• Comments on the ICIDH-2 Beta-2 draft and Results of Field Trials

      Halbertsma J; Heerkens YF; Hirs WM; Klijn-de Vrankrijker MW de; Ravensberg D van; Napel H ten; VTV (Bureau Ten NapelNederlands Paramedisch InstituutTNO Preventie en Gezondheid, 2000-11-02)
      De Internationale classificatie van stoornissen, beperkingen en handicaps zal worden herzien door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en haar Collaborating Centres voor de ICIDH. Het Nederlandse WHO Collaborating Centre is in 1989 opgericht. De WHO publiceerde een eerste voorstel voor een herziene ICIDH in juli 1997, het Beta-1 voorstel, onder de titel Internationale classificatie voor stoornissen, activiteiten en participatie. Het commentaar op dit voorstel en de resultaten van veldstudies werden gebruikt voor het opstellen van het Beta-2 voorstel, dat in 1999 werd uitgegeven. De nieuwe titel van dit voorstel: Internationale classificatie van het menselijk funktioneren, vormt een weergave van het opnieuw structureren van de classificatie en het opnieuw bewoorden van haar klassen. De classificatie is zoveel mogleijk in neurtrale termen geformuleerd. De problemen in het funktioneren worden vastgelegd met behulp van typeringen. De Nederlandse vertaling van het beta-2 voorstel is uitgegeven in december 1999 en is op aanvraag aan ongeveer 3000 personen en organisaties verstuurd. Dit geschrift doet verslag van de activiteiten van het Nederlandse Centre tussen augustus 1999 en september 2000, gericht op het leveren van commentaar op het Beta-2 voorstel en resultaten uit veldstudies.