNet Laboratoria (ENLs) namen deel aan deze studie. Drie van de NRLs zijn eveneens ENLs. De resultaten van deze drie NRL-ENL laboratoria zullen alleen geevalueerd worden bij de NRLs voor Salmonella. In totaal, werden 19 stammen van het species Salmonella enteritica subsp. enterica en 1 stam van het species Salmonella enterica subsp. arizonae geselecteerd voor serotypering en antimicrobiele gevoeligheids bepalingen, terwijl 10 stammen van Salmonella Typhimurium (STM) en 10 stammen van Salmonella Enteritidis (SE) werden geselecteerd voor faagtypering. In het algemeen waren er geen problemen met het typeren van de O-antigenen. Sommige laboratoria hadden echter problemen met het typeren van de H-antigenen. Antimicrobiele gevoeligheids bepalingen vertoonden data die lieten zien dat de standaardisatie van deze techniek nodig is om vergelijkingen te kunnen maken tussen laboratoria. Het merendeel van de EnterNet Laboratoria en Nationale Referentie Laboratoria voor Salmonella hadden geen grote problemen met het faagtyperen van de STM en SE stammen.
  • Test results of Salmonella typing by the National Reference Laboratories for Salmonella in the Member States of the European Union and the EnterNet Laboratories - Collaborative study VII (2002) on typing of Salmonella

   Korver H; Maas HME; Ward LR; Wannet WJB; Henken AM; MGB; LIS (PHLS-Colindale/London, 2003-02-13)
   Het Communautair Referentie Laboratorium voor Salmonella (CRL-Salmonella, Bilthoven, Nederland) organiseerde in samenwerking met Public Health Laboratory Services (PHLS), London, Verenigd Koninkrijk een zevende ringonderzoek aangaande de typering van Salmonella. Zeventien Nationale Referentie Laboratoria voor Salmonella (NRLs-Salmonella) en 15 EnterNet Laboratoria (ENLs) namen deel aan deze studie. Drie van de NRLs zijn eveneens ENL. De resultaten van deze drie NRL-ENL laboratoria werden alleen geevalueerd bij de NRLs voor Salmonella. In totaal werden 20 stammen van het species Salmonella enterica subspecies enterica geselecteerd voor serotypering terwijl 10 stammen van Salmonella Typhimurium (STM) en 10 stammen van Salmonella Enteritidis (SE) werden geselecteerd voor faagtypering. In het algemeen waren er geen problemen met het typeren van de O-antigenen. Sommige laboratoria hadden echter problemen met het typeren van de H-antigenen. Bijna alle laboratoria hadden weinig problemen met het faag-typeren. Enige ENLs hadden veel problemen met het faagtyperen van zowel de STM als de SE stammen. Een enquete onder de NRLs toond dat standaardisatie van de antimicrobiele gevoeligheidsbepalingen wenselijk is om vergelijking tussen laboratoria mogelijk te maken.