• Trends in prevalence of sensitization to milk and egg in Dutch children

      Ezendam J; Wijga AH; Thijs C; Brunekreef B; Aalberse RC; van Loveren H; GBO; LZO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMIRASUniversiteit MaastrichtSanquin Research, 2009-04-09)
      Het RIVM heeft geen aanwijzingen gevonden dat voedselallergie voor koemelk en ei bij Nederlandse kinderen van 1 jaar tussen 1992 en 2003 is toegenomen. In het onderzoek is de mate waarin voedselallergie bij kinderen van deze leeftijd voorkomt gebaseerd op de aanwezigheid van IgE-antistoffen tegen melk of ei in hun bloed. Dit is een maat voor allergische sensibilisatie, hoewel niet alle personen met deze antistoffen daadwerkelijk klachten hebben. Van de onderzochte kinderen van 1 jaar was 4-6 % gesensibiliseerd voor melk en 2-5 % voor ei. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA), die wilde weten of het aantal mensen met voedselallergie in Nederland de afgelopen jaren is toegenomen. Gegevens hierover zijn vooralsnog schaars en varieren nogal. Het RIVM heeft beschikbare data over IgE-antistoffen uit drie epidemiologische studies gebruikt. In totaal waren gegevens voorhanden van 1874 kinderen die zijn geboren tussen 1992-1994, tussen 1996-1997 en tussen 2002-2003. Voedselallergie kan zich in veel vormen uiten: van galbulten en eczeem tot buikpijn en astma. Veel kinderen groeien over melk- en ei-allergie heen naarmate ze ouder worden. In dit onderzoek had een klein deel van de kinderen op de leeftijd van 8 jaar nog IgE voor melk in zijn bloed en had vrijwel geen van de kinderen op die leeftijd nog IgE voor ei.